• Merhaba savaşçı, biraz yardıma ihtiyacın var gibi görünüyor. Ben sana yardım edeceğim!

  Eğer Minecraft Skript hakkında destek almak istiyorsan buraya, Minecraft Plugin hakkında destek almak istiyorsan buraya, Minecraft Sunucu Saldırıları hakkında destek almak istiyorsan buraya, Minecraft Bungeecord hakkında destek almak istiyorsan buraya, Minecraft Modlar hakkında destek almak istiyorsan buraya, Minecraft Haritalar hakkında destek almak istiyorsan buraya ve son olarak Minecraft Genel hakkında destek almak istiyorsan buraya tıkla!

Yardım Sorunu Bilen Varmı ?

TEKKRAL

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
20 Ağustos 2016
Mesajlar
143
Elmaslar
6
Puanlar
2.110
TEKKRAL
Sinan#5881
alp34343435
Minecraft
TEKKRAL
#1
Kod:
[17:20:00] [Server thread/INFO]: §7[§cYagmurEvent§7]: §c§7Ya�mur Eventinin Ba�lamas�na §610m, 0s§7 Zaman Kald�.
[17:23:46] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: The server has stopped responding!
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Please report this to http://www.spigotmc.org/
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Spigot version: git-Spigot-5f38d38-12698ea (MC: 1.8.8)
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:47] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.writePlain(Emitter.java:1469)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.processScalar(Emitter.java:796)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.expectScalar(Emitter.java:422)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.expectNode(Emitter.java:391)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.access$1600(Emitter.java:62)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter$ExpectBlockMappingSimpleValue.expect(Emitter.java:641)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:216)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:181)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serialize(Serializer.java:112)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:243)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:206)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dump(Yaml.java:181)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.saveToString(YamlConfiguration.java:40)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.Utf8YamlConfiguration.save(Utf8YamlConfiguration.java:51)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.InventoryIO.saveToYaml(InventoryIO.java:111)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.VirtualChestManager.save(VirtualChestManager.java:132)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.AlphaChestPlugin$1.run(AlphaChestPlugin.java:57)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:23:49] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Entire Thread Dump:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-3
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 216 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-18-thread-1
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 142 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Chunk I/O Executor Thread-1
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 141 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: ProtocolLib-StructureCompiler 0
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 140 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: File IO Thread
[17:24:05] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 135 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.FileIOThread.c(FileIOThread.java:52)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.FileIOThread.run(FileIOThread.java:28)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #3
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 29 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 43 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     ch.njol.skript.variables.Variables$2.run(Variables.java:454)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread for database 'default'
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 132 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     ch.njol.skript.variables.VariablesStorage$1.run(VariablesStorage.java:78)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Craft Scheduler Thread - 13
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 114 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.intellectualcrafters.plot.database.SQLManager$1.run(SQLManager.java:163)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:53)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-39
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 98 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-40
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 99 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-37
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 96 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-38
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 97 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-35
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 94 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-36
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 95 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-33
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 92 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-34
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 93 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-31
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 90 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-32
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 91 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-29
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 88 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-30
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 89 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #2
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 27 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-BufferedPaymentThread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 70 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.gamingmesh.jobs.tasks.BufferedPaymentThread.run(BufferedPaymentThread.java:47)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Jobs-DatabaseSaveTask
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 69 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.gamingmesh.jobs.tasks.DatabaseSaveThread.run(DatabaseSaveThread.java:47)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-2
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 68 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-19-thread-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 67 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 61 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Head Conversion Thread - 0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 54 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-20
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 50 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:java.net.PlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.DualStackPlainSocketImpl.accept0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketAccept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.PlainSocketImpl.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.ServerSocket.implAccept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.net.ServerSocket.accept(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.server.CommunicationServer.startServer(CommunicationServer.java:78)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.server.CommunicationServer.run(CommunicationServer.java:49)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 49 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 48 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 47 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 46 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Websend POST Request Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 45 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: pool-8-thread-1
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 44 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Timer-0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 41 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MStore ModificationPollerRemote
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 40 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.ModificationPollerAbstract.run(ModificationPollerAbstract.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MStore ModificationPollerLocal
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 39 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.ModificationPollerAbstract.run(ModificationPollerAbstract.java:38)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-15
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 37 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-16
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 38 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-13
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 35 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-14
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 36 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-11
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 33 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.AbstractWatchService.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.massivecraft.massivecore.store.PusherCollFlatfile.run(PusherCollFlatfile.java:56)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-12
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 34 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsNativeDispatcher.GetQueuedCompletionStatus(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.fs.WindowsWatchService$Poller.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty Server IO #0
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 26 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:622)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:310)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Metrics Thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Watchdog Thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 24 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Java2D Disposer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 22 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.java2d.Disposer.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server console handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 19 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Thread is waiting on monitor(s):
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer$2.run(DedicatedServer.java:79)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-5
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 20 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     com.mojang.util.QueueLogAppender.getNextLogEvent(QueueLogAppender.java:77)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:25)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: DestroyJavaVM
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 18 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$BmpCharProperty.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Ques.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Branch.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Pattern$Begin.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Matcher.match(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.regex.Matcher.matches(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.resolver.Resolver.resolve(Resolver.java:115)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:175)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:205)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serializeNode(Serializer.java:206)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.serializer.Serializer.serialize(Serializer.java:112)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:243)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dumpAll(Yaml.java:206)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.yaml.snakeyaml.Yaml.dump(Yaml.java:181)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.saveToString(YamlConfiguration.java:40)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.Utf8YamlConfiguration.save(Utf8YamlConfiguration.java:51)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.InventoryIO.saveToYaml(InventoryIO.java:111)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.VirtualChestManager.save(VirtualChestManager.java:132)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.sradonia.bukkit.alphachest.AlphaChestPlugin$1.run(AlphaChestPlugin.java:57)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server Infinisleeper
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 17 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.sleep(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer$1.run(DedicatedServer.java:54)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: NonBlockingInputStreamThread
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 14 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Thread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Snooper Timer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 12 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Attach Listener
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 5 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Signal Dispatcher
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Finalizer
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Reference Handler
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:   Stack:
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Native Method)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.Object.wait(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]:     java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[17:24:06] [Spigot Watchdog Thread/INFO]: Startup script './start.sh' does not exist! Stopping server.
 

Celil

Cehennem Yükleniyor - %89
Katılım
29 Mart 2014
Mesajlar
1.154
Elmaslar
1.414
Puanlar
4.190
Minecraft
Celil
#2
Bir çok plugin hata veriyor. Gördüğüm kadarıyla ProtocolLib , Skript , AlphaChest , MassiveCore (Faction Eklentisi) vs. eklentilerinizi gözden geçirmek yararlı olacaktır.
 

zNightLastTR

SilentNetWork
Yasaklandı
Katılım
19 Haziran 2018
Mesajlar
478
Elmaslar
131
Puanlar
840
zNightLastTR | EmreCan#8990
Minecraft
zNightLastTR
#3
Spigot unuzu güncelleyin. Aktis taktirde hayla kapanıyor sa bu durumda Celilin Dedigi Bir çok plugin hata veriyor. Gördüğüm kadarıyla ProtocolLib , Skript , AlphaChest , MassiveCore (Faction Eklentisi) vs. eklentilerinizi gözden geçirmek yararlı olacaktır. Yapınız
 

bertek41

The Developer of FDT
Onaylı Satıcı
Katılım
29 Ağustos 2016
Mesajlar
1.116
Elmaslar
470
Puanlar
3.515
Minecraft
YasinSubasi
#4
Sunucunuzda Let It Rain adlı eklentiyi kullanıyorsanız kaldırın diğerlerinin bir önemi yok.
 

iAliOsman_TR

Kral olmak için tac'a gerek yok.
Premium
Katılım
16 Nisan 2018
Mesajlar
148
Elmaslar
93
Puanlar
590
iAliOsman_TR
iAliOsman_TR#2954
Minecraft
iAliOsman_TR
#5
Konu çozüldüyse kilitlensin lütfen.
 

TEKKRAL

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
20 Ağustos 2016
Mesajlar
143
Elmaslar
6
Puanlar
2.110
TEKKRAL
Sinan#5881
alp34343435
Minecraft
TEKKRAL
#6
Söylediklerinizi Yaptım Fakat Sorun Düzelmedi !!
Konu Güncel !!
 

bertek41

The Developer of FDT
Onaylı Satıcı
Katılım
29 Ağustos 2016
Mesajlar
1.116
Elmaslar
470
Puanlar
3.515
Minecraft
YasinSubasi
#7
Birde bunu deneyin.
 

YigitReisOffical

Atatürk Sevdalısı
Seçkin Üye
Katılım
28 Ekim 2017
Mesajlar
1.426
Elmaslar
1.026
Puanlar
2.290
YigitReisFG
Yiğit Efe Okur
Yiğit Winner
Minecraft
Yigit20
#8

Merhabalar çok kişi yardımcı olmuş ama benim bir önerim olsun.
Kodlama dilini UTF-8 yaparsan daha sağlıklı çalışır.​
 

BurakXX

Efendim Yakınlarda Kısır Kokusu Alıyorum.
Onaylı Satıcı
Katılım
18 Şubat 2018
Mesajlar
1.326
Elmaslar
620
Puanlar
2.290
Burak#7050
BurakXX
Minecraft
BurakXX
#10
Kodlar Zaten UTF-8 Olarak ayarlı.
gerekli şeyleri söylemişler ayrıca
[17:20:00] [Server thread/INFO]: §7[§cYagmurEvent§7]: §c§7Ya�mur Eventinin Ba�lamas�na §610m, 0s§7 Zaman Kald�.
skripti açtıktan sonra utf-8 olarak güncelle
 

TEKKRAL

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
20 Ağustos 2016
Mesajlar
143
Elmaslar
6
Puanlar
2.110
TEKKRAL
Sinan#5881
alp34343435
Minecraft
TEKKRAL
#11
gerekli şeyleri söylemişler ayrıca
[17:20:00] [Server thread/INFO]: §7[§cYagmurEvent§7]: §c§7Ya�mur Eventinin Ba�lamas�na §610m, 0s§7 Zaman Kald�.
skripti açtıktan sonra utf-8 olarak güncelle
Mesajı Gönderen Pluginide Bulamıyorum skript yok.
 

MelihTR_

SilentNETWORK #1
Katılım
1 Nisan 2017
Mesajlar
16
Elmaslar
5
Puanlar
960
MelihC. #6440
Minecraft
MelihTR_
#13
Spigotunu PaperSpigot 1.8.8 Yaparmısın?
 
Yukarı