Rehber Sunucunuzu çeşitli saldırı türlerinden koruyun - CasualProtector

ravenzy

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
21 Eylül 2019
Mesajlar
23
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
12
Acklama.png

CasualProtector Nedir?
Bu eklenti sunucunuzu botlardan, crash(paket saldırılarından) ve harita çalma ve benzeri saldırılarından korur.

OZELLIKLER.png

BungeeCord destekli!
Bot engellemenin bir çok yolu (ayarlanabilir).
İhmaller, anlık gecikmeler ve çökmeleri engeller.
VPN ve Proxy IP'leri tespit edip engeller.
Yalnızca sizin izin verdiğiniz ülkelerin giriş yapmasını sağlar.
Worlddownloader, forge vb. Modları engeller.
Belirlediğiniz komutları örneğin; (/calc) v.b
Eklenti neredeyse tamamen yapılandırılabilir! Yapılandırma dosyaları var: (config.yml, messages.yml)

AntiBot sistemi:
Tek bir IP adresinden sunucuya girebileceğini ayarlayabilirsiniz,
Nick(Ad) uzunluğunu ayarlayabilirsiniz,
Benzer oyuncu adlarıyla sunucuya girişini engelleyebilir siniz. Örnek; TheGamer1, TheGamer2 (bu gibi nick(adlar) genellikle botlar kullanır.
ConnectionThrottle - 1 IP adresi ile her 15 saniyede bir, 1 oyuncu sunucunuza bağlanabilir.
Oyuncu ya da bot, vpn veya proxy ip kullanıyorsa, sunucuya bağlanamaz.
Eklenti, ilk oyuncudan aldığı paketleri kontrol eder eğer paketler geçersiz sayılırsa; oyuncunun IP adresini 10 dakika boyunca sunucudan engeller.
PingCheckher - Eğer oyuncunun ping'i ayarlanandan daha yüksekse ve tps 19.8'in üzerindeyse, kick atılır. Genellikle botlar çok ping li olurlar, bu yüzden sunucudan atılırlar.

AntiExploit sistemi:
oyuncu sunucuya çok büyük veri göndermeye çalışıyor ve sunucu çok uzun bir süre bu veriyi okuyor ve sunucu çöküyor.
örneğin, varsayılankitabın içinde yaklaşık 50 sayfa ve bazı karakterler olabilir, ancak client kullanan biri, bir sayfada 10000 sayfa ve 100000 karakter gönderebilir. Bu, sunucuyu geciktirecek ve çökertecek, bu eklenti bunları engeller.
Worldedit (//calc vb.) gibi komutları engeller.
Belirlediğiniz clientleri sunucunuza girmesini engeller(Mod-Checker) gibi
Neredeyse tüm paket saldırılarını engeller (.crash v.b)

Config:
Kod:
[/CENTER]
#printing all sent packets by player and their values like integers, items, strings etc..
debug-mode: false
nbthelper:
enabled: true
block-address-if-invalid: true
anti-uuid-spoof:
enabled: true
logged-from-another-location:
block: true
hacked-items:
block: true
sign-exploit:
block: true
world-edit-exploit:
block: true
block-place-listener: true #if you are running on spigot 1.13 please turn it off it may cause errors in console
chunk-cleaner: true
ping:
enabled: false
limit: 1200 #if player's ping is bigger than 1200 he will be kicked
check-tps-before: true #checking server's tps before kicks player, when server has lag or something like this player will be not kicked
too-many-items:
enabled: false
limit: 1000 #if there is dropped more than 1000 items on ground they will be removed
arm-animation:
enabled: true
timestamp: 650 #in milliseconds (1000 = 1 second in 1.10-1.13 it's automatically disabled because server adds this patch it itself)
block-payload-book-edit:
enabled: true
block-fully: false #will block editing/signing book without checking nbt
deserialize: true #if you want to make players able to edit and sign book change it to true and change block-fully to false
window-click:
advanced-deserialization: true
max-similar-pages: 10
invalid-chars:
#block invalid chars (another than english etc. (e.g china chars, larger than 1 bit)
enabled: true
cancel-only-when-count-bigger-than: 20
#plugin will skip those chars.. (they are not checked)
skipped:
- '§'
payload:
register-limit: 13 #limit per 60 seconds, if exceeded, player will be kicked
packet-limitter:
enabled: true
move-limit-enabled: true
move-limit-per-sec: 450
move-too-big-difference-kick: true
#if player exceed this limit in X seconds he will be kicked
limit: 750
#current sent player packets' amount will be set to 0 after this time
cache-seconds: 1
#if plugin kicks normal players please change it to synchronized
#type: synchronized
#type: cache
type: synchronized
block:
big-position: true #for creative/vanilla servers
fully-book: false #if player clicked in book he will be kicked from the server (without checking nbt) (book may has too big nbt, it is using for lagging servers)
hopper-creative-crasher: false
buffer-overflow: true
#kicks player if try to use wdl or forge
wdl: true #world downloader
forge: true #forge mod
proxy: true #if channel contains proxy - server kicks player (proxy is something for lagging and botting servers, and some of them sends pluginmessage with channel 'proxy')
#anti proxy/vpn
bad-ip-checkers:
ipintel:
timeout: 2500
enabled: true
query: "http://www.shroomery.org/ythan/proxycheck.php?ip={ADDRESS}"
result: "Y"
must-equal: false
limitable: false
stopforumspam:
timeout: 2500
enabled: true
query: "http://www.stopforumspam.com/api?ip={ADDRESS}"
result: "<appears>yes</appears>"
must-equal: false
limitable: false
ipapi:
timeout: 3000
enabled: true
limitable: true
#limit per one minute - if reached limit - players will be allowed to join without checking if they are using vpn (only for 1 minute)
limit: 147
allowed-countries:
- "Poland"
antibot:
last-name-length-checker:
enabled: true
sensibility: 3
#if there is more than 3 players with similar name (e.g 1723162yooniks 12732173yooniks etc, or yooniks81273172, yooniks1273127312) next connections will be not able to join.
name-similarity-checker:
enabled: true
start: 0
end: 3
max-similar-names: 3
connection-throttle:
enabled: true
#15 seconds in milliseconds
delay: 15000
#really good method for lobby servers but sometimes kicks real player
#already tested with bots - realy good blocking
#if kicking real players very often (or always) please disable it, probably your server uses another payload for getting server version and server is another than 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 and 1.13
channel-verification:
enabled: true
#you can switch it false if it kicks real players so they will be able to rejoin
block: false
max-accounts-per-ip:
enabled: true
amount: 2 #if there is more players than set at the server with the same ip the next connection will be disconnected
#if player is newbie he has to join second time on server because he will be kicked with reason "please join again"
two-step-verification: true
blocked-commands:
- "/plugins"
- "/bukkit[IMG alt=":p"]https://blackspigot.com/styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]l"
- "/bukkit[IMG alt=":p"]https://blackspigot.com/styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]lugins"
- "/version"
- "/ver"
- "/bukkit:version"
- "//calc"
- "//solve"

Code (YAML):

antibot:
too-many-accounts-per-ip: You have more than %limit% accounts at this server with the same ip!
cannot-join-from-vpn: VPN/Proxy detected! (or localhost ip)
too-big-ping: 'Too big ping! (Max: {LIMIT})'
limiter:
last-name-length:
disconnect-message: '&cToo many players with similar nick are logging in.. Please
wait 10 seconds and try again.'
connection-throttle:
disconnect-message: '&cPlease wait &6{SECONDS}s &cbefore next join!'
similar:
names:
disconnect-message: '&cOn the server are already too many players with similar
nickname! Please change your nickname..'
double-join: You are verified now, join to server again!
too-many-names: There are to many players with the same nick! Change your nickname and try join again!
v1:
kickmessage: |-
&6CasualProtector: &cYou have been recognized as a bot! Your account has been blocked for &610 minutes
&cIf this is mistake, sorry
broadcast: '&6CasualProtector: &8%player% &chas been recognized as a bot and his
account is blocked now!'
prefix: '&8[&6CasualProtector&8] '
command:
no-permission: You do not have permission! (casualprotector.command)
too-many-packets: Sending too many packets! Lag or exploit?
block:
forge: You cannot join from forge!
wdl: You cannot use worlddownloader mod!
proxy: Are you proxy user?!
bedit: You cannot edit book!
invalid-chars: You have just written invalid message! Please use only english letters..
payload:
deserialize:
too-fast-bedit: You are editing book too fast!
invalid-book-data: Invalid book data!
too-many-items:
cleared: On the ground were too many items! I have just removed all to optimize server [IMG alt=":D"]https://blackspigot.com/styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
connection-closer:
message-to-ops: '&cPlayer %player% has just tried to crash the server!'
send-message-to-ops: false
exploit:
commands-on-try:
- /ban %name% Exploiting
- /ban-ip %name% Exploiting
bypass-when-tps-under: 19.2
max-entities-on-chunk: 1000
anti-logged-from-another-location: '&6[CasualProtector] &cPlayer with that name is
already playing on this server!'
hacked-items-kick-message: '&cHacked items are not allowed on this server! Too big
enchantments or amount.'
anti-wolrd-edit-exploit-message: '&6[CasualProtector] &cYour message contains blocked
words!'
sign-exploit-message: '&cYour sign line has too many characters!'

MessagesBungee:
Code (YAML):
antibot:
vpn: "&cYou cannot join from vpn/proxies!"
vpn-enabled: true
too-many-accounts: "&cYou have more than %limit% accounts at this server with the same ip!"
double-join: "&cYou are verified now, join to server again!"
too-many-connections: "&cToo many players logging in! Please wait a few seconds.."
address-blocker-enabled: true
address-blocker-blocked: "&cThis address is blocked!"
too-many-connections-enabled: true
#between 1000 milliseconds
too-many-connections-limit: 5
too-many-connections-message: "&cThere is too many connections between 1 second! Please wait a moment and join again! Probably a bot attack detected."
pluginmessage:
proxy: "&cPlease, do not use proxy on this server!"
wdl: "&cPlease, don't use world downloader!"
forge: "&cDon't use forge, please join using normal launcher!"
register: "&cYou have just sent to many payloads with channel REGISTER try join after 60 seconds!"
KURULUM.png

Eklenti spigot üzerinden ücretli şekilde satılmakta, almak isteyenler için link;
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.
 

YigitReisOfficial

❤️ Atatürk Sevdalısı ❤️
İçerik Yöneticisi
Premium
Katılım
17 Haziran 2014
Mesajlar
12.806
En iyi cevaplar
48
Elmaslar
10.288

Her türlü saldırıya karşın en ideal koruma eklentisi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda muazzam bir anlatım olmuş. Kalemine sağlık! <3
 

KanedgyBO

SkriptTale
Katılım
29 Mart 2018
Mesajlar
862
En iyi cevaplar
5
Elmaslar
354
Güzel ve faydalı bir anlatım olmuş, eline sağlık.
 

ZyuzAx

Gidişin umrumda değil, Gelişin gibi.
Yasaklandı
Katılım
11 Şubat 2019
Mesajlar
327
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
165
Anlatım ve konu güzel. Acaba rica etsem konularımda sizin AÇIKLAMA,ÖZELLİKLER ve KURULUM resimlerinizi kullanabilir miyim?
 

MineForest

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
30 Eylül 2019
Mesajlar
31
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
16
Güzel konu olmuş, ellerine sağlık
 

Billy Idol

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
20 Aralık 2019
Mesajlar
22
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
8
Anlatım cidden detaylı ve güzel olmuş . Teşekkürler :alkis:
 

xMargue

Play.PedraNetwork.Com
Katılım
16 Ocak 2020
Mesajlar
140
En iyi cevaplar
1
Elmaslar
62
Çok güzel bir anlatım olmuş, istediğim konulardan biri bu idi iyiki buldum :)
 

celal1387

Play.BiwaNetwork.Net
Katılım
27 Ağustos 2015
Mesajlar
36
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
21
Kendi sunucumda kullanıyorum. Test amacıyla bir bot sitesinden 30 saniyelik 5-10 defa bot saldırısı gerçekleştirdik. 3000'den fazla giriş yapmaya çalışan botun arasından en fazla 7 tanesi girmeyi başarabildi. Bu plugini öneririm.
 

さ| Alperen

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
26 Ağustos 2019
Mesajlar
36
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
7
YA ARKADAŞLAR herşeyi boşverdinizde harita çalınması mı kaldı zaten türkiyedeki bir çok sunucu (ç)alıntı harita kullanıyor :/
 
Yukarı Alt