Minecraft Sunucu Başlatma Dosyası | Türkçe Karakter Destekli, Optimizeli! 2.0.3-BETA

portlek

Demir Cevheri Gibiyim
İnfumia
Katılım
1 Ağustos 2019
Mesajlar
176
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
114
Puanlar
590
Discord
portlek#0001
windows server 2012 işletim sistemlerinde konsol belli bir miktara kadar yazıyor sonra yazması duruyor konsol akması gerekirken ve bizde ne yazdığımızı göremiyoruz
 

LifeMCServer

Kızılsakal Kızıltaş?
Destek Şefi
Yardımsever Üye
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
509
En iyi cevaplar
52
Elmaslar
351
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
windows server 2012 işletim sistemlerinde konsol belli bir miktara kadar yazıyor sonra yazması duruyor konsol akması gerekirken ve bizde ne yazdığımızı göremiyoruz
Bash:
:: Baslatma kodu uzun suruyorsa veya powershell ile alakali hata veriyorsa true yapin
set disable_powershell=true
Disable powershell ayarını yukarıdaki gibi true yapınca aynı sorun devam ediyor mu?
 

Majesteleri

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
13 Ekim 2018
Mesajlar
20
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
7
Puanlar
960
Minecraft
Nemesis
Aşağıdakini dener misiniz? Çözülür ise 2.0.4-BETA yayınlayacağım yakın zamanda.

Bash:
@echo off
call chcp 65001 > nul

:: Bu kismi ellemeniz onerilmez

@call @setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
@call @cd /d "%~dp0"

:: Sürüm - degistermeniz onerilmez

set version=2.0.4-BETA

:: Ayarlar - kendinize gore duzenleyebilirsiniz

:: Sunucunuzun ana JAR dosyasının adı - spigot, craftbukkit, paper vb. olabilir
set jar_name=craftbukkit

:: Sunucunuzun surumu - 1.8.8, 1.9.4, 1.10.2, 1.11.2, 1.12.2, 1.13.2 veya 1.14.4 olabilir
:: Not: Sadece yukarida belirtilen sunucu JAR dosyasi yok ise calisir
set game_version=1.8.8

:: Eger konsolun renkli olmasini istemiyor iseniz false yapabilirsiniz
set konsol_renkleri=true

:: Sunucunun kullanacagi minimum ram miktari (MB icin M, GB icin G kullanin)
set min_ram=1536M

:: Sunucunun kullanacagi maximum ram miktari (MB icin M, GB icin G kullanin)
set max_ram=1536M

:: Kod onbellegi boyutu, 256M onerilir (MB icin M, GB icin G kullanin)
set code_cache=256M

:: Sunucunuzun daha az RAM yemesini fakat daha az performansli calismasini saglar
set less_ram=false

:: Sunucu kapandiktan sonra loglar temizlensin mi?
set log_temizle=true

:: Sunucu kapandiktan ne kadar sonra yeniden baslatilsin? (saniye)
set delay=5

:: Eger herhangi bir kullanici arayuzu gerektiren plugin vs. kullaniyor iseniz false yapin
set head_less=true

:: Eger sunucunuzda cok timeout/disconnected sorunu yasiyorsaniz arttirabilirsiniz
set io_timeout=60

:: Eger sunucunuza sadece premium sahibi kisilerin girmesini istiyorsaniz true yapin
set online_mode=false

:: Eger dunya ayarlarini baslangicta konsola yazdirmasini istiyorsaniz true yapin
set verbose=false

:: Gelismis Ayarlar - duzenlemeniz pek onerilmez

:: Eger sunucu JAR dosyasi yok ise, otomatik olarak bu linkten indirilir
set download_url=https://papermc.io/api/v1/paper/%game_version%/latest/download

:: Spigot konfigurasyon dosyasinin adi (uzanti dahil)
set spigot_config=spigot.yml

:: Paper konfigurasyon dosyasinin adi (uzanti dahil)
set paper_config=paper.yml

:: Eger Java 9 veya ustu bir surum kullaniyor iseniz ve hatalar aliyor iseniz true yapin
set allow_module_access=false

:: Eger baslatma scriptinin ayarlari ve bazi bilgileri yazdirmasini istiyor iseniz true yapin
set verbose_info=false

:: Eger sunucu dosyalariniz cok buyuk ise disk aktivitesini azaltmak icin kapatabilirsiniz
set unblock_files=true

:: Eger "This JVM instance does not support server VM." tarzi bir hata alirsaniz false yapin
set use_server_vm=true

:: Assertion ozelligini acar. Sadece gelistirici iseniz acin, sunucudaki hatalari arttirabilir
set enable_assertions=false

:: Performans Ayarlari - duzenlemeniz ancak performans sorunu yasiyorsaniz onerilir

:: Eger bilgisayariniz ve Java surumunuz 64-bit ise bunu true yapin
set sixty_four_bit_java=false

:: Sunucunuzun performansini arttiran bir ayar, fakat bazi Java surumlerinde calismaz
set tiered_compilation=true

:: Surekli tekrarlanan hatalarda, hatanin bir kismini gizler. Gelistiriciler soyler ise kapatin
set omit_stacktrace=true

:: Class dosyalarini onbellege alarak performans arttirir, fakat bazi sistemlerde calismaz
set class_caching=false

:: Baslatma kodu uzun suruyorsa veya powershell ile alakali hata veriyorsa true yapin
set disable_powershell=false

:: Mesajlar - kendinize gore duzenleyebilirsiniz

:: Eger birden fazla sunucu penceresi aciyorsaniz karistirmamak icin bir onek girebilirsiniz
:: orn. Skyblock, Bungee, Lobi vb.
set title_prefix=

:: Onek ile asil baslik arasina bosluk koyar
if not "%title_prefix%" equ "" call set title_prefix=%title_prefix%

:: Pencere basligi
set title=%title_prefix%Sunucu Konsolu

:: Diger mesajlar
set baslatiliyor=Sunucu baslatiliyor...
set dosya_indiriliyor=Sunucu dosyasi indiriliyor...

set temizlik_yapiliyor=Temizlik yapiliyor...
set yeniden_baslatiliyor=Sunucu yeniden baslatiliyor...

:: Kod kismi - duzenlemeniz onerilmez

call title %title%
call set unblocked=false

:start
call echo %baslatiliyor%
call echo.

call set additional_parameters=
if %konsol_renkleri% equ false call set additional_parameters= -nojline

if not exist %jar_name%.jar (
call echo %dosya_indiriliyor%
if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::TLS12; (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('%download_url%', '%jar_name%.jar')" 1> nul
)

call echo eula=true> eula.txt

if exist %spigot_config% call find "verbose: true" %spigot_config% 1> nul 2> nul
if exist %spigot_config% if %errorlevel% equ 1 if %verbose% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc spigot.yml) -replace 'verbose: true', 'verbose: false' | Out-File -encoding UTF8 spigot.yml" 1> nul

if exist %paper_config% call find "verbose: true" %paper_config% 1> nul 2> nul
if exist %paper_config% if %errorlevel% equ 1 if %verbose% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc paper.yml) -replace 'verbose: true', 'verbose: false' | Out-File -encoding UTF8 paper.yml" 1> nul

call set server_config=server.properties

if exist %server_config% if %online_mode% equ false call find "online-mode=true" %server_config% 1> nul 2> nul
if exist %server_config% if %errorlevel% equ 1 if %online_mode% equ false if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "(gc server.properties) -replace 'online-mode=true', 'online-mode=false' | Out-File -encoding UTF8 server.properties" 1> nul

if %unblock_files% equ true if %unblocked% equ false (
if %verbose_info% equ true call echo Unblocking files in the background...
if %disable_powershell% equ false call powershell -nologo -noninteractive -executionpolicy bypass -command "Start-Job -Name 'Unblock Files' -ScriptBlock { [System.Threading.Thread]::CurrentThread.Priority = 'BelowNormal'; ([System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess()).PriorityClass = 'BelowNormal'; Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File }" 1> nul

call set unblocked=true
)

call set module_access=
if %allow_module_access% equ true call set module_access= --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED

if %verbose_info% equ true call echo Starting server with minimum RAM of %min_ram% and maximum of %max_ram%, code cache is %code_cache%

if %sixty_four_bit_java% equ true call set sixty_four_bit_java0= -d64
if %tiered_compilation% equ true call set tiered_compilation0= -XX:+TieredCompilation

if %class_caching% equ true (
call set class_caching0= -Xshare:on -Xshareclasses
call set class_caching1= -XX:+ShareAnonymousClasses -XX+TransparentHugePage -Dcom.ibm.enableClassCaching=true
)

if %less_ram% equ false (
call set less_ram0= -XX:+UseStringDeduplication
call set less_ram1= -XX:+DisableExplicitGC
) else (
call set min_ram=1M
)

if %use_server_vm% equ true call set use_server_vm0= -server
if %enable_assertions% equ true call set enable_assertions0= -esa -ea -Xfuture -Xverify:all

if %omit_stacktrace% equ true call set omit_stacktrace0= -XX:+OmitStackTraceInFastThrow

call set full_arguments=-showversion -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions%enable_assertions0% -XX:+IdleTuningGcOnIdle -XX:+ShowMessageBoxOnError -Xlint:none%module_access%%class_caching0%%sixty_four_bit_java0%%use_server_vm0% -Xms%min_ram% -Xmx%max_ram% -XX:ReservedCodeCacheSize=%code_cache% -XX:UseSSE=4 -XX:+UseGCOverheadLimit -XX:+MaxFDLimit -XX:+RelaxAccessControlCheck -XX:+UseThreadPriorities -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe%tiered_compilation0% -XX:+UseLWPSynchronization -XX:+UseBiasedLocking -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+CMSIncrementalPacing -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+ScavengeBeforeFullGC -XX:+CMSScavengeBeforeRemark -XX:+CMSClassUnloadingEnabled%less_ram0% -XX:+ParallelRefProcEnabled%omit_stacktrace0% -XX:-AggressiveOpts%less_ram1% -XX:+UseGCStartupHints%class_caching1% -XX+JITInlineWatches -Dsun.io.useCanonPrefixCache=false -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.net.http.errorstream.enableBuffering=true -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=5000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=5000 -Dskript.dontUseNamesForSerialization=true -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes="" -Djdk.attach.allowAttachSelf -Dkotlinx.coroutines.debug=off -Djava.awt.headless=%head_less% -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Duser.language=en -Duser.country=US -Duser.timezone=Asia/Istanbul -Dpaper.playerconnection.keepalive=%io_timeout% -Dnashorn.option.no.deprecation.warning=true -Dlog4j.skipJansi=true -Dusing.flags.lifemcserver.com=true -Dflags.lifemcserver.com.version="%version%" -Djansi.force=true -Dansi.force=true -Dlibrary.jansi.version=%jar_name% -jar %jar_name%.jar "-o %online_mode% --log-append=false --log-strip-color nogui%additional_parameters%"
if %verbose_info% equ true call echo Starting Java with the final arguments of %full_arguments%

call java %full_arguments%

call echo %temizlik_yapiliyor%

if %log_temizle% equ true call del logs\*.* /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.log /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.lck /q 1> nul 2> nul
call del plugins\NoCheatPlus\*.log.* /q 1> nul 2> nul
call del plugins\AuthMe\authme.log /q 1> nul 2> nul
call del plugins\bStats\temp.txt /q 1> nul 2> nul
call del plugins\AntiAura\logs\*.* /q 1> nul 2> nul

call echo %yeniden_baslatiliyor%
call timeout %delay% 2> nul

goto start
Ek not: Kodun 2.0.4-BETA sürümünü tamamen temsil etmemesi ile birlikte, @Majesteleri adlı arkadaşa spesifik bir sorunun çözümünü test etmek amaçlı eklenmiştir. Yeni kullanıcılar lütfen konudaki dosyayı kullansın, buradaki kod eskimiş, 2.0.4-BETA yayınlanmış olabilir.
Denedim, çalıştı fakat LagAssist'te kalıyor böyle. Eski sürümlerde bu şekilde.
Adsız.png
 

LifeMCServer

Kızılsakal Kızıltaş?
Destek Şefi
Yardımsever Üye
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
509
En iyi cevaplar
52
Elmaslar
351
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Denedim, çalıştı fakat LagAssist'te kalıyor böyle. Eski sürümlerde bu şekilde.
Eki Görüntüle 98575
Log dosyalarında sunucu açılmaya devam ediyor mu yoksa orada da mı LagAssist'de kalıyor? Yukarıdaki gibi powershell'i veya konsol renklerini kapatınca da aynı sorun devam ediyor mu?
 

Majesteleri

Somon Balığı Selam Vermeye Geldi
Katılım
13 Ekim 2018
Mesajlar
20
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
7
Puanlar
960
Minecraft
Nemesis
Log dosyalarında sunucu açılmaya devam ediyor mu yoksa orada da mı LagAssist'de kalıyor? Yukarıdaki gibi powershell'i veya konsol renklerini kapatınca da aynı sorun devam ediyor mu?
Sunucu çalışıyor fakat konsol donuyor. Poweshell ve renk ayarlarını her türlü denedim, sonuç aynı.
 

LifeMCServer

Kızılsakal Kızıltaş?
Destek Şefi
Yardımsever Üye
Katılım
18 Kasım 2016
Mesajlar
509
En iyi cevaplar
52
Elmaslar
351
Puanlar
3.990
Steam
LifeMCServer
Discord
!💲мυѕтαғα öɴcel#0001
Skype
mustafaoncel92
Minecraft
LifeMCServer
Sunucu çalışıyor fakat konsol donuyor. Poweshell ve renk ayarlarını her türlü denedim, sonuç aynı.
Discord üzerinden iletişime geçerseniz bir kaç kod deneyip sorunun kaynağını bulabilir, daha sonrasında kodu güncelleyebiliriz.
Discord: !💲мυѕтαғα öɴcel#0001
 

CAN147

Nerelerdesin Be Zümrüt?
Katılım
16 Eylül 2018
Mesajlar
526
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
360
Puanlar
1.490
@LifeMCServer çalışıyorsun ha :D eskisi kadar pek aktifliğin yok ama arada bir kendini gösterip yine çekiliyorsun :D

Ellerine sağlık
 
Yukarı Alt