Çözüldü Sunucum Açılmıyor Açılıncada 2 Dakika Sonra Kapanıyor !

Demmy

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
20 Eylül 2016
Mesajlar
48
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
30
Puanlar
1.940
Merhaba Dostlar Sunucum SkyBlock Açıyorum Açınca Kapanıyor Ve Gördüğünüz Gibi Alttaki Hatayı Veriyor Yardım edin lütfen latest.log aşşağıda kodda var başka bir log dosyası isterseniz yorumda belirtin direk veririm

Kod:
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.8.8
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Loading properties
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 5.62.126.94:10600
[16:40:16] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[16:40:17] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Bukkit-12698ea (MC: 1.8.8) (Implementing API version 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT)
[16:40:17] [Server thread/ERROR]: Ambiguous plugin name `PlaceholderAPI' for files `plugins/PlaceholderAPI.jar' and `plugins/PlaceholderAPI-2.8.6 (1).jar' in `plugins'
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v5.6.3
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [UnioAntiCrash] Loading UnioAntiCrash v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Hapis] Loading Hapis v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading Skript v2.2-dev25
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [CombatLog] Loading CombatLog v2.0.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials vTeamCity
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [AdaFly] Loading AdaFly v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [CustomOreGen] Loading CustomOreGen v1.2.34
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Loading PlaceholderAPI v2.8.4
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [GroupManager] Loading GroupManager vMinecraftTurkiye
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Sohbet-Gardiyani] Loading Sohbet-Gardiyani v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Loading ClearLag v2.9.7
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Loading AuthMe v2.5
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [AlphaChest] Loading AlphaChest v1.17.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Kredi] Loading Kredi v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Loading SkQuery v3.21.4
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [NametagEdit] Loading NametagEdit v4.1.3
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [SuperCensor] Loading SuperCensor v2.8
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [AKEmotd] Loading AKEmotd v1.1.9
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [CombatActionBar] Loading CombatActionBar v2.2.1
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.2.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.1.3-SNAPSHOT;c904242
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [test] Loading test v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [AutoSellChestSP] Loading AutoSellChestSP v2.3
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Loading EssentialsProtect vMinecraftTurkiye
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Loading WildSkript v1.8
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [TopTenHeads] Loading TopTenHeads v1.2
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat vMinecraftTurkiye
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [VIP_Ozellik] Loading VIP_Ozellik v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [DeathMessages] Loading DeathMessages v2.7.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.5.6-b49
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn vTeamCity
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [GuiBalance] Loading GuiBalance v1.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [TitleManager] Loading TitleManager v2.0.6
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [UEAntiTab] Loading UEAntiTab v1.5.5
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading CrazyCrates v1.7.4.4
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Loading ChestShop v3.8.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] Loading SilkSpawners v5.0.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [WhatIsIt] Loading WhatIsIt v1.3.9
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading ASkyBlock v3.0.8.6
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [LockettePro] Loading LockettePro v2.9.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Loading ChestCommands v3.1.4
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Acik_Arttirma] Loading Acik_Arttirma v2.10.2
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5-b691
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Loading SkinsRestorer v13.1.3
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Loading HolographicDisplays v2.2.6
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Loading skRayFall v1.9.10
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Enabling ProtocolLib v4.2.0
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Started structure compiler thread.
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.5.6-b49
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] GroupManager found: Waiting
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] GroupManager found: Waiting
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.5.6-b49
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Enabling ASkyBlock v3.0.8.6
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading entity limits
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] HOPPER will be limited to 300
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BEETROOT_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BLACK_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BLUE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_ACACIA) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_BIRCH) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_DARK_OAK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_JUNGLE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_SPRUCE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BONE_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BROWN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CHORUS_FLOWER) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CHORUS_PLANT) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CYAN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (END_BRICKS) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (FROSTED_ICE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GRASS_PATH) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GRAY_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GREEN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (LIGHT_BLUE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (LIME_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (MAGENTA_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (MAGMA) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (NETHER_WART_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (OBSERVER) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (ORANGE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PINK_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPLE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_DOUBLE_SLAB) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_PILLAR) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_SLAB) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_STAIRS) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (RED_NETHER_BRICK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (RED_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (SILVER_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (WHITE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (YELLOW_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loaded default island schematic.
[16:40:17] [Server thread/WARN]: Spawner setting of WITHER_SKELETON is unknown for this server. Skipping.
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loaded default nether schematic.
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading schematic The Original (island.schematic) for all players, order 1
[16:40:17] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading offline messages...
[16:40:18] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[16:40:18] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[16:40:18] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[16:40:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 6508180596079694935)
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: -5880487582975498022)
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Creating ASkyBlock's Nether...
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 5932383857490315015)
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: -5880487582975498022)
[16:40:18] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 5932383857490315015)
[16:40:18] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v5.6.3
[16:40:18] [Server thread/INFO]: WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
[16:40:18] [Server thread/INFO]: [UnioAntiCrash] Enabling UnioAntiCrash v1.0
[16:40:18] [Server thread/INFO]: [Hapis] Enabling Hapis v1.0
[16:40:18] [Server thread/INFO]: (!) SonOsmanli --- SpaceTR --- Halil
[16:40:18] [Server thread/INFO]: (!) Skype: [LordsOfKeci]
[16:40:18] [Server thread/INFO]: (!) Discord: [Halil#4439]
[16:40:18] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.2-dev25
[16:40:19] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling Skript v2.2-dev25 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Effect.getName()Ljava/lang/String;
  at ch.njol.skript.util.VisualEffect$Type.<init>(VisualEffect.java:199) ~[?:?]
  at ch.njol.skript.util.VisualEffect$Type.<clinit>(VisualEffect.java:72) ~[?:?]
  at ch.njol.skript.util.VisualEffect.<clinit>(VisualEffect.java:242) ~[?:?]
  at ch.njol.skript.classes.data.SkriptClasses.<clinit>(SkriptClasses.java:860) ~[?:?]
  at ch.njol.skript.Skript.onEnable(Skript.java:278) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CombatLog] Enabling CombatLog v2.0.0
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CombatLog] Loading combatlog.yml
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CombatLog] Enabled.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials vTeamCity
[16:40:19] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen EssentialsProtect Pluginini Aynı Sürüme Güncelleyin.
[16:40:19] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen EssentialsChat Pluginini Aynı Sürüme Güncelleyin.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: §2§lS§c§lO §e» Bukkit Versiyonu Uyumlu Değil!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: git-Bukkit-12698ea (MC: 1.8.8)
[16:40:19] [Server thread/INFO]: 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT
[16:40:19] [Server thread/INFO]: Using locale en_US
[16:40:19] [Server thread/INFO]: Using locale en_US
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: Essentials: Using config file enhanced permissions.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [AdaFly] Enabling AdaFly v1.0
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) SonOsmanli --- SpaceTR --- Halil
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) Skype: [LordsOfKeci]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) Discord: [Halil#4439]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CustomOreGen] Enabling CustomOreGen v1.2.34
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CustomOreGen] Loaded 5 generators
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CustomOreGen] Using ASkyBlock as SkyBlock-Plugin
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Enabling PlaceholderAPI v2.8.4
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Placeholder expansion registration initializing...
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: vault
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] NMS placeholders such as %player_ping% have been enabled!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: player
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: essentials
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: askyblock
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] Fetching available expansion list...
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [GroupManager] Enabling GroupManager vMinecraftTurkiye
[16:40:19] [Server thread/WARN]: GroupManager - WARNING - Inherited group 'Mod' not found for group Pluginer. Ignoring entry in file: plugins/GroupManager/worlds/world/groups.yml
[16:40:19] [Server thread/INFO]: GroupManager - INFO - World Found: world
[16:40:19] [Server thread/INFO]: GroupManager - INFO - Superperms support enabled.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: GroupManager - INFO - Scheduled Data Saving is set for every 1 minutes!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: GroupManager - INFO - Backups will be retained for 24 hours!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: GroupManager version MinecraftTurkiye is enabled!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: WEPIF: GroupManager detected! Using GroupManager for permissions.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] GroupManager hooked.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Vault][Chat] GroupManager - Chat hooked.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: Essentials: Using GroupManager based permissions.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Sohbet-Gardiyani] Enabling Sohbet-Gardiyani v1.0
[16:40:19] [Server thread/INFO]: =====[ Sohbet-Gardiyani 1.0 Eklentisi Aktif! ]=====
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Enabling ClearLag v2.9.7
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Loading modules...
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Modules enabed, loading config values
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Modules have been loaded!
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Clearlag is now enabled!
[16:40:19] [Thread-8/INFO]: [ClearLag] Checking for updates compatible with your bukkit version [1.8]...
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Enabling AuthMe v2.5
[16:40:19] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling AuthMe v2.5 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/util/config/Configuration
  at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) ~[?:1.8.0_101]
  at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763) ~[?:1.8.0_101]
  at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) ~[?:1.8.0_101]
  at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:467) ~[?:1.8.0_101]
  at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:73) ~[?:1.8.0_101]
  at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:368) ~[?:1.8.0_101]
  at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:362) ~[?:1.8.0_101]
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:1.8.0_101]
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:361) ~[?:1.8.0_101]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:77) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:193) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:73) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_101]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_101]
  at uk.org.whoami.authme.AuthMe.onEnable(AuthMe.java:60) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.util.config.Configuration
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:67) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_101]
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_101]
  ... 27 more
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [AlphaChest] Enabling AlphaChest v1.17.0
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [AlphaChest] loaded 0 chests
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Kredi] Enabling Kredi v1.0
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) SonOsmanli --- SpaceTR --- Halil
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) Skype: [LordsOfKeci]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: (!) Discord: [Halil#4439]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Kredi] Placeholder Destegi Aktif Edildi
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [Kredi] Placeholders: [%kredi_miktar%]
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Enabling SkQuery v3.21.4
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [skQuery] Snooping enabled from com.w00tmast3r.skquery.SkQuery
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [skQuery] Locating classes from SkQuery...
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [skQuery] Finished snooping of SkQuery with 163 classes.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [skQuery] Beginning to process a total of 163 from SkQuery
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [skQuery] Out of 163 classes, 160 classes were loaded from SkQuery
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [NametagEdit] Enabling NametagEdit v4.1.3
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [NametagEdit] Found GroupManager! Hooking in.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [SuperCensor] Enabling SuperCensor v2.8
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [SuperCensor] Loading SuperCensor. Version: 2.8
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [SuperCensor] SuperCensor Plugin Y�klendi.
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [AKEmotd] Enabling AKEmotd v1.1.9
[16:40:19] [Server thread/INFO]: ###############################
[16:40:19] [Server thread/INFO]:  Plugin: AKEmotd
[16:40:19] [Server thread/INFO]:  Version: 1.1.9
[16:40:19] [Server thread/INFO]:  Developer: AkEgo
[16:40:19] [Server thread/INFO]: 
[16:40:19] [Server thread/INFO]:  The Plugin is now Enabled
[16:40:19] [Server thread/INFO]: ###############################
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [CombatActionBar] Enabling CombatActionBar v2.2.1
[16:40:19] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.1.3-SNAPSHOT;c904242
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock) TNT ignition is PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock) Lighters are PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock) Lava fire is blocked.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock) Fire spread is UNRESTRICTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'ASkyBlock'
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock_nether) Lighters are PERMITTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock_nether) Lava fire is blocked.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (ASkyBlock_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'ASkyBlock_nether'
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [test] Enabling test v1.0
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [AutoSellChestSP] Enabling AutoSellChestSP v2.3
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Enabling EssentialsProtect vMinecraftTurkiye
[16:40:20] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen Tüm Essentials Eklentilerini Aynı Sürüme Güncelleyin.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.8
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WildSkript] skQuery hooked!
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Classes, Events, Conditions, Effects, Expressions and EventValues have been registered!
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Objects and Complex have been registered!
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [WildSkript] ~ Created by & © Dzikoysk ~
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [TopTenHeads] Enabling TopTenHeads v1.2
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [TopTenHeads] 3.0.8.6
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Enabling EssentialsChat vMinecraftTurkiye
[16:40:20] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen Tüm Essentials Eklentilerini Aynı Sürüme Güncelleyin.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [VIP_Ozellik] Enabling VIP_Ozellik v1.0
[16:40:20] [Server thread/INFO]: (!) SonOsmanli --- SpaceTR --- Halil
[16:40:20] [Server thread/INFO]: (!) Skype: [LordsOfKeci]
[16:40:20] [Server thread/INFO]: (!) Discord: [Halil#4439]
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [DeathMessages] Enabling DeathMessages v2.7.0
[16:40:20] [Server thread/INFO]: <<[ DeathMessages ]>> [ Version ]=[ 2.7.0 ] [ Successfully Loaded! ]
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn vTeamCity
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [GuiBalance] Enabling GuiBalance v1.0
[16:40:20] [Server thread/WARN]: [GuiBalance] Something went wrong while downloading an update.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [GuiBalance] Please check the plugin's page to see if there are any updates available.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [GuiBalance] No updates found.
[16:40:20] [Server thread/INFO]: [TitleManager] Enabling TitleManager v2.0.6
[16:40:20] [Thread-8/INFO]: [ClearLag] No updates found!
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [UEAntiTab] Enabling UEAntiTab v1.5.5
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Enabling CrazyCrates v1.7.4.4
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading the config.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Successfully loaded config.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading the Messages.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Successfully loaded Messages.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading the Locations.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Successfully loaded Locations.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading the data.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Successfully loaded data.yml
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading custom files.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loaded custom file: /Crates/Spawner.yml.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loaded custom file: /Crates/Hazine.yml.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loaded custom file: /Crates/Hanedan.yml.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Finished loading custom files.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading all crate information...
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] All crate information has been loaded.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loading all the physical crate locations.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Loaded 0 physical crate locations.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Failed to load 3 physical crate locations.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Cleaning up the data.yml file.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] 1 player's data has been marked to be removed.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] All empty player data has been removed.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] The data.yml file has been cleaned.
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Enabling ChestShop v3.8.0
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [ChestShop] Vault loaded! Found an economy plugin!
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] Enabling SilkSpawners v5.0.0
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] WorldGuard was found and support is enabled
[16:40:21] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] Loading support for v1_8_R3
[16:40:22] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] AutoUpdater is enabled.
[16:40:22] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] Result from AutoUpdater is: NO_UPDATE
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [SilkSpawners] BarAPI is disabled due to config setting.
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [WhatIsIt] Enabling WhatIsIt v1.3.9
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [WhatIsIt] has been enabled.
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [LockettePro] Enabling LockettePro v2.9.0
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [ChestCommands] Enabling ChestCommands v3.1.4
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [Acik_Arttirma] Enabling Acik_Arttirma v2.10.2
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [AçıkArttırma] Acik Arttirma Aktif Edildi.
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5-b691
[16:40:23] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] [AllPay] - Version 13.0 - hooked into Essentials Economy for Multiverse-Core v2.5-b691
[16:40:23] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 3 (Seed: 8752006504380308415)
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Spawn) TNT ignition is PERMITTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Spawn) Lighters are PERMITTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Spawn) Lava fire is blocked.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Spawn) Fire spread is UNRESTRICTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Spawn'
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] Fixed 3 broken crate locations.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [CrazyCrates] All broken crate locations have been fixed.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 4 (Seed: -7075672609994949573)
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Arena) TNT ignition is PERMITTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Arena) Lighters are PERMITTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Arena) Lava fire is blocked.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (Arena) Fire spread is UNRESTRICTED.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Arena'
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 5 - World(s) loaded.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5-b691 (API v18) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141 and main--
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Enabling SkinsRestorer v13.1.3
[16:40:24] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SkinsRestorer v13.1.3 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException
  at skinsrestorer.bukkit.SkinsRestorer.log(SkinsRestorer.java:59) ~[?:?]
  at skinsrestorer.bukkit.SkinsRestorer.onEnable(SkinsRestorer.java:115) ~[?:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabling HolographicDisplays v2.2.6
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Found ProtocolLib, using new version.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabled player relative placeholders with ProtocolLib.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling skRayFall v1.9.10
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Yay! You are running skRayFall 1.9.10!
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Nathan and Lewis <3 you.
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Cooking Bacon...
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Citizens not found! Sorry you cant make friends, but don't worry we will still be your friend <3
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Got bacon for the EffectLib partical ninjas!
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] No Votifier Found! *Checks oven for finished bacon*
[16:40:24] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Bacon holograms found
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Client Side bacon holograms enabled
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling general 1.8 - 1.12 bacon!
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting the extra special 1.8.4 - 1.8.8 bacon!
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [skRayFall] An update for skRayFall is available!
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Bacon is ready!
[16:40:25] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[16:40:25] [Server thread/INFO]: Done (7.470s)! For help, type "help" or "?"
[16:40:25] [Server thread/INFO]: Starting GS4 status listener
[16:40:25] [Query Listener #1/INFO]: Query running on 5.62.126.94:10600
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Silencing command feedback for Ops...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: Game rule has been updated
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] If you do not want this, do /gamerule sendCommandFeedback true
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Checking for new updates...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: GroupManager - INFO - Bukkit Permissions Updated!
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading island grid...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading islands.yml
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading warps...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading warp panel...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Loading Top Ten
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] All files loaded. Ready to play...
[16:40:25] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] Metrics loaded.
[16:40:25] [pool-3-thread-12/INFO]: [Vault] Checking for Updates ...
[16:40:26] [pool-3-thread-12/INFO]: [Vault] No new version available
[16:40:26] [Server thread/INFO]: SunSetYT[/46.196.118.94:50415] logged in with entity id 554 at ([Spawn]-564.3000000119209, 118.0, -1093.6249497024028)
[16:40:26] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] An update for PlaceholderAPI (v2.8.6) is available at:
[16:40:26] [Server thread/INFO]: [PlaceholderAPI] https://www.spigotmc.org/resources/placeholderapi.6245/
[16:40:26] [pool-3-thread-5/INFO]: [PlaceholderAPI] 109 placeholder expansions are available on the cloud.
[16:40:26] [pool-3-thread-5/INFO]: [PlaceholderAPI] 4 expansions you use have updates.
[16:40:26] [Server thread/INFO]: [ASkyBlock] No update available.
 

ClearMan61

Bir Garoz
Katılım
16 Aralık 2017
Mesajlar
472
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
134
Puanlar
1.240
Discord
MonBoyhiner#2143
1.8 serverde 1.9 blokları var çok mantıklı :)
Blockvaluea i 1.8 e uyarla
 

AlexTheCoder

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
20 Nisan 2017
Mesajlar
46
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
23
Puanlar
1.740
Steam
alperasnofficial
Discord
₰ HZ| ☪ WINNER☪ | ₰#4598
Skype
by.hacker12
Minecraft
iHazretiWinner
Ruh Hali
 • SkinsRestorer Programın Çalışmamakta !
[16:40:24] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SkinsRestorer v13.1.3 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException
at skinsrestorer.bukkit.SkinsRestorer.log(SkinsRestorer.java:59) ~[?:?]
at skinsrestorer.bukkit.SkinsRestorer.onEnable(SkinsRestorer.java:115) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
 • FuryRS'ye Ait Plugin Essentials Uyuşmazlığı Algılamış !
[16:40:20] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen Tüm Essentials Eklentilerini Aynı Sürüme Güncelleyin.

[16:40:19] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen EssentialsProtect Pluginini Aynı Sürüme Güncelleyin.
[16:40:19] [Server thread/WARN]: §2§lS§c§lO §e» §9Versiyon Uyuşmazlığı! Lütfen EssentialsChat Pluginini Aynı Sürüme Güncelleyin.
 • Authme 2.5 Hata Vermekte Muhtemelen Plugin Sürümünden Kaynaklı !
[16:40:19] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling AuthMe v2.5 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/util/config/Configuration
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) ~[?:1.8.0_101]
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763) ~[?:1.8.0_101]
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) ~[?:1.8.0_101]
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:467) ~[?:1.8.0_101]
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:73) ~[?:1.8.0_101]
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:368) ~[?:1.8.0_101]
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:362) ~[?:1.8.0_101]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:1.8.0_101]
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:361) ~[?:1.8.0_101]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:77) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:193) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:73) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_101]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_101]
at uk.org.whoami.authme.AuthMe.onEnable(AuthMe.java:60) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.util.config.Configuration
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:67) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_101]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_101]
... 27 more
 • GroupManager'inizde Mod AdlıYetki Alanı Bulunamamış !
[16:40:19] [Server thread/WARN]: GroupManager - WARNING - Inherited group 'Mod' not found
 • Skript Versiyonun Güncellenmeli Hata Vermekte !
[16:40:18] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.2-dev25
[16:40:19] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling Skript v2.2-dev25 (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Effect.getName()Ljava/lang/String;
at ch.njol.skript.util.VisualEffect$Type.<init>(VisualEffect.java:199) ~[?:?]
at ch.njol.skript.util.VisualEffect$Type.<clinit>(VisualEffect.java:72) ~[?:?]
at ch.njol.skript.util.VisualEffect.<clinit>(VisualEffect.java:242) ~[?:?]
at ch.njol.skript.classes.data.SkriptClasses.<clinit>(SkriptClasses.java:860) ~[?:?]
at ch.njol.skript.Skript.onEnable(Skript.java:278) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:332) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:404) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:342) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:314) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:406) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:370) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:325) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:235) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:504) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-12698ea]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_101]
 • Skyblock'ta Materyalleri Bulamıyor !
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BEETROOT_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BLACK_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BLUE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_ACACIA) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_BIRCH) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_DARK_OAK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_JUNGLE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BOAT_SPRUCE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BONE_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (BROWN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CHORUS_FLOWER) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CHORUS_PLANT) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (CYAN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (END_BRICKS) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (FROSTED_ICE) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GRASS_PATH) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GRAY_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (GREEN_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (LIGHT_BLUE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (LIME_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (MAGENTA_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (MAGMA) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (NETHER_WART_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (OBSERVER) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (ORANGE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PINK_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPLE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_BLOCK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_DOUBLE_SLAB) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_PILLAR) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_SLAB) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (PURPUR_STAIRS) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (RED_NETHER_BRICK) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (RED_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (SILVER_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (WHITE_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: [ASkyBlock] Unknown material (YELLOW_SHULKER_BOX) in blockvalues.yml blocks section. Skipping...
[16:40:17] [Server thread/WARN]: Spawner setting of WITHER_SKELETON is unknown for this server. Skipping.

 • Sunucunun Online Mode'unu Online Yapmanı İstiyor !
[16:40:18] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[16:40:18] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[16:40:18] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[16:40:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.

Banada Aynısı Oldu Buyur Sana Bir Başlat.Bat Kodu UTF-8 Yapar ve UTF-8 Yaptığında Sunucuda Türkçe Harf Kullanabilir

@echo off
TITLE Sunucu KONSOLU! Bu Pencere Hep Acik olmali!
echo Minecraft Sunucusu Baslatiliyor.
java -Xmx2048m -Dfile.encoding=UTF-8 -jar spigot.jar -o false -nojline --log-count 9 nogui
timeout 10 > null
goto x

bu Kodu Yazarsan Hatasız Kullanırsın Sıkıntı Olursa Pluginlerden Kaynaklıdır ! Xmx2048m biliyorsundur Ram Ayarlama Kısmıdır !

Ram Kodları Ise

1 GB » Xmx1024M
2 GB » Xmx2048M
3 GB » Xmx3048M
4 GB » Xmx4096M
6 GB » Xmx6048M
8 GB » Xmx8192M[DOUBLEPOST=1523893994,1523893931][/DOUBLEPOST]Ben Açılmama Sorununada Çözüm Sundum Hatalarıda Sundum Eğer Gözümden Kaçan Hata Varsa Kusura Bakma
 

IrfanTOPAL

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
21 Aralık 2016
Mesajlar
160
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
90
Puanlar
2.040
Steam
irfantopal35
Discord
Irfan#2591
Minecraft
irfii01
Ruh Hali
Merhaba, öncelikle özele bakarsan sevinirim. Essentials plugininin sürümü uymuyor ve essentialksproject ve essentialschat de onların versiyonunu değştir ve üstteki arkadaşların dediklerinide yap.
 

Demmy

Odunlara Vur Vur Vur!
Katılım
20 Eylül 2016
Mesajlar
48
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
30
Puanlar
1.940
Hepiniz Ayrı bir dilden konuşuyorsunuz ? hanginizinkini yapsam bilmiyorum ? şuanda sunucumun açılıpta kapanmaması için ne yapmalıyım
Merhaba, öncelikle özele bakarsan sevinirim. Essentials plugininin sürümü uymuyor ve essentialksproject ve essentialschat de onların versiyonunu değştir ve üstteki arkadaşların dediklerinide yap.
 

ClearMan61

Bir Garoz
Katılım
16 Aralık 2017
Mesajlar
472
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
134
Puanlar
1.240
Discord
MonBoyhiner#2143
PlaceHolder yanlış yerdeymiş Authme yi sil tekrar yükle Aksyblock u sil tekrar yükle skinrestorer i sil tekrar yükle
 

xCan1st

MC-TR
Susturuldu
Katılım
18 Mart 2018
Mesajlar
370
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
137
Puanlar
1.240
Discord
Samet#1867
Minecraft
SametRise
PlaceHolder AuthMe Ve Askyblock bu pluginlerde hata var silip yeniden yüklemeni öneririm.
 
Yukarı