• Merhaba Ziyaretçi, bedava Minecraft: Story Mode oynamak ve bedava Minecraft: Story Mode sahibi olmak istersen hemen buraya tıkla. Bu çekilişi sakın kaçırma deriz!
Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye

Yardım Sorunu Bilen Varmı ?TEKKRAL

Kömür Madencisi
20 Ağustos 2016
114
3
320
22
Erzincan
#1

Kod:
[17:20:00] [Server thread/INFO]: §7[§cYagmurEvent§7]: §c§7Ya�mur Eventinin Ba�lamas�na §610m, 0s§7 Zaman Kald�.
[17:23:46] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: The server has stopped responding!
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Please report this to http://www.spigotmc.org/
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Spigot version: git-Spigot-5f38d38-12698ea (MC: 1.8.8)
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.writePlain(Emitter.java:1469)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.processScalar(Emitter.java:796)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.expectScalar(Emitter.java:422)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.expectNode(Emitter.java:391)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.access$1600(Emitter.java:62)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter$ExpectBlockMappingSimpleValue.expect(Emitter.java:641)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:216)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:181)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serialize(Serializer.java:112)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:243)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dump(Yaml.java:181)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.saveToString(YamlConfiguration.java:40)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.Utf8YamlConfiguration.save(Utf8YamlConfiguration.java:51)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.InventoryIO.saveToYaml(InventoryIO.java:111)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.VirtualChestManager.save(VirtualChestManager.java:132)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.AlphaChestPlugin$1.run(AlphaChestPlugin.java:57)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Entire Thread Dump:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-3
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 216 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-18-thread-1
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 142 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Chunk I/O Executor Thread-1
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 141 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: ProtocolLib-StructureCompiler 0
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 140 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: File IO Thread
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 135 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.FileIOThread.c(FileIOThread.java:52)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.FileIOThread.run(FileIOThread.java:28)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #3
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 29 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 43 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     ch.njol.skript.variables.Variables$2.run(Variables.java:454)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread for database 'default'
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 132 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     ch.njol.skript.variables.VariablesStorage$1.run(VariablesStorage.java:78)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Craft Scheduler Thread - 13
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 114 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.intellectualcrafters.plot.database.SQLManager$1.run(SQLManager.java:163)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:53)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-39
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 98 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-40
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 99 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-37
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 96 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-38
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 97 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-35
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 94 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-36
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 95 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-33
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 92 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-34
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 93 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-31
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 90 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-32
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 91 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-29
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 88 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-30
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 89 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #2
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 27 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-BufferedPaymentThread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 70 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.gamingmesh.jobs.tasks.BufferedPaymentThread.run(BufferedPaymentThread.java:47)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-DatabaseSaveTask
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 69 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.gamingmesh.jobs.tasks.DatabaseSaveThread.run(DatabaseSaveThread.java:47)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-2
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 68 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-19-thread-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 67 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 61 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Head Conversion Thread - 0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 54 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-20
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 50 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:java.net.PlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.DualStackPlainSocketImpl.accept0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketAccept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.PlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.ServerSocket.implAccept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.ServerSocket.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.server.CommunicationServer.startServer(CommunicationServer.java:78)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.server.CommunicationServer.run(CommunicationServer.java:49)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 49 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 48 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 47 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 46 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 45 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-8-thread-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 44 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 41 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MStore ModificationPollerRemote
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 40 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.ModificationPollerAbstract.run(ModificationPollerAbstract.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MStore ModificationPollerLocal
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 39 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.ModificationPollerAbstract.run(ModificationPollerAbstract.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-15
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 37 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-16
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 38 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-13
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 35 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-14
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 36 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-11
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 33 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-12
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 34 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 26 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Metrics Thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Watchdog Thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 24 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Java2D Disposer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 22 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.java2d.Disposer.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server console handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 19 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:79)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-5
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 20 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.mojang.util.QueueLogAppender.getNextLogEvent(QueueLogAppender.java:77)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:25)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: DestroyJavaVM
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 18 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$BmpCharProperty.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Ques.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Branch.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Begin.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Matcher.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Matcher.matches(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.resolver.Resolver.resolve(Resolver.java:115)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:175)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:205)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serialize(Serializer.java:112)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:243)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:206)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dump(Yaml.java:181)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.saveToString(YamlConfiguration.java:40)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.Utf8YamlConfiguration.save(Utf8YamlConfiguration.java:51)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.InventoryIO.saveToYaml(InventoryIO.java:111)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.VirtualChestManager.save(VirtualChestManager.java:132)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.AlphaChestPlugin$1.run(AlphaChestPlugin.java:57)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server Infinisleeper
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 17 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:54)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: NonBlockingInputStreamThread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 14 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Snooper Timer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 12 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Attach Listener
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 5 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Signal Dispatcher
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Finalizer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Reference Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/INFO]: Startup script './start.sh' does not exist! Stopping server.
 

Celil

Destek Yetkilisi
Destek Yetkilisi
29 Mart 2014
1.079
526
1.390
Rize
Minecraft
#2

Bir çok plugin hata veriyor. Gördüğüm kadarıyla ProtocolLib , Skript , AlphaChest , MassiveCore (Faction Eklentisi) vs. eklentilerinizi gözden geçirmek yararlı olacaktır.
 

zNightLastTR

SilentNetWork
Premium
19 Haziran 2018
107
18
30
17
Minecraft
#3

Spigot unuzu güncelleyin. Aktis taktirde hayla kapanıyor sa bu durumda Celilin Dedigi Bir çok plugin hata veriyor. Gördüğüm kadarıyla ProtocolLib , Skript , AlphaChest , MassiveCore (Faction Eklentisi) vs. eklentilerinizi gözden geçirmek yararlı olacaktır. Yapınız
 

bertek41

The Developer of FDT
Destek Yetkilisi
Onaylı Satıcı
29 Ağustos 2016
865
381
1.265
Kocaeli
Minecraft
#4

Sunucunuzda Let It Rain adlı eklentiyi kullanıyorsanız kaldırın diğerlerinin bir önemi yok.
 

iAliOsman_TR

Play.LastNetwork.tk
16 Nisan 2018
81
38
90
23
Türkiye
Minecraft
#5

Konu çozüldüyse kilitlensin lütfen.