Satranç Nedir? Bilindik Matlar, Ünlü Oyuncular

§ErQy571§

Yay Yok, İskelet Yok
Yasaklandı
Katılım
24 Haziran 2018
Mesajlar
288
Elmaslar
180
Puanlar
740
Steam
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft Türkiye

SATRANÇSatranç Nedir?
Satranç tahtası ve Satranç taşları ile oynanır ,Satrançın temel amacı şahı mat etmek, yani oyunu kazanmaktır. İki oyuncu ile oynanır, bir beyaz bir de siyah olarak iki renk vardır. Bu renklerden beyaz oyuna ilk önce başlar, daha sonra siyah devam eder.

64 Karelik bir alan üzerinde oynanır, bu 64 karenin 32'si beyaz, 32'si ise siyah renktedir. 32 adet toplamda Satranç taşı bulunur, 16'sı beyaza, 16'sıysa siyaha aittir.

Satranç Taşları Nelerdir, Bu Taşların Oyundaki Önemi Nedir?

Satrançın elbette oynamak için gerekli olan taşları vardır, bunlar;

Piyonlar

Piyonlar çok önemli gibi gözükmeyen taşlardır. Fakat aslında oyunda çok büyük bir rol oynarlar, piyonlar aşağıda bahsettiğim at,fil vb. taşların önlerine 8'er olarak konulurlar, 8 beyaz, 8 ise siyah piyon bulunur. Piyonlar oyunun en son yatayına geldiğinde şah ve kendisi hariç istediği taşa dönüşebilirler, oyun içerisindeki puanı 1'dir.

Atlar

Atlar rakibi tuzağa çekmek için kullanılan sık taşlardandır, bu taşın en önemli özelliği önünde taş olsa dahi üstünden atlayabilir, bu özellik başka hiçbir taşda bulunmaz. Satranç tahtasında b1 ve g1 karelerine beyaz at, b8 ve g8 karelerine ise siyah atlar konulur. Oyun içerisindeki puanı 2,5~3'dür.

Filler

Fillerde aynı şekilde rakibi tuzağa çekmek için kullanılabilirler, Satranç tahtasında c1 ve f1 karelerine beyaz filler, c8 ve f8 karelerine ise siyah filler konulur. Oyun içerisindeki puanı 3'dür.

Kaleler

Kaleler ağır taşlardandır, oyun sonunda çok işe yararlar, Satranç tahtasında a1 ve h1 karelerine beyaz kaleler, a8 ve h8 karelerine ise siyah kaleler konulur. Oyun içerisindeki puanı 5'dir.

Vezir

Oyunun en önemli ikinci taşıdır, oyun başında çıkılması çok profesyonelseniz veya karşınızda acemi varsa işinize yarayabilir, fakat vezirinizi kaybederseniz çok kötü duruma düşebilirsiniz. Bir şah kadar değerli değildir ama kaybetmekde çok kötü his yaratır. Satranç tahtasında d1 karesine beyaz vezir, d8 karesine ise siyah vezir konulur. Oyun içerisindeki puanı 9'dur.

Şah

Oyunun en önemli taşıdır, ister milyon tane veziriniz olsun, şahınızı kaybederseniz oyunu kaybedersiniz. Şah kullanılarak yapılan bir sürü tuzak vardır, yakalanmamaya dikkat edin. Satranç tahtasında e1 karesine beyaz şah, e8 karesine ise siyah şah konulur. Oyun içerisindeki puanı Sonsuzdur.

Örnek Bir Satranç TahtasıSatranç'da Taşların Hareketleri
NOT: Satranç taşları merkezdeyken en kuvvetli hallerini alırlar.


Piyonun Hareketi;

Piyonlar başlangıç hamlelerine özel olarak 2 kare oynayabilirler, dikkatinizi çekerim, oynayabilirler dedim. 2 kare oynamak zorunda değildirler, 1 karede oynayabilirler. İlk hamlesini yapan piyon artık 2 kare oynama hakkını yitirir. Ve birdaha 2 kare oynayamaz, piyonlar düz bir şekilde taş yiyemezler önlerinde taş varsa artık oraya gidemezler, piyonlar sadece çapraz yerler. Piyonların geçerken alma ve terfi denilen iki adet özel hamlesi vardır.

Geçerken Alma, beyaz piyon 5 yatayda ise, siyah piyonda 4 yatayda ise yapılabilir. Bu durum en passant olarakda bilinir ve rakip piyon tek hamle yapmış gibi yenilebilir.

Terfi, beyaz piyon 8'inci yataya, siyah piyon ise 1'inci yataya ulaştığında şah ve kendisi hariç istediği taşa dönüşebilirler, daha doğrusu dönüşmek zorundadırlar. 8'inci veya 1'inci yatayda bir piyon bulunamaz.

Örnek Bir Gösterim Iki Hamle Gösterimi:
piyon hareketi.PNG

Bu pozisyondayken c2'de bulunan piyon 2 kare oynayabilir fakat f4'de bulunan piyon daha önceden hamle yaptığı için 2 kare oynayamaz. Tek kare oynar.

Örnek Bir Oynayamama Şekli:
piyonhareket2.PNG

Bu pozisyonda c5'deki piyon önündeki piyondan dolayı hareket edemez, aynı şekilde c6'daki piyonda kendi önündeki piyondan dolayı hareket edemez, dolayısıyla şah oynanmalıdır.

Örnek Bir Geçerken Alma Gösterimi:
piyonhareket3.PNG

Bu pozisyonda en son c7'deki piyon c5'e oynamıştır. Bu durumdan faydalanmak isteyen d5'deki piyonda sanki siyah piyon c7 değilde c6'ya oynamış gibi dxc6 ile piyonu yiyebilir.

Örnek Bir Terfi Gösterimi:
piyonhareketson.PNG

Bu pozisyonda beyaz d7'deki piyonunu d8'e sürerek vezire terfi etmiştir. Bu durum mattır, fakat şöyle bir yanılgı olmasın, terfi ettiğiniz zaman mat olmaz. Tahtadaki pozisyondan dolayı durum mattır.Atın Hareketi;
Atlar L şeklinde hareket ederler, eğer oynayacakları yerde kendi taşları varsa oraya oynayamazlar, rakip taş varsa o taşı yiyerek oraya oynarlar. Merkezdeki atlar tam 8 farklı köşeyi aynanda tehdit edebilir.

Örnek Bir Gösterim:
atınhareketi.PNG

Bu pozisyondaki merkez karelerinden d5'de bulunan at. Tam 8 farklı köşeyi tehdit etmektedir. Bunlar sırasıyla c3, b4, b6, c7, e7, f6 ve f4'dür.


Filin Hareketi;
Filler çapraz olması şartıyla istedikleri yöne istedikleri kadar gidebilirler. Fakat önlerinde kendine ait bir taş varsa o taşın üzerinden atlayamazlar veya o taşı yiyemezler fakat rakibin taşıysa bunu yiyebilirler. Merkezdeki bir fil bir sürü yere gidebilir.

Örnek Bir Gösterim:
filin hareketi.PNG

Bu pozisyonda d5 merkez karesinde bulunan beyaz fil bir çok noktayı aynanda tehdit etmektedir. Bunlar sırasıyla e4, f3, g2, h1, c4, e6, f7 ve c6'dır.


Kalenin Hareketi;
Kaleler düz gitmek şartıyla istediği yere gidebilirler. Fakat önlerinde kendi taşı varsa üzerinden atlayamazlar. Rakip taş varsa o taşı yiyebilirler.

Örnek Bir Gösterim:
kaleninhareketi.PNG

Bu pozisyonda d5'de bulunan kale aynanda d4,d3,d2,d1, e5, f5, g5, c5, b5, a5, d6 ve d7'yi tehdit etmektedir.


Vezirin Hareketi;
Vezir fil+kale gibidir, hem çapraz hemde düz gidebilir, bu durum veziri çok kuvvetli, bir okadarda tehlikeli bir taş yapar, taşların üzerinden atlayamaz, rakip taşsa o taşı yiyebilir.

Örnek Bir Gösterim:
vezirinhareket.PNG

Bu pozisyonda e4'de bulunan beyaz vezir oldukça kapsamlı bir tehdit etme işlemi uygulamaktadır, nereleri tehdit ettiğini yazmak bile istemiyorum.


Şah'ın hareketi;
Şah gayet basittir, istediği yöne tek kare oynar, taşlarından üzerinden atlayamaz, rakip bir taşı korunmuyorsa yiyebilir. Eğer rakip bir taş oynadığı kareyi tehdit ediyorsa bu kareye oynayamaz.

Örnek Bir Gösterim:
şahınhareketi.PNG

Bu pozisyonda şah f3, f4 ve f5 kareleri rakip kale tarafından kontrol edildiğinden dolayı sadece e3, d3, d4, d5 ve e5'e oynayabilir.​
Satranç'da Mat, Pat, Şah Çekmek vb. Terimler


Satranç'da Şah Çekmek Nedir?
Şah çekmek rakip taşı herhangi bir taşınızla tehdit etmek demektir. Bu durumda şah güvenli bir kareye kaçabilir, şah çektiğiniz taşın önüne bir taş koyabilir, veya şah çektiğiniz taşı yiyebilir. Bunun dışında bir ihtimal yoktur.

Örnek Bir Şah:
Şah.PNG

Bu pozisyonda beyaz vezir siyah şah'a ŞAH çekmektedir.

Satranç'da Mat Nedir?
Mat rakibin veya sizin karşı tarafın şahına şah çektiğinizde eğer rakip şah bir yere kaçamıyor, şah çeken taşın önüne bir şey kapatamıyor, ve şah çeken taşıda yiyemiyorsa bu mattır.

Örnek Bir Mat:
mat.PNG

Bu pozisyonda beyaz vezir siyah şah'a şah çekmektedir, fakat siyah şah ne veziri yiyebilir (çünkü beyaz fil koruyor), ne önüne birşey kapatabilir, nede güvenli bir kareye kaçabilir. O zaman bu durum mattır.

Satranç'da Pat Nedir?
Pat bazen çok sinir bozan bir olaydır, fakat durumu kabullenmek gerekir. Pat oyunun berabere bitmesidir ve şu şekilde olur. Eğer siz veya rakip size şah çekmediği halde hiçbir hamle yapamıyorsanız bu pattır.

Örnek Bir Pat:
pat.PNG

Bu pozisyonda hamle sırası siyahtadır, fakat hiçbir yere oynayamaz. Bu yüzden durum pattır.

Pat Olmayan Durumlar!
Eğer yukarıdaki bir pozisyonda sıra beyazdaysa pat değildir, veya rakibin veya sizin oynayacak başka bir taşınız varsada pat değildir, buna örnek olarak yukarıdakinin pat olmayan halinin bir örneği:
patolmayan.PNG

Gördüğünüz gibi bu pozisyonda sıra siyahtaysa şahını oynayamaz, fakat kalesini oynayabilir, bu yüzden pat değildir.

Satranç'da Rok Nedir?
Rok aslında Satranç'da kale demek olan rook'dan gelir. Rok atmaya ingilizcede castle veya castleing denir. Uzun ve Kısa rok olmak üzere iki adet rok vardır. Bunlardan kısa rok olanı şah kanadına doğru, uzun rok olanı ise vezir kanadına doğru atılır.

Rok Hangi Durumlarda Atılamaz?
Eğer şah çekilmişse şahdan kurtulmak için rok atamazsınız. (1)
Rok atacağınız bölgelerden şahınız geçiyorsa ve rakip taş şahınız geçtiği bölgeyi kontrol ediyorsa rok atamazsınız. (2)
Eğer rok atacağınız kaleyi oyun boyunca en az 1 kere oynadıysanız o kaleyle rok atamazsınız. Fakat öbür kaleyle eğer oynamadıysanız atabilirsiniz. (3)
Şahınızı 1 kere oynadıysanız şahınızın eski pozisyonuna geri gelseniz bile rok atamazsınız. (4)
Eğer rok atacağınız kaleyle aranızda bir taş varsa rok atamazsınız. (5)

Kısa Rok Örneği:


Uzun Rok Örneği


Satranç'da Ne Gibi Beraberlik Durumları Olabilir?
Oyununuz pat olursa beraberlikle sonuçlanır.
pats.PNG


Eğer rakibiniz ile anlaşırsanız beraberlikle sonuçlanır.


Eğer mat etmek yerine sürekli şah çekerseniz beraberlikle sonuçlanır.

...

Satranç'da Ne Gibi Yenilgiler Olabilir?
Eğer rakip oyunu terk ederse veya şahını devirirse galibiyetle sonuçlanır.
Mat olabilir.
...Satranç Kuralları Nelerdir?
Satranç kuralları FIDE tarafından konulur. Bu linke tıklayarak Türkiye Satranç Federasyonunun(TSF) FIDE Satranç kurallarını anlattığı uzunca bir yazıya ulaşabilirsiniz.

Klasik Kurallardan Ben Bahsedeyim
Dokunduğunuz taş oynanmak zorundadır, eğer düzeltiyorum veya jadob diyip dokunursanız oynamak zorunda değilsinizdir.
Şahınızı rakip taşın tehdit ettiği bir bölgeye oynarsanız bu illegal hamle olarak kabul edilir ve saat ile oyniyorsanız rakibinize 2 dakika süre eklenir, ve hamleniz geri alınır.
Rok atarken ilk önce kaleye dokunursanız artık o rok olmaz, kale oynanmak zorundadır.
Rok atarken eğer illegal rok atarsanız (şah çekilmişken vb.) yine aynı şekilde hamleniz geri alınır ve rakibinize 2 dakika süre eklenir eğer saat varsa.Satranç'daki Ünlü Oyunculardan Bazıları

Robert James (Bobby) Fischer

Paul Morphy

Garry Kasparov


Magnus Carlsen

Viswanathan Anand


PraggnanandhaaSatranç Hakkında Söylenmiş Ünlü Sözler

Tek bir kötü hamle, kırk iyi hamleyi boşa çıkarır. Horowitz

Satranç zihinsel işkencedir. Kasparov

Kafanız karışıksa, satranç oynayın. Tevis

Hayat satranç için çok kısa. Byron

http://2.bp.*.com/-3qH_riLS9Sg/UHEpNeJUPLI/AAAAAAAAAFQ/Npda85xgv9c/s1600/_NOKTA~1.PNG

Konum burada bitiyor, eğer aklıma yeni şeyler gelirse eklerim. Umarım okurken keyif almışsınızdır.

 

Ekler

Son düzenleme:

pLoutos.

Zombi Geldi, Beni Yedi
Katılım
18 Kasım 2017
Mesajlar
245
Elmaslar
164
Puanlar
1.240
Steam
RomanPearce
Discord
K9RAY#2589
Skype
kcsteam1100
Minecraft
Skeppy
Minecraft Türkiye

Bize kombinasyon öğret yanki 3 hamle şah-mat ...
Başarılı konu elması verdim .
 

Sceaw

Comeback #</>
Katılım
20 Ağustos 2018
Mesajlar
368
Elmaslar
281
Puanlar
940
Discord
Sceaw#4367
Minecraft Türkiye

Anlatım güzel ancak yazım kurallarına dikkat edersen sevinirim. Her kelimenin baş harfi büyük yazılmaz ya hepsini büyük yaz ya da cümlenin baş harfini.. { Simetri hastalığım var qwrqw }​
 

§ErQy571§

Yay Yok, İskelet Yok
Yasaklandı
Katılım
24 Haziran 2018
Mesajlar
288
Elmaslar
180
Puanlar
740
Steam
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft Türkiye

Anlatım güzel ancak yazım kurallarına dikkat edersen sevinirim. Her kelimenin baş harfi büyük yazılmaz ya hepsini büyük yaz ya da cümlenin baş harfini.. { Simetri hastalığım var qwrqw }​
Yazım kurallarına işte dediğin gibi yaparsam dikkat etmemiş olurum. Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Simetri hastalığı çok ayrı bir şey bence :D
 

Sceaw

Comeback #</>
Katılım
20 Ağustos 2018
Mesajlar
368
Elmaslar
281
Puanlar
940
Discord
Sceaw#4367
Minecraft Türkiye

Yazım kurallarına işte dediğin gibi yaparsam dikkat etmemiş olurum. Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Simetri hastalığı çok ayrı bir şey bence :D
Benim simetrimde bu napcan :D , Tabi kii senin görüşün senin konun, istersen arapça yaz.
Ben sadece göze battığı için söylemek istedim. Elmaslandın!​
 

Garp

Peygamber Sevdalısı <3
Premium
Katılım
26 Şubat 2016
Mesajlar
1.647
Elmaslar
1.883
Puanlar
5.590
Steam
atabaran81
Discord
Garp#2280
Skype
goldenfreddy306
Minecraft Türkiye

Magnus Carlsen, Kasparov, Morphy ve Fischer'ın maçlarına bayılıyorum. Tabiri caiz ise yoktan var ediyorlar (Yanlış anlaşılmasın.). Satranç aşkım öyle bir duruma geldi ki Youtube'de her sabah 1 satranç videosu izliyorum. Gün içinde 5-6 tane maç izliyorum, 10'dan fazla satranç maçı atıyorum. (Okulda teneffüslerde bile oynuyoruz.)
 

§ErQy571§

Yay Yok, İskelet Yok
Yasaklandı
Katılım
24 Haziran 2018
Mesajlar
288
Elmaslar
180
Puanlar
740
Steam
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft
BENİ HATIRLADIĞINDA PİŞMAN OLACAKSIN.
Minecraft Türkiye

Magnus Carlsen, Kasparov, Morphy ve Fischer'ın maçlarına bayılıyorum. Tabiri caiz ise yoktan var ediyorlar (Yanlış anlaşılmasın.). Satranç aşkım öyle bir duruma geldi ki Youtube'de her sabah 1 satranç videosu izliyorum. Gün içinde 5-6 tane maç izliyorum, 10'dan fazla satranç maçı atıyorum. (Okulda teneffüslerde bile oynuyoruz.)
İnternet bi gelsin aynılarını bende yapıcamda, özellikle Satranç TV çok güzel aktarıyor.
 
Yukarı