Çözüldü Player shop gui+ Türkçe lang.yml lazım

WinstonTR

o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler
Premium
Katılım
29 Temmuz 2018
Mesajlar
258
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
130
Puanlar
840
Discord
Freax | MineLive#3692
Minecraft
TrZorG
Ruh Hali
Sunucu Sürümünüz
1.7.X, 1.8.X, 1.9.X, 1.10.X, 1.11.X, 1.12.X, 1.13.X, 1.14.X
selam Player shop gui+ Türkçe lang.yml lazım elinde olan varsa konu yorumlarına atarsa bir cok kişi icin iyi olacaktır

çevirmek isteyen olursa diye lang.yml

Kod:
PREFIX: '&6Player shop > &f'
LANG:
 CONSOLE: Console
MSG:
 ERROR: Error occured, please contact the server owner.
 INGAMEONLY: This command can be used only in the game.
 NOACCESS: You don't have access to do this.
 SHOPSNOTLOADED: Shops aren't loaded yet, please try again later.
 NOTLOADED: Your data isn't loaded yet, please try again later.
 WORLDBANNED: Player shops have been disabled in this world.
 GAMEMODEBANNED: You can't access player shops when in the %gamemode% gamemode.
 USAGE:
  PLAYERSHOP: 'Invalid command usage. Correct usage: /playershop [reload]'
  SUBCOMMAND: 'Invalid command usage. Correct usage: %usage%'
 PLAYERSHOP:
  RELOAD:
   RELOADED: Configuration reloaded!
  SELL:
   QUANTITY: quantity
   PRICE: price
   VALUEINVALID: Invalid %setting% specified.
   VALUETOOLOW: Too small %setting% specified. You have to specify at least %value%.
   VALUETOOHIGH: Too high %setting% specified. You can't specify more than %value%.
   TOOFEWITEM: You need at least %quantity% x %item%&f to sell it.
   NOITEM: You must hold an item in your hand to sell it.
   BANNEDITEM: You can't put up this item for sale.
   LIMIT: You can't sell more than %limit% items at the same time.
   CREATED: You put up %quantity% x %item%&f for sale for $%price%.
   BROADCAST: '%player% put up %quantity% x %item%&f for sale for $%price%!'
 BUY:
  BOUGHTBY: '%player% bought %quantity% x %item%&f from you for %price%$.'
 SHOPITEM:
  EXPIRED: Your sale offer (%quantity% x %item%) has expired.
 SEARCHSHOPS:
  ENTER: Enter the name of the shop to search. Type "%cancel%" to abort.
  CANCELLED: You've cancelled the shop search.
 SEARCHITEMS:
  ENTER: Enter the name of the item to search. Type "%cancel%" to abort.
  CANCELLED: You've cancelled the item search.
 EDITSHOPNAME:
  ENTER: Enter the new name of the shop. Type "%cancel%" to abort.
  CANCELLED: You've cancelled the shop name edit.
 ITEMLOT:
  CANCELLED: Your %quantity% x %item% sell lot was cancelled by %player%.
SHOPITEM:
 SELLER:
  NONE: none
NOTIFICATION:
 CONFIRM: '&a&lOK'
 BUY:
  CANNOTBUYOWN:
   TITLE: Couldn't buy item
   MESSAGE: '&c&lCan''t buy own item'
   DESC: '&7You can''t buy your own item.'
  CANNOTAFFORD:
   TITLE: Couldn't buy item
   MESSAGE: '&c&lCan''t afford to buy the item.'
   DESC: '&7You need %price%$ to buy %quantity% x %item%&7.'
  FULLINVENTORY:
   TITLE: Couldn't buy item
   MESSAGE: '&c&lYour inventory is full'
   DESC: '&7You don''t have enough free space in your inventory.'
  BOUGHT:
   TITLE: Item purchased
   MESSAGE: '&a&lItem purchased successfully.'
   DESC: |-
    &7You purchased %quantity%
    &7x %item%&7 from %owner%
    &7for %price%$.
 CANCEL:
  CANCELLED:
   TITLE: Item lot cancelled
   MESSAGE: '&a&lItem lot cancelled successfully.'
   DESC: |-
    &7You cancelled %owner%'s
    &7%quantity% x %item%
    &7item lot.
 CLAIM:
  FULLINVENTORY:
   TITLE: Couldn't claim item
   MESSAGE: '&c&lYour inventory is full'
   DESC: '&7You don''t have enough free space in your inventory.'
  CLAIMED:
   TITLE: Item claimed
   MESSAGE: '&a&lItem claimed successfully.'
   DESC: |-
    &7You claimed %quantity%
    &7x %item%&7.
 SEARCHSHOPS:
  NOTFOUND:
   TITLE: No shops found
   MESSAGE: '&c&lNo shops found'
   DESC: |-
    &7No shops with specified
    &7name or owner found.
 SEARCHITEMS:
  NOTFOUND:
   TITLE: No items found
   MESSAGE: '&c&lNo items found'
   DESC: |-
    &7No items with specified
    &7name or owner found.
 EDITSHOPNAME:
  BANNEDNAME:
   TITLE: Couldn't rename the shop
   MESSAGE: '&c&lCouldn''t rename the shop'
   DESC: |-
    &7You can't use this
    &7shop name.
  EDITED:
   TITLE: Shop name changed
   MESSAGE: '&a&lShop name changed'
   DESC: |-
    &7Shop name was changed
    &7successfully to
    &7%name%.
 EXPIRED:
  TITLE: Item expired
  MESSAGE: '&c&lItem expired'
  DESC: |-
   &7This item is no longer
   &7available.
 NOACCESS:
  TITLE: No access
  MESSAGE: '&a&lYou don''t have access'
  DESC: |-
   &7You don't have access
   &7to do this.
TIME:
 NOW: now
 LESSTHAN: less than %time%
 YEARS:
  SINGULAR: year
  PLURAL: years
  SHORT: y
 MONTHS:
  SINGULAR: month
  PLURAL: months
  SHORT: mo
 WEEKS:
  SINGULAR: week
  PLURAL: weeks
  SHORT: w
 DAYS:
  SINGULAR: day
  PLURAL: days
  SHORT: d
 HOURS:
  SINGULAR: hour
  PLURAL: hours
  SHORT: h
 MINUTES:
  SINGULAR: minute
  PLURAL: minutes
  SHORT: m
 SECONDS:
  SINGULAR: second
  PLURAL: seconds
  SHORT: s
 

EmreSHN

If you don't have trouble, you have trouble.
Destek Şefi
Onaylı Satıcı
Katılım
12 Ocak 2019
Mesajlar
357
En iyi cevaplar
1
Elmaslar
177
Puanlar
740
Steam
Emre.SHN66
Discord
EmreSHN#4551
Minecraft
EmreSHN
Ruh Hali
Merhabalar,

ShopGUİ+ ücretli bir eklenti olduğu için bendede mevcut değil, veren olur mu bilmiyorum. Ama lang.yml türkçeleştirdim buyrun,

[CODE title="lang.yml"]PREFIX: '&6Player shop > &f'
LANG:
CONSOLE: Console
MSG:
ERROR: Hata oluştu, lütfen sunucu sahibiyle görüşün.
INGAMEONLY: Bu komut sadece oyunda kullanılabilir.
NOACCESS: Bunu yapmaya yetkin yok.
SHOPSNOTLOADED: Mağazalar henüz yüklenmedi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.
NOTLOADED: Verileriniz henüz yüklenmedi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.
WORLDBANNED: Bu dünyada oyuncu dükkanları devre dışı bırakıldı.
GAMEMODEBANNED: %Gamemode% gamemode'deyken oyuncu dükkanlarına erişemezsin.
USAGE:
PLAYERSHOP: 'Geçersiz komut kullanımı. Doğru kullanım: /playershop [yeniden yükle]'
SUBCOMMAND: 'Geçersiz komut kullanımı. Doğru kullanım: /playershop'
PLAYERSHOP:
RELOAD:
RELOADED: Yapılandırma yeniden yüklendi!
SELL:
QUANTITY: quantity
PRICE: price
VALUEINVALID: Geçersiz %ayar% belirtildi.
VALUETOOLOW: Çok küçük %ayar% belirtildi. En az %değer% belirtmelisiniz.
VALUETOOHIGH: Çok yüksek %ayar% belirtildi. Değerinden daha fazla belirtemezsiniz.
TOOFEWITEM: Satmak için en az %miktar% ve %ürün% gerekir.
NOITEM: Satmak için elinizde bir eşya bulundurmanız gerekir..
BANNEDITEM: Bu eşyayı satışa çıkaramazsın.
LIMIT: Aynı anda %limitinden% daha fazla ürün satamazsın.
CREATED: %$Fiyat% satış yaptınız %satılık% x %madde%.
BROADCAST: '%oyuncu% satışta %miktar% x %ürün% &fsatış için %fiyat%$!'
BUY:
BOUGHTBY: '%oyuncu% satın aldı %miktar% x %ürün% &fsizden %fiyat%$.'
SHOPITEM:
EXPIRED: Satış teklifinizin (%miktar% x %ürün%) süresi doldu.
SEARCHSHOPS:
ENTER: Aranacak mağazanın adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Mağaza aramayı iptal ettiniz.
SEARCHITEMS:
ENTER: Aranacak öğenin adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Öğe aramayı iptal ettiniz.
EDITSHOPNAME:
ENTER: Dükkanın yeni adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Mağaza adı düzenlemesini iptal ettiniz.
ITEMLOT:
CANCELLED: %Miktarınız% x %ürününüz% satış lotunuz %oyuncu% tarafından iptal edildi.
SHOPITEM:
SELLER:
NONE: none
NOTIFICATION:
CONFIRM: '&a&lOK'
BUY:
CANNOTBUYOWN:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lKendi öğesini satın alamıyorum'
DESC: '&7Kendi öğeni satın alamazsın.'
CANNOTAFFORD:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lMaddeyi satın almaya gücüm yetmez.'
DESC: '&7 %Miktar% x %item% satın almak için %price%$ &fihtiyacınız var.'
FULLINVENTORY:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lEnvanterin dolu'
DESC: '&7Envanterinizde yeterli boş alan yok.'
BOUGHT:
TITLE: Satın alınan ürün
MESSAGE: '&a&lÖğe başarıyla satın alındı.'
DESC: |-
&7%Miktar% satın aldınız
&7x %madde%&7 %sahip%
&7%fiyat%$ için.
CANCEL:
TITLE: Öğe lot iptal edildi
MESSAGE: '&a&lÖğe lotu başarıyla iptal edildi.'
DESC: |-
&7%Owner% öğesini iptal ettiniz's
&7%miktar% x %madde%
&7ürün çok..
CLAIM:
FULLINVENTORY:
TITLE: Öğe talep edilemedi
MESSAGE: '&c&lEnvanterin dolu'
DESC: '&7Envanterinizde yeterli boş alan yok.'
CLAIMED:
TITLE: Öğe talep edildi
MESSAGE: '&a&lÖğe başarıyla talep edildi.'
DESC: |-
&7%Miktar% talep ettin
&7x %madde%&7.
SEARCHSHOPS:
NOTFOUND:
TITLE: Mağaza bulunamadı
MESSAGE: '&c&lMağaza bulunamadı'
DESC: |-
&7Belirtilen dükkan yok
&7ad veya sahip bulundu.
SEARCHITEMS:
NOTFOUND:
TITLE: hiç bir öğe bulunamadı
MESSAGE: '&c&lhiç bir öğe bulunamadı'
DESC: |-
&7Belirtilen öğe yok
&7ad veya sahip bulundu.
EDITSHOPNAME:
BANNEDNAME:
TITLE: Dükkan yeniden adlandırılamadı
MESSAGE: '&c&lDükkan yeniden adlandırılamadı'
DESC: |-
&7Bunu kullanamazsın
&7Mağaza adı.
EDITED:
TITLE: Mağaza adı değişti
MESSAGE: '&a&lMağaza adı değişti'
DESC: |-
&7Mağaza adı değiştirildi
&7başarıyla
&7%name%.
EXPIRED:
TITLE: Öğe süresi doldu
MESSAGE: '&c&lÖğe süresi doldu'
DESC: |-
&7Bu ürün artık değil
&7mevcut.
NOACCESS:
TITLE: Erişim yok
MESSAGE: '&a&lErişimin yok'
DESC: |-
&7Erişimin yok
&7Bunu yapmak için.
TIME:
NOW: now
LESSTHAN: less than %time%
YEARS:
SINGULAR: year
PLURAL: years
SHORT: y
MONTHS:
SINGULAR: month
PLURAL: months
SHORT: mo
WEEKS:
SINGULAR: week
PLURAL: weeks
SHORT: w
DAYS:
SINGULAR: day
PLURAL: days
SHORT: d
HOURS:
SINGULAR: hour
PLURAL: hours
SHORT: h
MINUTES:
SINGULAR: minute
PLURAL: minutes
SHORT: m
SECONDS:
SINGULAR: second
PLURAL: seconds
SHORT: s[/CODE]
 
Son düzenleme:

EmreCN

PearlTurk
Premium
Onaylı Satıcı
Katılım
1 Mart 2019
Mesajlar
409
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
183
Puanlar
490
Discord
zNightLastTR | EmreCan#2924
Minecraft
zNightLastTR
Merhabalar,

ShopGUİ+ ücretli bir eklenti olduğu için bendede mevcut değil, veren olur mu bilmiyorum. Ama lang.yml türkçeleştirdim buyrun,

[CODE title="lang.yml"]PREFIX: '&6Player shop > &f'
LANG:
CONSOLE: Console
MSG:
ERROR: Hata oluştu, lütfen sunucu sahibiyle görüşün.
INGAMEONLY: Bu komut sadece oyunda kullanılabilir.
NOACCESS: Bunu yapmaya yetkin yok.
SHOPSNOTLOADED: Mağazalar henüz yüklenmedi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.
NOTLOADED: Verileriniz henüz yüklenmedi, lütfen daha sonra tekrar deneyin.
WORLDBANNED: Bu dünyada oyuncu dükkanları devre dışı bırakıldı.
GAMEMODEBANNED: %Gamemode% gamemode'deyken oyuncu dükkanlarına erişemezsin.
USAGE:
PLAYERSHOP: 'Geçersiz komut kullanımı. Doğru kullanım: /playershop [yeniden yükle]'
SUBCOMMAND: 'Geçersiz komut kullanımı. Doğru kullanım: %kullanım%'
PLAYERSHOP:
RELOAD:
RELOADED: Yapılandırma yeniden yüklendi!
SELL:
QUANTITY: quantity
PRICE: price
VALUEINVALID: Geçersiz %ayar% belirtildi.
VALUETOOLOW: Çok küçük %ayar% belirtildi. En az %değer% belirtmelisiniz.
VALUETOOHIGH: Çok yüksek %ayar% belirtildi. %Değerinden% daha fazla belirtemezsiniz.
TOOFEWITEM: Satmak için en az %miktar% ve %ürün% gerekir.
NOITEM: Satmak için elinizde bir eşya bulundurmanız gerekir..
BANNEDITEM: Bu eşyayı satışa çıkaramazsın.
LIMIT: Aynı anda %limitinden% daha fazla ürün satamazsın.
CREATED: %$Fiyat% satış yaptınız %satılık% x %madde%.
BROADCAST: '%oyuncu% satışta %miktar% x %ürün% &fsatış için %fiyat%$!'
BUY:
BOUGHTBY: '%oyuncu% satın aldı %miktar% x %ürün% &fsizden %fiyat%$.'
SHOPITEM:
EXPIRED: Satış teklifinizin (%miktar% x %ürün%) süresi doldu.
SEARCHSHOPS:
ENTER: Aranacak mağazanın adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Mağaza aramayı iptal ettiniz.
SEARCHITEMS:
ENTER: Aranacak öğenin adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Öğe aramayı iptal ettiniz.
EDITSHOPNAME:
ENTER: Dükkanın yeni adını girin. İptal etmek için "%cancel%" yazın.
CANCELLED: Mağaza adı düzenlemesini iptal ettiniz.
ITEMLOT:
CANCELLED: %Miktarınız% x %ürününüz% satış lotunuz %oyuncu% tarafından iptal edildi.
SHOPITEM:
SELLER:
NONE: none
NOTIFICATION:
CONFIRM: '&a&lOK'
BUY:
CANNOTBUYOWN:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lKendi öğesini satın alamıyorum'
DESC: '&7Kendi öğeni satın alamazsın.'
CANNOTAFFORD:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lMaddeyi satın almaya gücüm yetmez.'
DESC: '&7 %Miktar% x %item% satın almak için %price%$ &fihtiyacınız var.'
FULLINVENTORY:
TITLE: Öğe satın alınamadı
MESSAGE: '&c&lEnvanterin dolu'
DESC: '&7Envanterinizde yeterli boş alan yok.'
BOUGHT:
TITLE: Satın alınan ürün
MESSAGE: '&a&lÖğe başarıyla satın alındı.'
DESC: |-
&7%Miktar% satın aldınız
&7x %madde%&7 %sahip%
&7%fiyat%$ için.
CANCEL:
TITLE: Öğe lot iptal edildi
MESSAGE: '&a&lÖğe lotu başarıyla iptal edildi.'
DESC: |-
&7%Owner% öğesini iptal ettiniz's
&7%miktar% x %madde%
&7ürün çok..
CLAIM:
FULLINVENTORY:
TITLE: Öğe talep edilemedi
MESSAGE: '&c&lEnvanterin dolu'
DESC: '&7Envanterinizde yeterli boş alan yok.'
CLAIMED:
TITLE: Öğe talep edildi
MESSAGE: '&a&lÖğe başarıyla talep edildi.'
DESC: |-
&7%Miktar% talep ettin
&7x %madde%&7.
SEARCHSHOPS:
NOTFOUND:
TITLE: Mağaza bulunamadı
MESSAGE: '&c&lMağaza bulunamadı'
DESC: |-
&7Belirtilen dükkan yok
&7ad veya sahip bulundu.
SEARCHITEMS:
NOTFOUND:
TITLE: hiç bir öğe bulunamadı
MESSAGE: '&c&lhiç bir öğe bulunamadı'
DESC: |-
&7Belirtilen öğe yok
&7ad veya sahip bulundu.
EDITSHOPNAME:
BANNEDNAME:
TITLE: Dükkan yeniden adlandırılamadı
MESSAGE: '&c&lDükkan yeniden adlandırılamadı'
DESC: |-
&7Bunu kullanamazsın
&7Mağaza adı.
EDITED:
TITLE: Mağaza adı değişti
MESSAGE: '&a&lMağaza adı değişti'
DESC: |-
&7Mağaza adı değiştirildi
&7başarıyla
&7%name%.
EXPIRED:
TITLE: Öğe süresi doldu
MESSAGE: '&c&lÖğe süresi doldu'
DESC: |-
&7Bu ürün artık değil
&7mevcut.
NOACCESS:
TITLE: Erişim yok
MESSAGE: '&a&lErişimin yok'
DESC: |-
&7Erişimin yok
&7Bunu yapmak için.
TIME:
NOW: now
LESSTHAN: less than %time%
YEARS:
SINGULAR: year
PLURAL: years
SHORT: y
MONTHS:
SINGULAR: month
PLURAL: months
SHORT: mo
WEEKS:
SINGULAR: week
PLURAL: weeks
SHORT: w
DAYS:
SINGULAR: day
PLURAL: days
SHORT: d
HOURS:
SINGULAR: hour
PLURAL: hours
SHORT: h
MINUTES:
SINGULAR: minute
PLURAL: minutes
SHORT: m
SECONDS:
SINGULAR: second
PLURAL: seconds
SHORT: s[/CODE]
Çok hata var sanırım google translate kullandınız %kullanım% bunun gibi mesela
 

EmreSHN

If you don't have trouble, you have trouble.
Destek Şefi
Onaylı Satıcı
Katılım
12 Ocak 2019
Mesajlar
357
En iyi cevaplar
1
Elmaslar
177
Puanlar
740
Steam
Emre.SHN66
Discord
EmreSHN#4551
Minecraft
EmreSHN
Ruh Hali
Çok hata var sanırım google translate kullandınız %kullanım% bunun gibi mesela
Google translate kullanmadım. Bu arada sağol o kısmı düzelttim.
 

EmreCN

PearlTurk
Premium
Onaylı Satıcı
Katılım
1 Mart 2019
Mesajlar
409
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
183
Puanlar
490
Discord
zNightLastTR | EmreCan#2924
Minecraft
zNightLastTR
Yukarı