Minecraft Sunucu Başlatma Dosyası | Türkçe Karakter Destekli, Optimizeli! 2.0.4-BETA

portlek

Zombi Geldi, Beni Yedi
İnfumia
Katılım
1 Ağustos 2019
Mesajlar
238
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
160
Puanlar
840
Discord
portlek#5502
windows server 2012 işletim sistemlerinde konsol belli bir miktara kadar yazıyor sonra yazması duruyor konsol akması gerekirken ve bizde ne yazdığımızı göremiyoruz
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
windows server 2012 işletim sistemlerinde konsol belli bir miktara kadar yazıyor sonra yazması duruyor konsol akması gerekirken ve bizde ne yazdığımızı göremiyoruz
Bash:
:: Baslatma kodu uzun suruyorsa veya powershell ile alakali hata veriyorsa true yapin
set disable_powershell=true
Disable powershell ayarını yukarıdaki gibi true yapınca aynı sorun devam ediyor mu?
 

Poligon

mc.poligon.network
Premium
Katılım
13 Ekim 2018
Mesajlar
35
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
11
Puanlar
970
Discord
Yiğit#6171
Minecraft
Nemesis
Aşağıdakini dener misiniz? Çözülür ise 2.0.4-BETA yayınlayacağım yakın zamanda.

Bash:
@echo off
call chcp 65001 > nul

:: Bu kismi ellemeniz onerilmez

@call @setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
@call @cd /d "%~dp0"

:: Sürüm - degistermeniz onerilmez

set version=2.0.4-BETA

:: Ayarlar - kendinize gore duzenleyebilirsiniz

:: Sunucunuzun ana JAR dosyasının adı - spigot, craftbukkit, paper vb. olabilir
set jar_name=craftbukkit

:: Sunucunuzun surumu - 1.8.8, 1.9.4, 1.10.2, 1.11.2, 1.12.2, 1.13.2 veya 1.14.4 olabilir
:: Not: Sadece yukarida belirtilen sunucu JAR dosyasi yok ise calisir
set game_version=1.8.8

:: Eger konsolun renkli olmasini istemiyor iseniz false yapabilirsiniz
set konsol_renkleri=true

:: Sunucunun kullanacagi minimum ram miktari (MB icin M, GB icin G kullanin)
set min_ram=1536M

:: Sunucunun kullanacagi maximum ram miktari (MB icin M, GB icin G kullanin)
set max_ram=1536M

:: Kod onbellegi boyutu, 256M onerilir (MB icin M, GB icin G kullanin)
set code_cache=256M

:: Sunucunuzun daha az RAM yemesini fakat daha az performansli calismasini saglar
set less_ram=false

:: Sunucu kapandiktan sonra loglar temizlensin mi?
set log_temizle=true

:: Sunucu kapandiktan ne kadar sonra yeniden baslatilsin? (saniye)
set delay=5

:: Eger herhangi bir kullanici arayuzu gerektiren plugin vs. kullaniyor iseniz false yapin
set head_less=true

:: Eger sunucunuzda cok timeout/disconnected sorunu yasiyorsaniz arttirabilirsiniz
set io_timeout=60

:: Eger sunucunuza sadece premium sahibi kisilerin girmesini istiyorsaniz true yapin
set online_mode=false

:: Eger dunya ayarlarini baslangicta konsola yazdirmasini istiyorsaniz true yapin
set verbose=false

:: Gelismis Ayarlar - duzenlemeniz pek onerilmez

:: Eger sunucu JAR dosyasi yok ise, otomatik olarak bu linkten indirilir
set download_url=https://papermc.io/api/v1/paper/%game_version%/latest/download

:: Spigot konfigurasyon dosyasinin adi (uzanti dahil)
set spigot_config=spigot.yml

:: Paper konfigurasyon dosyasinin adi (uzanti dahil)
set paper_config=paper.yml

:: Eger Java 9 veya ustu bir surum kullaniyor iseniz ve hatalar aliyor iseniz true yapin
set allow_module_access=false

:: Eger baslatma scriptinin ayarlari ve bazi bilgileri yazdirmasini istiyor iseniz true yapin
set verbose_info=false

:: Eger sunucu dosyalariniz cok buyuk ise disk aktivitesini azaltmak icin kapatabilirsiniz
set unblock_files=true

:: Eger "This JVM instance does not support server VM." tarzi bir hata alirsaniz false yapin
set use_server_vm=true

:: Assertion ozelligini acar. Sadece gelistirici iseniz acin, sunucudaki hatalari arttirabilir
set enable_assertions=false

:: Performans Ayarlari - duzenlemeniz ancak performans sorunu yasiyorsaniz onerilir

:: Eger bilgisayariniz ve Java surumunuz 64-bit ise bunu true yapin
set sixty_four_bit_java=false

:: Sunucunuzun performansini arttiran bir ayar, fakat bazi Java surumlerinde calismaz
set tiered_compilation=true

:: Surekli tekrarlanan hatalarda, hatanin bir kismini gizler. Gelistiriciler soyler ise kapatin
set omit_stacktrace=true

:: Class dosyalarini onbellege alarak performans arttirir, fakat bazi sistemlerde calismaz
set class_caching=false

:: Baslatma kodu uzun suruyorsa veya powershell ile alakali hata veriyorsa true yapin
set disable_powershell=false

:: Mesajlar - kendinize gore duzenleyebilirsiniz

:: Eger birden fazla sunucu penceresi aciyorsaniz karistirmamak icin bir onek girebilirsiniz
:: orn. Skyblock, Bungee, Lobi vb.
set title_prefix=

:: Onek ile asil baslik arasina bosluk koyar
if not "%title_prefix%" equ "" call set title_prefix=%title_prefix%

:: Pencere basligi
set title=%title_prefix%Sunucu Konsolu

:: Diger mesajlar
set baslatiliyor=Sunucu baslatiliyor...
set dosya_indiriliyor=Sunucu dosyasi indiriliyor...

set temizlik_yapiliyor=Temizlik yapiliyor...
set yeniden_baslatiliyor=Sunucu yeniden baslatiliyor...

:: Kod kismi - duzenlemeniz onerilmez

call title %title%
call set unblocked=false

:start
call echo %baslatiliyor%
call echo.

call set additional_parameters=
if %konsol_renkleri% equ false call set additional_parameters= -nojline

if not exist %jar_name%.jar (
call echo %dosya_indiriliyor%
if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::TLS12; (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('%download_url%', '%jar_name%.jar')" 1> nul
)

call echo eula=true> eula.txt

if exist %spigot_config% call find "verbose: true" %spigot_config% 1> nul 2> nul
if exist %spigot_config% if %errorlevel% equ 1 if %verbose% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc spigot.yml) -replace 'verbose: true', 'verbose: false' | Out-File -encoding UTF8 spigot.yml" 1> nul

if exist %paper_config% call find "verbose: true" %paper_config% 1> nul 2> nul
if exist %paper_config% if %errorlevel% equ 1 if %verbose% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc paper.yml) -replace 'verbose: true', 'verbose: false' | Out-File -encoding UTF8 paper.yml" 1> nul

call set server_config=server.properties

if exist %server_config% if %online_mode% equ false call find "online-mode=true" %server_config% 1> nul 2> nul
if exist %server_config% if %errorlevel% equ 1 if %online_mode% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc server.properties) -replace 'online-mode=true', 'online-mode=false' | Out-File -encoding UTF8 server.properties" 1> nul

if %unblock_files% equ true if %unblocked% equ false (
if %verbose_info% equ true call echo Unblocking files in the background...
if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "Start-Job -Name 'Unblock Files' -ScriptBlock { [System.Threading.Thread]::CurrentThread.Priority = 'BelowNormal'; ([System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess()).PriorityClass = 'BelowNormal'; Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File }" 1> nul

call set unblocked=true
)

call set module_access=
if %allow_module_access% equ true call set module_access= --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED

if %verbose_info% equ true call echo Starting server with minimum RAM of %min_ram% and maximum of %max_ram%, code cache is %code_cache%

if %sixty_four_bit_java% equ true call set sixty_four_bit_java0= -d64
if %tiered_compilation% equ true call set tiered_compilation0= -XX:+TieredCompilation

if %class_caching% equ true (
call set class_caching0= -Xshare:on -Xshareclasses
call set class_caching1= -XX:+ShareAnonymousClasses -XX+TransparentHugePage -Dcom.ibm.enableClassCaching=true
)

if %less_ram% equ false (
call set less_ram0= -XX:+UseStringDeduplication
call set less_ram1= -XX:+DisableExplicitGC
) else (
call set min_ram=1M
)

if %use_server_vm% equ true call set use_server_vm0= -server
if %enable_assertions% equ true call set enable_assertions0= -esa -ea -Xfuture -Xverify:all

if %omit_stacktrace% equ true call set omit_stacktrace0= -XX:+OmitStackTraceInFastThrow

call set full_arguments=-showversion -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions%enable_assertions0% -XX:+IdleTuningGcOnIdle -XX:+ShowMessageBoxOnError -Xlint:none%module_access%%class_caching0%%sixty_four_bit_java0%%use_server_vm0% -Xms%min_ram% -Xmx%max_ram% -XX:ReservedCodeCacheSize=%code_cache% -XX:UseSSE=4 -XX:+UseGCOverheadLimit -XX:+MaxFDLimit -XX:+RelaxAccessControlCheck -XX:+UseThreadPriorities -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe%tiered_compilation0% -XX:+UseLWPSynchronization -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+CMSIncrementalPacing -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+ScavengeBeforeFullGC -XX:+CMSScavengeBeforeRemark -XX:+CMSClassUnloadingEnabled%less_ram0% -XX:+ParallelRefProcEnabled%omit_stacktrace0% -XX:-AggressiveOpts%less_ram1% -XX:+UseGCStartupHints%class_caching1% -XX+JITInlineWatches -Dsun.io.useCanonPrefixCache=false -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.net.http.errorstream.enableBuffering=true -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=5000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=5000 -Dskript.dontUseNamesForSerialization=true -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes="" -Djdk.attach.allowAttachSelf -Dkotlinx.coroutines.debug=off -Djava.awt.headless=%head_less% -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Duser.language=en -Duser.country=US -Duser.timezone=Asia/Istanbul -Dpaper.playerconnection.keepalive=%io_timeout% -Dnashorn.option.no.deprecation.warning=true -Dlog4j.skipJansi=true -Dusing.flags.lifemcserver.com=true -Dflags.lifemcserver.com.version="%version%" -Djansi.force=true -Dansi.force=true -Dlibrary.jansi.version=%jar_name% -jar %jar_name%.jar "-o %online_mode% --log-append=false --log-strip-color nogui%additional_parameters%"
if %verbose_info% equ true call echo Starting Java with the final arguments of %full_arguments%

call java %full_arguments%

call echo %temizlik_yapiliyor%

if %log_temizle% equ true call del logs\*.* /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.log /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.lck /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.log.* /q 1> nul 2> nul
call del plugins\AuthMe\authme.log /q 1> nul 2> nul
call del plugins\bStats\temp.txt /q 1> nul 2> nul
call del plugins\AntiAura\logs\*.* /q 1> nul 2> nul

call echo %yeniden_baslatiliyor%
call timeout %delay% 2> nul

goto start
Ek not: Kodun 2.0.4-BETA sürümünü tamamen temsil etmemesi ile birlikte, @Majesteleri adlı arkadaşa spesifik bir sorunun çözümünü test etmek amaçlı eklenmiştir. Yeni kullanıcılar lütfen konudaki dosyayı kullansın, buradaki kod eskimiş, 2.0.4-BETA yayınlanmış olabilir.
Denedim, çalıştı fakat LagAssist'te kalıyor böyle. Eski sürümlerde bu şekilde.
Adsız.png
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Denedim, çalıştı fakat LagAssist'te kalıyor böyle. Eski sürümlerde bu şekilde.
Eki Görüntüle 98575
Log dosyalarında sunucu açılmaya devam ediyor mu yoksa orada da mı LagAssist'de kalıyor? Yukarıdaki gibi powershell'i veya konsol renklerini kapatınca da aynı sorun devam ediyor mu?
 

Poligon

mc.poligon.network
Premium
Katılım
13 Ekim 2018
Mesajlar
35
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
11
Puanlar
970
Discord
Yiğit#6171
Minecraft
Nemesis
Log dosyalarında sunucu açılmaya devam ediyor mu yoksa orada da mı LagAssist'de kalıyor? Yukarıdaki gibi powershell'i veya konsol renklerini kapatınca da aynı sorun devam ediyor mu?
Sunucu çalışıyor fakat konsol donuyor. Poweshell ve renk ayarlarını her türlü denedim, sonuç aynı.
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Sunucu çalışıyor fakat konsol donuyor. Poweshell ve renk ayarlarını her türlü denedim, sonuç aynı.
Discord üzerinden iletişime geçerseniz bir kaç kod deneyip sorunun kaynağını bulabilir, daha sonrasında kodu güncelleyebiliriz.
Discord: !💲мυѕтαғα öɴcel#0001
 

CAN147

♛ play.RealCraftTR.com ♛
Premium
Katılım
16 Eylül 2018
Mesajlar
581
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
386
Puanlar
1.490
Discord
CAN147#1757
Minecraft
CAN147
@LifeMCServer çalışıyorsun ha :D eskisi kadar pek aktifliğin yok ama arada bir kendini gösterip yine çekiliyorsun :D

Ellerine sağlık
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Sürüm 2.0.4-BETA
 • Çok nadir görülen encoding ile alakalı bir hata çözüldü.

 • Tüm ayar adları ingilizce yapıldı. Zaten 2 tanesi dışında hepsi ingilizceydi fakat iki tanesini türkçe yapmışım. Diğer ingilizce ayarları türkçe yapmaktansa iki tanesini de ingilizce yaptım, zaten kod da ingilizce olduğundan türkçe olmasının bir yararı yoktu, aksine türkçe karakter nedeniyle sorunlara da yol açabilirdi. Ayarların üstlerindeki yorum satırlarından zaten ne iş yaptıklarını anlayabilirsiniz.

 • Konsolu renkli yapmayı açıp kapatan ayarın yeri değiştirildi, log temizlemenin üstüne alındı.
 • Gereksiz, geçici dosyaların otomatik olarak silinmesini açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Sunucu kapanınca veya çökünce sunucuyu otomatik yeniden başlatmayı açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Kritik Java hatalarında konsola hatayı yazdırıp sunucuyu yeniden başlatmak yerine bir iletişim kutusu göstermek ve debugger/profilerlar ile bağlanabilmek için bir ayar eklendi.

 • Başlangıçta Java sürümünü göstermeyi kapatıp açmak için bir ayar eklendi.
 • Class caching/sharing ile alakalı scriptin çalışmasını engelleyen bazı hatalar çözüldü.

 • Çok fazla tekrarlanan hatalarda hatanın bir kısmını performans açısından yazdırmayan ve varsayılan olarak açık olan Java ayarını kapatmak için bir ayar eklendi, geliştiriciler söylemediği sürece açmanız önerilmez.

Son sürümde bu hatayı alıyorum
Eki Görüntüle 98574
Class caching ile alakalı almış olduğunuz hata 2.0.4-BETA sürümünde çözüldü. Konsoldaki yazıların bir yerden sonra gözükmemeye başlaması sorunu benim bilgisayarımda oluşmadığından maalesef onun için bir şey yapmadım fakat 2.0.5-BETA'da Windows Server 2012 R2 bir sanal makine de bir çok eklenti ile bir test yapıp sorunu çözmeyi planlıyorum.

Bu teste gerek olmadan sorunu daha erken çözebilmem için bana Discord üzerinden ulaşırsanız bir kaç kaynaklandığını düşündüğüm yerleri kodda değiştirip denemeler yaparak sorunu çözebilir ve 2.0.5-BETA'nın yayınlanmasını kolaylaştırabiliriz.
 

Poligon

mc.poligon.network
Premium
Katılım
13 Ekim 2018
Mesajlar
35
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
11
Puanlar
970
Discord
Yiğit#6171
Minecraft
Nemesis
Sürüm 2.0.4-BETA
 • Çok nadir görülen encoding ile alakalı bir hata çözüldü.

 • Tüm ayar adları ingilizce yapıldı. Zaten 2 tanesi dışında hepsi ingilizceydi fakat iki tanesini türkçe yapmışım. Diğer ingilizce ayarları türkçe yapmaktansa iki tanesini de ingilizce yaptım, zaten kod da ingilizce olduğundan türkçe olmasının bir yararı yoktu, aksine türkçe karakter nedeniyle sorunlara da yol açabilirdi. Ayarların üstlerindeki yorum satırlarından zaten ne iş yaptıklarını anlayabilirsiniz.

 • Konsolu renkli yapmayı açıp kapatan ayarın yeri değiştirildi, log temizlemenin üstüne alındı.
 • Gereksiz, geçici dosyaların otomatik olarak silinmesini açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Sunucu kapanınca veya çökünce sunucuyu otomatik yeniden başlatmayı açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Kritik Java hatalarında konsola hatayı yazdırıp sunucuyu yeniden başlatmak yerine bir iletişim kutusu göstermek ve debugger/profilerlar ile bağlanabilmek için bir ayar eklendi.

 • Başlangıçta Java sürümünü göstermeyi kapatıp açmak için bir ayar eklendi.
 • Class caching/sharing ile alakalı scriptin çalışmasını engelleyen bazı hatalar çözüldü.

 • Çok fazla tekrarlanan hatalarda hatanın bir kısmını performans açısından yazdırmayan ve varsayılan olarak açık olan Java ayarını kapatmak için bir ayar eklendi, geliştiriciler söylemediği sürece açmanız önerilmez.Class caching ile alakalı almış olduğunuz hata 2.0.4-BETA sürümünde çözüldü. Konsoldaki yazıların bir yerden sonra gözükmemeye başlaması sorunu benim bilgisayarımda oluşmadığından maalesef onun için bir şey yapmadım fakat 2.0.5-BETA'da Windows Server 2012 R2 bir sanal makine de bir çok eklenti ile bir test yapıp sorunu çözmeyi planlıyorum.

Bu teste gerek olmadan sorunu daha erken çözebilmem için bana Discord üzerinden ulaşırsanız bir kaç kaynaklandığını düşündüğüm yerleri kodda değiştirip denemeler yaparak sorunu çözebilir ve 2.0.5-BETA'nın yayınlanmasını kolaylaştırabiliriz.
Bu hafta makineyi değiştirdiğim için size geri dönüş yapma fırsatım pek olmadı. Uygun bir zamanda kodu yeni makinede deneyeceğim ve yazacağım.
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Script'in 1.15 sürümünde ve Java 13 üzerinde de çalıştığı onaylanmıştır, özel bir güncellemeye gerek duyulmasa da 2.0.5-BETA sürümünün 1.15 ve bug çözümleri üzerine olacağı planlanmaktadır.

Tabii ki script Java 8 ve 1.8.8 kullanan büyük kesimi de tamamen desteklemekte ve desteklemeye devam edecektir.

Not: Eğer JDK yerine JRE kullanıyorsanız script TieredCompilation veya Server JVM not supported gibi hatalar verebilir, bunlar bilinen hatalardır. Performans açısından TieredCompilation ve Server JVM şiddetle önerimiz olduğundan varsayılan olarak açıktır bu ayarlar.

Fakat 2.0.5-BETA sürümünde JDK'mı JRE'mi kullandığınızı otomatik algılayıp ona göre desteklenmeyen ayarları otomatik kapatmasını ve bu ayarlar için JDK kurmalısınız diye uyarı vermesini ayarlamayı düşünüyorum.

Bu dediklerimi yaptıktan ve yukarıda bahsedilen sorunu da çözdükten sonra bir sorun çıkmaz ise script 2.0.5 veya 2.0.6 sürümünde BETA olmaktan çıkabilir. BETA olmaktan çıktıktan sonra, eski konudaki script'in desteği tamamen kesilecektir. Şuanda sadece kritik sorunlar çözülmekte.

Script Beta'dan Çıkmadan Önce Yapılması Planlanan Değişiklikler
 • PowerShell kullanımının konsol fontunu değiştirmesi sorunu çözülecek.​
 • Yukarıda belirtilen, belli bir yerden sonra konsola yazı gelmemesi sorunu çözülecek.
 • Java 8 yerine Java 7 veya JDK yerine JRE kullananlar için, desteklenmeyen ayarlar otomatik olarak kapatılıp uyarılar verilecek.
 • (Low Priority) Script RAM miktarını ve işlemci çekirdek sayısını otomatik algılayacak ve netty-threads gibi ayarları bunlara göre şekillendirecek.​
 

Kaan Çoban

Örümcek Hoşt!
Katılım
13 Aralık 2017
Mesajlar
329
En iyi cevaplar
1
Elmaslar
100
Puanlar
2.240
Discord
AtomicKill7#4350
Minecraft Sunucu Başlatma Dosyası
Optimizeli ve Türkçe Karakter Destekli!

Özellikler

 • Tamamen optimizeli
 • Türkçe karakter destekli
 • Dosyaların bloğunu otomatik kaldırır
 • Logları ve gereksiz dosyaları otomatik siler
 • Sunucunuz çöktüğünde/kapandığında otomatik yeniden açar
 • Maksimum performans ve verimlilik için ayarlı

İndirme Linki & VirüsTotal
İndirmek için
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.
tıklayın.
VirüsTotal sonucunu incelemek için
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.
tıklayın.

Kurulum
İndirdiğiniz dosyayı çift tıklayarak açın, sunucu JAR dosyası vesaire indirmenize gerek yok, sunucunuz varsayılan ayarlar ile otomatik olarak kurulacaktır.

Hali hazırda bir sunucuya kurmak için, JAR dosyasının adını craftbukkit.jar yapın veya scripti düzenleyip en üst kısımdan sunucu JAR dosyası adını kendinize göre düzenleyin.

Eğer isterseniz RAM miktarı ile ilgili ayarları da düzenlemeniz önerimizdir.
Bunun dışında diğer ayarları kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.


Gereksinimler
Herhangi bir gereksinim olmamasına karşın, yine de Java 8 ve en az Windows 7/Windows Server 2008 R2 önerilmektedir.

Sağlanan başlatma kodunun en iyi Windows 10, Windows Server 2012 R2 ve Windows 7 üzerinde çalıştığı saptanmıştır.


Beta Sürümü
Bu konu üzerinden indirilen başlatma kodunun sürümü 2.0.4-BETA olmakta olup, beta sürümlerinin herhangi bir stabilite garantisi bulunmamaktadır.

Lütfen prodüksiyon/gerçek-zamanlı sunucularınıza kurmadan önce yedek alınız ve testler yapınız. Herhangi bir zarardan sorumlu değiliz fakat geri bildirim yaparsanız başlatma kodunu geliştirmekten mutluluk duyarız.


Eski Sürüm
Eski sürüm kodlara aşağıdaki linkte bulunan asıl konudan ulaşabilirsiniz, stabildir fakat eski olduğundan herhangi bir destek sağlayabileceğimi sanmıyorum, zira bir çok sorunu vardı.

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.


Güncelleme Notları
 • Çok nadir görülen encoding ile alakalı bir hata çözüldü.

 • Tüm ayar adları ingilizce yapıldı. Zaten 2 tanesi dışında hepsi ingilizceydi fakat iki tanesini türkçe yapmışım. Diğer ingilizce ayarları türkçe yapmaktansa iki tanesini de ingilizce yaptım, zaten kod da ingilizce olduğundan türkçe olmasının bir yararı yoktu, aksine türkçe karakter nedeniyle sorunlara da yol açabilirdi. Ayarların üstlerindeki yorum satırlarından zaten ne iş yaptıklarını anlayabilirsiniz.

 • Konsolu renkli yapmayı açıp kapatan ayarın yeri değiştirildi, log temizlemenin üstüne alındı.
 • Gereksiz, geçici dosyaların otomatik olarak silinmesini açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Sunucu kapanınca veya çökünce sunucuyu otomatik yeniden başlatmayı açıp kapatmak için bir ayar eklendi.

 • Kritik Java hatalarında konsola hatayı yazdırıp sunucuyu yeniden başlatmak yerine bir iletişim kutusu göstermek ve debugger/profilerlar ile bağlanabilmek için bir ayar eklendi.

 • Başlangıçta Java sürümünü göstermeyi kapatıp açmak için bir ayar eklendi.
 • Class caching/sharing ile alakalı scriptin çalışmasını engelleyen bazı hatalar çözüldü.

 • Çok fazla tekrarlanan hatalarda hatanın bir kısmını performans açısından yazdırmayan ve varsayılan olarak açık olan Java ayarını kapatmak için bir ayar eklendi, geliştiriciler söylemediği sürece açmanız önerilmez.
 • JVM'de ki assertion özelliğini açıp kapatmak için bir ayar eklendi.
 • Find ve diğer komutlar ile alakalı gereksiz çıktılar gizlendi.

 • Bir debug mesajındaki ufak bir yazım hatası düzeltildi.
 • Artık başlangıçta Java sürümünüz gösterilecek. Güncel kalmaya dikkat edin.

 • DeluxeMenus, MultiverseCore ve diğer JS/Nashorn ScriptEngine kullanan eklentiler ile olan uyumluluk sorunu çözüldü.
 • RAM kullanımını azaltmak için bir ayar eklendi. (Performanstan kısıp, RAM kullanımını azaltır, önerilmez, varsayılan olarak kapalıdır.)
 • Server VM kullanımını kapatmak için bir ayar eklendi. (Bazı 32-bit sistemlerde veya Java 7 ve altında Server VM çalışmayabilir, bu durumda kapatınız.)
 • Performans ayarları kısmı eklendi.
 • 64-bit Java kullanımını açmak için bir ayar eklendi. (32-bit sistemleri ve Java sürümlerini desteklemek amaçlı varsayılan olarak kapalıdır.)
 • TieredCompilation ayarını kapatmak için bir ayar eklendi. (Bazı eski Java sürümlerinde çalışmıyor fakat standard sürümlerde çalıştığından varsayılan olarak açık.)
 • Class önbelleğini kontrol etmek için bir ayar eklendi, varsayılan olarak kapalı. Önceki sürümde varsayılan olarak açıktı fakat bazı sorunlara neden olduğu tespit edildiğinden varsayılan olarak kapalı.
 • PowerShell kullanımını kapatmak için bir ayar eklendi. Eğer konsolunuzun fontu değişiyor ise açabilirsiniz, fakat önermeyiz. Font sorunu ileriki sürümlerde çözülecektir.
 • Online mode ayarını değiştirme işleminde ki bir bug - yazım hatası - çözüldü.
- Bazı hatalar ve buglar giderildi.
- Scriptin stabilitesi arttırıldı.
Eski konu ve sürüm üzerine geliştirilen scriptin ilk sürümü. Eski sürüme göre en baştan kodlandı, eski sürümdeki tüm özellikleri ve daha fazlasını içeriyor.
İndirmek için buraya tıklayın. Yazısını yarım saatte buldum :/ Hiç gözükmüyor.
 

LifeMCServer

Hâlâ Zümrüt Bulamadım!
Destek Şefi
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
645
En iyi cevaplar
71
Elmaslar
414
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
İndirmek için buraya tıklayın. Yazısını yarım saatte buldum :/ Hiç gözükmüyor.
Bir sonraki sürümde konuyu da güncellemeyi düşünüyorum, indirme kısmını da değiştireceğim.
 
Yukarı Alt