Skript Paylaşımı ★ EventUltra ★ Saati ekle eventle uğraşma, kendi yapsın! (İlginizi Çekebilir!)

TheCarbon

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
10 Ağustos 2014
Mesajlar
20
Elmaslar
7
Puanlar
2.860
#1
eventultramain.png


:mc_397-5: Event ultra nedir? :mc_397-5:

★ Event ultra eğer sen sunucunda değilsen, otomatik olarak event yapmasını sağlayan bir skripttir.
★ peki eşyalarını veya başka bilgilerini nasıl ayarlıyabilirim diyorsanız.
★ Aşağıdan yardım alabilirsiniz herşeyi oraya yazdım ve düzenleyebilirsiniz.
eventultraoptions.png

Peki nasıl saat eklerim?
☞ Birde örnegi özellikle verdim dakika eklerken lütfen başına 0 koymayın yani
☞ 21:05:20 değilde 21:5:20 şeklinde yazın ekrandaki gibi!


☞ /eu ekle 21:5:20
☞ veya
☞ /eventultra ekle 21:5:20

eventultraekle.png

Peki nasıl eklediğim saatlere bakarım?
➥ Çok basit.

➼ /eu saatler
veya
➼ /eventultra saatler


eventultrasaat.png


Komutlar:
/eu veya /eventultra ana komuttur.
/eu ekle 22:13:00 saat,dakika,saniye
/eu sil 22:13:00 daha önce eklenen bir event saatini siler.
/eu gerisayim kapat maden eventi sistemindeki gerisayimi kapatır.
/eu gerisayim aç maden eventi sistemindeki gerisayimi açar.
/eu oylama aç oylamayı açar ve oyuncuların çogunluk verdigi event türü seçilir.
/eu oylama kapat 3 türden rastgele birini verir.
/eu saatler, eklediginiz event saatlerini gösterir


BurakAyzz
☁ Eventin yapılış türüdür nasıl çalıştıgıdır videodadır, anlatım kısa oldu kusura bakmayın ☁


☎ Discord: Buraks#8687


:mc_50-0:İyi günler :mc_50-0:

:mc_355-14: Hasebin için ↬
Bu linki görüntülemek için iznin yok. Şimdi giriş yapın veya kayıt olun.

:mc_355-15: Aşağıdada kod vardır :mc_355-15:
JavaScript:
options:[/CENTER]
  debug: false
  codes: 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|a|b|c|d|e|f|k|l|m|n|o|r
  
#
#  FUNCTION: Remove all `&` color codes.
#  -> Usage:
#       Geneal purpose function to remove color codes.
#       This function will not remove color codes already converted.
#
  
function removeColor(msg: text) :: text:
  set {_m::*} to {_msg} split at ""
  
  set {_color-codes} to "{@codes}"
  set {_colors::*} to {_color-codes} split at "|"
  
  set {_new} to ""
  
  loop {_m::*}:
    set {_char} to loop-value
    set {_prev} to the last character of {_new}
    
    if {_prev} is "&":
    
      loop {_colors::*}:
      
        if loop-value-2 is {_char}:
          set {_skip} to true
        
    if {_skip} is set:
      delete {_skip}
      
    else:
      set {_new} to "%{_new}%%{_char}%"
        
  return {_new}

#
  
function jsonColorize(msg: text, default-color: text = "&r") :: text:
  set {_m::*} to {_msg} split at ""
  
  set {_color-codes} to "{@codes}"
  set {_colors::*} to {_color-codes} split at "|"
  
  set {_color} to colored {_default-color}
  set {_code} to the first character of {_color}
  
  set {_new} to ""
  set {_skip} to 0
  
  loop amount of {_m::*} times:
  
    if {_skip} is more than or equal to 1:
      subtract 1 from {_skip}
      
    else:
      set {_char} to {_m::%loop-number%}
      set {_next} to {_m::%loop-number + 1%}
      
      if {@debug} is true:
        broadcast "&a[Character Check] &r%loop-number%: &7%{_char}% &r&onext: &8%{_next}% &r[%{_color}%color&r]"
      
      if {_char} is "&" or {_code}:
      
        if {@debug} is true:
          broadcast "&a[Color Check] &rFOUND: &o%{_char}%%{_next}% &7&m<--&7&o is it valid?"
      
        loop {_colors::*}:
        
          if loop-value-2 is {_next}:
            set {_color} to "%{_color}%%{_code}%%{_next}%"
            
            if {_next} is "r":
              set {_color} to {_default-color}
              
            set {_new} to "%{_new}%%{_color}%"
            set {_skip} to 1
            
        if {_skip} is less than or equal to 0:
          set {_new} to "%{_new}%%{_char}%"
        
      else if {_char} is " ":
        set {_new} to "%{_new}% %{_color}%"
      
      else:
        set {_new} to "%{_new}%%{_char}%"
        
  return {_new}

function jsonSanitize(msg: text) :: text:
  if {@debug} is true:
    broadcast "&a[Sanitize] &7&oSanitizing input..."
    
  set {_m::*} to {_msg} split at ""
  
  loop {_m::*}:
  
    if loop-value is """":
      set {_m::%loop-index%} to "\""" # """
      
    else if loop-value is "\":
      set {_m::%loop-index%} to "\\"
      
  set {_new} to join {_m::*} with ""
  return {_new}

function jsonFormat(msg: text, color: boolean = true) :: text:
  set {_m::*} to {_msg} split at "||"
  
  set {_current} to 1
  
  loop {_m::*}:
    if {_clusters::%{_current}%} is not set:
      set {_clusters::%{_current}%} to ""
    
    if {_clusters::%{_current}%::text} is not set:
      set {_clusters::%{_current}%::text} to jsonSanitize(loop-value)
      
    else:
      set {_tag} to the first 4 characters of loop-value
      set {_value} to subtext of loop-value from characters 5 to the length of loop-value
      
      if {_tag} is "ttp:":
        set {_clusters::%{_current}%::tooltip} to jsonSanitize({_value})
        
      else if {_tag} is "cmd:":
        set {_clusters::%{_current}%::command} to jsonSanitize({_value})
        
      else if {_tag} is "sgt:":
        set {_clusters::%{_current}%::suggest} to jsonSanitize({_value})
        
      else if {_tag} is "url:":
      
        if {_value} doesn't contain "http://" or "https://":
          set {_value} to "http://%{_value}%"
          
        set {_clusters::%{_current}%::url} to jsonSanitize({_value})
        
      else if {_tag} is "ins:":
        set {_clusters::%{_current}%::insertion} to jsonSanitize({_value})
        
      else:
        add 1 to {_current}
        set {_clusters::%{_current}%::text} to jsonSanitize(loop-value)
        set {_clusters::%{_current}%} to ""
        
      if {@debug} is true:
        broadcast "&a[Tag Check] &3cluster:&b%{_current}% &8(&f&o%{_tag}%&8)"
  
  loop {_clusters::*}:
  
    if {@debug} is true:
      broadcast "&a[Cluster Check] &7&oCluster ##%loop-index% exists."
      
    set {_i} to loop-index
    
    set {_text} to {_clusters::%{_i}%::text}
    
    if {_color} is true:
      set {_text} to jsonColorize({_text})
      
    if {_json} is not set:
      set {_json} to "{""text"":""%{_text}%"""
    else:
      set {_json} to "%{_json}%,{""text"":""%{_text}%"""
    
    if {_clusters::%{_i}%::tooltip} is set:
    
      if {_color} is true:
        set {_tooltip} to jsonColorize({_clusters::%{_i}%::tooltip})
        
      else:
        set {_tooltip} to {_clusters::%{_i}%::tooltip}
        
      set {_json} to "%{_json}%,""hoverEvent"":{""action"": ""show_text"",""value"": ""%{_tooltip}%""}"
    
    if {_clusters::%{_i}%::insertion} is set:
      set {_json} to "%{_json}%,""insertion"":""%{_clusters::%{_i}%::insertion}%"",""obfuscated"":false"
    
    if {_clusters::%{_i}%::command} is set:
      set {_clickable} to "%{_json}%,""clickEvent"":{""action"":""run_command"",""value"":""%{_clusters::%{_i}%::command}%""}"
      
    if {_clusters::%{_i}%::suggest} is set:
      set {_clickable} to "%{_json}%,""clickEvent"":{""action"": ""suggest_command"",""value"": ""%{_clusters::%{_i}%::suggest}%""}"
      
    if {_clusters::%{_i}%::url} is set:
      set {_clickable} to "%{_json}%,""clickEvent"":{""action"": ""open_url"",""value"": ""%{_clusters::%{_i}%::url}%""}"
      
    if {_clickable} is set:
      set {_json} to "%{_clickable}%}"
      delete {_clickable}
      
    else:
      set {_json} to "%{_json}%}"
  
  return "{""text"":"""", ""extra"":[%{_json}%]}"
  

function json(to: text, msg: text, color: boolean = true):
  set {_msg} to jsonFormat({_msg}, {_color})
  execute console command "/tellraw %{_to}% %{_msg}%"
  
  if {@debug} is true:
    set {_player} to {_to} parsed as offline player
    if {_player} is online:
      broadcast uncolored {_msg} to {_player}
      

function jsonBroadcast(msg: text, color: boolean = true):
  json("@a", {_msg}, {_color})

  
#-- (Üst tarafı kurcalamayın json.sk adlı skripttir bana ait degildir!) --#


options:
  sunucuismi: &cUltraEvent &7&l»
  oylamasüresi: 20 #Oylamanın ne kadar sürecegini ayarlar
# Envanter eventi eşya bölümü
  esyakodu1: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu2: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu3: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu4: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu5: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu6: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu7: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu8: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu9: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  esyakodu10: emerald 64 #Envanter eventinde verilecek itemin kodunu yazın veya ismini ve boşluk bırakıp miktarını yazınız
  
# Aşagı kısım verilecek para miktarıdır.!
  paramiktari: 5000 # örnek: 5k para verir.
  
# Madeneventinin kazılmaya açılcak wg ismidir
  wgismimadeneventi: madeneventikir #örmek madeneventikir wgli yeri build allow lar!
  gidilcekwarp: warpismi #madeneventini gerceklestirceginiz warp
  madeneventisüre: 1 #Madeneventinin kaç dakika açık kalacagını ayarlayınız
  gerisayimsüre: 0 #Bunu herzaman madeneventisüreden 1 dk altına ayarlayın!
  dünyaismi: -w # Hangi dünyada ise ismini yazıcaksınız


every 1 minutes:
  if {gerisayim::*} is set:
    if {dakikasay.geri} is set:
      remove 1 from {dakikasay.geri}
    if {dakikasay.geri} is equal to -1:
      clear {dakikasay.geri}
    
every 1 second:
  if {gerisayim::*} is set:
    if {madeneventigerisayim} is true:
      if {saniyesay.geri} is set:
        remove 1 from {saniyesay.geri}
        execute console command "tm abc &cMaden eventinin bitmesine &7: &a%{dakikasay.geri}%&7:&e%{saniyesay.geri}%"
      if {saniyesay.geri} is equal to 0:
        set {saniyesay.geri} to 60


command /saat:
  trigger:
    message "&c&lSaat &7» &6&l%hour%&7:&6&l%minute%&7:&6&l%second%"

  
  
command /eventultra [<text>] [<text>]:
  aliases: /eventultra, /eu
  permission: eventultra.admin
  permission message: &cBunu yapmak için gerekli &eyetkin &cyok &7» &cYapımcı &7BurakAyzz
  trigger:
    arg-1 isn't set:
      json("%player%", "&b&l&m-------------&r &e&oEvent Ultra &b&l&m-------------||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
      send "&6❆ &cEvent Saati Eklemek için &7: &a/eu ekle 18.4.20 &6Örnek&7: 18 saat 4 dakika 20 saniye"
      send "&6❆ &cEvent Saati kaldırmak için /eu kaldir 18.4.20 &6bunu yapmak için daha önce eklemiş olmanız gerekli!"
      send "&6❆ &cGerisayımı Kapatmak için&7: /eu gerisayim kapat"
      send "&6❆ &cGerisayımı Açmak için&7: /eu gerisayim aç"
      send "&6❆ &cOy vermeyi kapatmak için&7: /eu oylama kapat"
      send "&6❆ &cOy vermeyi Açmak için&7: /eu oylama aç"
      json("%player%", "&6❆ &cEklenen Event Saatlerine Bakmak için&7: &a/eu saatler &6veya ||&c&lTıkla||cmd:/eu saatler||ttp:&cEklenen saatlere bakmak için &ftıkla &cyazısına tıkla!")
      send ""
      send "&cYeni Sürümde eklenecekler&7:&6 /eu admin komudu"
      send "&cve Sizin verdiginiz fikirler!"
      send ""
      send "&6➥ &c&oYapımcı &7BurakAyzz&c!"
      send "&6➥ &bSürüm&7: &70.1"
      json("%player%", "&b&l&m-------------&r &e&oEvent Ultra &b&l&m-------------||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
    arg-1 is "saatler":
      set {_s} to size of {eventsaatleri::*}
      json("%player%", "&b&l&m-------------&r &e&oEvent Ultra &b&l&m-------------||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
      send ""
      send "&c★ &bEvent Saatleri &7: &e(%{_s}%)"
      send ""
      loop {eventsaatleri::*}:
        send "&a - &e%loop-index% &7» &e%loop-value%"
      send ""
      json("%player%", "&b&l&m-------------&r &e&oEvent Ultra &b&l&m-------------||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
    arg-1 is "ekle":
      loop {eventsaatleri::*}:
        if arg 2 is set:
          if arg 2 is "%loop-value-1%":
            send "{@sunucuismi} &7: &c&l&nBaşarısız!" to player
            send "{@sunucuismi} &7: &bBu saat önceden eklenmiş!"
            send ""
            stop
      send "{@sunucuismi} &7» &b%arg 2% &cEklendi!"
      execute console command "tm msg %player% &e%arg 2% &cEklendi!"
      add arg 2 to {eventsaatleri::*}
      stop
    arg-1 is "sil":
      if arg 2 isn't "%{eventsaatleri::*}%":
        json("%player%", "{@sunucuismi} &cBaşarısız, daha önce eklenmemiş veya silinmiş!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
      if arg-2 isn't set:
        json("%player%", "{@sunucuismi} &cBaşarısız, Saat ismi yazilmamış!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
        stop      
      else:
        loop {eventsaatleri::*}:
          if arg 2 is "%loop-value%":
            send "{@sunucuismi} &7» &b%arg 2% &aEvent saati başarılı silindi!!"
            remove arg 2 from {eventsaatleri::*}
    arg-1 is "oylama":
      arg-2 is "aç":
        add 10 to {oylama::*}
        json("%player%", "{@sunucuismi} &aBaşarılı, &c&nOylama &amodu &façıldı!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
        stop
      arg-2 is "kapat":
        delete {oylama::*}
        json("%player%", "{@sunucuismi} &aBaşarılı, &c&nOylama &amodu &ckapandı!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
        stop
      if arg-2 isn't set:
        json("%player%", "{@sunucuismi} &cBaşarısız, &c/eu &foylama &caç &fveya &c/eu &foylama &ckapat!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
    arg-1 is "gerisayim":
      arg-2 is "aç":
        add 10 to {gerisayim::*}
        json("%player%", "{@sunucuismi} &aBaşarılı, &c&nGerisayim &amodu &façıldı!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
        stop
      arg-2 is "kapat":
        delete {gerisayim::*}
        json("%player%", "{@sunucuismi} &aBaşarılı, &c&nGerisayim &amodu &ckapandı!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
        stop
      if arg-2 isn't set:
        json("%player%", "{@sunucuismi} &cBaşarısız, &c/eu &fgerisayim &caç &fveya &c/eu &fgerisayim &ckapat!||ttp:&cYapımcı&7: &e&oBurakAyzz!")
every 1 second:
  loop {eventsaatleri::*}:
    set {eventsaat} to "%hour%:%minute%:%second%"
    if {eventsaat} is "%loop-value%":
      loop all players:
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f1 Dakika &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 50 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f10 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 5 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f5 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 1 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f4 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 1 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f3 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 1 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f2 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 1 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &f1 Saniye &cSonra event oylaması başlicak hazırlanın!||ttp:&3Event oylaması nedir, 3 eventti oylar ve oyuncuların en çok oyladıgı event türü çalışır!")
        wait 1 second
        json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &aEvent oylaması başladı, karanızı iyi seçin chat kapatılıyor!||ttp:&3Event oylaması nedir, eventi oylayarak hangi eventin gelmesini istediginizi seçersiniz!")
        set {eventkilit} to true
        set {envanter} to 0
        set {maden} to 0
        set {para} to 0
        set {eventbitis} to true
        set {kullandi.%loop-player%} to false
        if {oylama::*} is set:
          json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&3Oylama!")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent oylaması başlamıştır, oylamak istediginiz eventin üstüne tıklayın &f{@oylamasüresi} &bsaniye sonra sona ericektir!.")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&c► &fEnvanter Eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/envanter")
          json("%loop-player%", "&c► &fMaden Eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/maden")
          json("%loop-player%", "&c► &fPara eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/para")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent oylaması başlamıştır, oylamak istediginiz eventin üstüne tıklayın &f{@oylamasüresi} &bsaniye sonra sona ericektir!.")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&3Oylama!")
          wait {@oylamasüresi} second
          loop 90 times:
            send "" to all players
          set {eventbitis} to false
          json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&a✔ &cAlınan Oylar&7:")
          json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 &bEnvanter Oy&7: &e%{envanter}%")
          json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 &bMaden Oy&7: &e%{maden}%")
          json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 &bPara Oy&7: &e%{para}%")
          json("%loop-player%", "")
          json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
          wait 3 second
          loop 90 times:
            send "" to all players
          if {envanter} is greater than {maden}:
            if {envanter} is greater than {para}:
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oEnvanter &e&oEventi başlıyor!")
              json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bAldıgı Oy&7: &e%{envanter}%")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              wait 1 second
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu1}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu2}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu3}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu4}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu5}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu6}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu7}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu8}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu9}"
              execute console command "give %loop-player% {@esyakodu10}"
              json("%loop-player%", "")
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEşyalar verildi, iyi oyunlar"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
              set {eventkilit} to false
          if {para} is greater than {envanter}:
            if {para} is greater than {maden}:
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oPara &e&oEventi başlıyor!")
              json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bAldıgı Oy&7: &e%{para}%")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              wait 1 second
              execute console command "eco give %loop-player% {@paramiktari}"
              json("%loop-player%", "")
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bPara verildi, iyi oyunlar"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
              set {eventkilit} to false
          if {maden} is greater than {envanter}:
            if {maden} is greater than {para}:
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oMaden &e&oEventi başlıyor!")
              json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bAldıgı Oy&7: &e%{maden}%")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              wait 1 second
              execute console command "warp {@gidilcekwarp} %loop-player%"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &6{@gidilcekwarp} &badlı ışınlanma noktasına tüm oyuncular ışınlanıyor!"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &610 &cSaniye sonra maden eventi kırılabilir olacaktır!"
              wait 10 second
              set {madeneventigerisayim} to true
              execute console command "rg flag {@wgismimadeneventi} build -w {@dünyaismi} allow"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &610 Dakika &csonra maden eventi kırılamaz olucak!"
              set {saniyesay.geri} to 60
              set {dakikasay.geri} to {@gerisayimsüre}
              wait {@madeneventisüre} minutes
              set {madeneventigerisayim} to false
              delete {dakikasay.geri}
              set {madeneventigerisayim} to false
              delete {saniyesay.geri}
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bMaden yapıldı, iyi oyunlar"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
              set {eventkilit} to false
        else:
          broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bOylama Modu&7: &cKapalı, Kura çekilecek!"
          wait 5 second
          if chance of 33%:
            json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
            json("%loop-player%", "")
            json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oEnvanter &e&oEventi başlıyor!")
            json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bOylama Modu&7: &cKapalı, o yüzden kura çekildi!")
            json("%loop-player%", "")
            json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
            wait 1 second
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu1}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu2}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu3}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu4}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu5}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu6}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu7}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu8}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu9}"
            execute console command "give %loop-player% {@esyakodu10}"
            json("%loop-player%", "")
            broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEşyalar verildi, iyi oyunlar"
            broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
            broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
            set {eventkilit} to false
          else:
            if chance of 33%:
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oMaden &e&oEventi başlıyor!")
              json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bOylama Modu&7: &cKapalı, o yüzden kura çekildi!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              wait 1 second
              execute console command "warp {@gidilcekwarp} %loop-player%"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &6{@gidilcekwarp} &badlı ışınlanma noktasına tüm oyuncular ışınlanıyor!"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &610 &cSaniye sonra maden eventi kırılabilir olacaktır!"
              wait 10 second
              set {madeneventigerisayim} to true
              execute console command "rg flag {@wgismimadeneventi} build -w {@dünyaismi} allow"
              broadcast "&c&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &610 Dakika &csonra maden eventi kırılamaz olucak!"
              set {saniyesay.geri} to 60
              set {dakikasay.geri} to {@gerisayimsüre}
              wait {@madeneventisüre} minutes
              set {madeneventigerisayim} to false
              delete {dakikasay.geri}
              set {madeneventigerisayim} to false
              delete {saniyesay.geri}
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bMaden yapıldı, iyi oyunlar"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
            else:
              set {eventkilit} to false
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&a✔ &e&oKazanan Eventi &7&oPara &e&oEventi başlıyor!")
              json("%loop-player%", "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bOylama Modu&7: &cKapalı, o yüzden kura çekildi!")
              json("%loop-player%", "")
              json("%loop-player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
              wait 1 second
              execute console command "eco give %loop-player% {@paramiktari}"
              json("%loop-player%", "")
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bPara verildi, iyi oyunlar"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &bEvent bitmiştir, bir dahaki event saatini bekleyin!"
              broadcast "&a【 &c&l! &a】 &e&l%hour%:%minute%:%second% &aEvent Saati!"
              set {eventkilit} to false
on chat:
  {eventkilit} is true:
    cancel event
    send ""
    message "&8&l» &9Event bitane kadar, sohbet kapalıdır!" to player
    send ""
    if {kullandi.%player%} is false:
      json("%player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
      send ""
      json("%player%", "&c► &fEnvanter Eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/envanter")
      json("%player%", "&c► &fMaden Eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/maden")
      json("%player%", "&c► &fPara eventi!||ttp:&3Oy vermek istiyorsan üstüne &ctıkla!||cmd:/para")
      send ""
      json("%player%", "&e▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇||ttp:&cOylama Sonuçları!!")
    execute console command " tm bc &c✘ ✘ ✘<nl>&2Sohbet Kapalı,Konuşamassın!"

command /envanter:
  trigger:
    if player is op:
      add 1 to {envanter}
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eYetkili Oldugunuz için sınırsız oy kullanabilirsiniz!"
      stop
    if {eventbitis} is true:
      if {kullandi.%player%} is false:
        add 1 to {envanter}
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eEvent seçim oyunuzu başarılı bir şekilde &benvanter &eeventine kullandınız!"
        set {kullandi.%player%} to true
      else:
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cSadece &61 &ckez oy kullanabilirsin!"
    else:
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cOylama Kapanmış!"
command /maden:
  trigger:
    if player is op:
      add 1 to {maden}
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eYetkili Oldugunuz için sınırsız oy kullanabilirsiniz!"
      stop
    if {eventbitis} is true:
      if {kullandi.%player%} is false:
        add 1 to {maden}
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eEvent seçim oyunuzu başarılı bir şekilde &bmaden &eeventine kullandınız!"
        set {kullandi.%player%} to true
      else:
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cSadece &61 &ckez oy kullanabilirsin!"
    else:
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cOylama Kapanmış!"
command /para:
  trigger:
    if player is op:
      add 1 to {para}
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eYetkili Oldugunuz için sınırsız oy kullanabilirsiniz!"
      stop
    if {eventbitis} is true:
      if {kullandi.%player%} is false:
        add 1 to {para}
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &eEvent seçim oyunuzu başarılı bir şekilde &bpara &eeventine kullandınız!"
        set {kullandi.%player%} to true
      else:
        message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cSadece &61 &ckez oy kullanabilirsin!"
    else:
      message "&a【 &c&l! &a】 {@sunucuismi} &cOylama Kapanmış!"
 

utsukushihito

Fırında Isıttığım İlk Taş
Katılım
2 Ocak 2019
Mesajlar
86
Elmaslar
44
Puanlar
290
utsukushihito#2102
Minecraft
A_Takimi
#2
çok ilginç bir skript olmuş, uzun ve değişik :)
 

Leursed

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
30 Aralık 2018
Mesajlar
16
Elmaslar
4
Puanlar
40
Cuêry
Lêursed || Oktay ||#3133
Minecraft
Leursed
#4
Biraz uzun gibi geldi ama güzel skript ellerine sağlık :melek:
 

MrskeletCraft

Ahanda Zümrüt!
Katılım
14 Mayıs 2018
Mesajlar
1.046
Elmaslar
161
Puanlar
1.390
⎝╲⎝⧹ ☾⋆GamingPro☾⋆ ⧸⎠╱⎠#5857
Minecraft
YunsBEY
#5
Tamam yararlı mantıklı ve güzel

Yalnız kullanmadım çünkü 1 kod çok uzun, json a event için gerek yok ve 2 3 farklı yerde her saniye veriable değiştiriyorsun buda bir yüktür.

Skripti daha kısa ve işlevli yapmalısın.
 

TheCarbon

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
10 Ağustos 2014
Mesajlar
20
Elmaslar
7
Puanlar
2.860
#6
Biraz uzun gibi geldi ama güzel skript ellerine sağlık :melek:
Tessekür ederim.
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

Tamam yararlı mantıklı ve güzel

Yalnız kullanmadım çünkü 1 kod çok uzun, json a event için gerek yok ve 2 3 farklı yerde her saniye veriable değiştiriyorsun buda bir yüktür.

Skripti daha kısa ve işlevli yapmalısın.
Tabiki de onun için zaten size sundum eğer kullanmak istiyorsan açarsın istemiyorsan kapatırsın kapanınca delete çektiği için sadece saat ekleyince valiabre okuyacak biraz sunucuyu yorabilir ama duzenleyecegim bu arada json olayini addonlarla yapabilirdim fakat bende error verdiği için böyle bir yöntem buldum hem daha yeni elim ısınıyor skriptte
Kusura bakmayın. Json olayı zaten tıklama yaptıklarında gerekiyor.
 

emregg0

Play.xBraveMC.com
Katılım
19 Ekim 2018
Mesajlar
150
Elmaslar
26
Puanlar
240
YouNewerKnow(Emre)#1024
Minecraft
Emregg0
#7
Banada böyle bi skript lazımdı. Geliştirilebilir.
 

TheCarbon

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
10 Ağustos 2014
Mesajlar
20
Elmaslar
7
Puanlar
2.860
#9

Senelerdir aranan olayı bir Skript halinde paylaşmınız çok hoş. Gerçekten bu konu 'Haftanın Skripti'' ünvanını alabilir. @Garp
Teşşekür ederim. İyi forumlar
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

Banada böyle bi skript lazımdı. Geliştirilebilir.
Teşşekür ederim, gelistirecegim zaten ama fikir vermeniz gerekli, ben temeli attım ne eklenebilir bu bu eklenebilir derseniz bende ona göre yaparım. İyi forumlar
 

eren3271

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
3 Temmuz 2018
Mesajlar
31
Elmaslar
3
Puanlar
460
eren659
inflames659
Minecraft
eren
#10
İtemspawner skript bekliyorum :) Sorunsuz çalışan bir skript yok internette. Spawneri koyunca üstünde hologram la sahibi ve spawnerin ismi yazicak. Bu yapılabilir mi?
 

utsukushihito

Fırında Isıttığım İlk Taş
Katılım
2 Ocak 2019
Mesajlar
86
Elmaslar
44
Puanlar
290
utsukushihito#2102
Minecraft
A_Takimi
#11
İtemspawner skript bekliyorum :) Sorunsuz çalışan bir skript yok internette. Spawneri koyunca üstünde hologram la sahibi ve spawnerin ismi yazicak. Bu yapılabilir mi?
yapılabilirde ücretsiz istersen anca skript ile yapar arkadaşlar, eklenti istersen ücretsiz yapacak birini bulamazsın
 
Yukarı