Durum
Mesaj gönderimine kapalı.

Pika NetWork

Koydum Çalışma Masasını
Katılım
26 Ekim 2019
Mesajlar
74
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
24
Puanlar
90
Discord
HellsBelly#8465
Minecraft
BarisBeyR3KT
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Arkadaşlar essentials messages.properties'i editleyince bozuluyor herkes şunu editlicek varmı &e&lFACTION olan kısımlar &3Faction olacak sadece ama bozulmasın

Kod:
action=§e§lFACTION §8\u25BA /§5* {0} /§5{1}
addedToAccount=§e§lFACTION §8\u25BA §6{0} §7Para hesab\u0131n\u0131za eklendi.
addedToOthersAccount=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7Para §7hesaba eklendi §a{1} §7Paran: §a{2}
adventure=§amacera
alertBroke=§6K\u0131r\u0131k:
alertFormat=§e§lFACTION §8\u25BA /§3[{0}] §6 {1} §2 {2} \u0130\u00e7erisinde: {3}
alertPlaced=Yerle\u015ftirildi:
alertUsed=Kullan\u0131ld\u0131:
antiBuildBreak=§e§lFACTION §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu k\u0131rabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildCraft=§e§lFACTION §8\u25BA §7Burada §a{0} §9olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildDrop=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildInteract=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7ile etkile\u015fime girebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildPlace=§e§lFACTION §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu yerle\u015ftirebilmek i\u00e7in gerek izne sahip de\u011filsin!
antiBuildUse=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
autoAfkKickReason=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7dakikadan fazla hareketsiz kald\u0131\u011f\u0131n i\u00e7in at\u0131ld\u0131n!
backAfterDeath=§e§lFACTION §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6nmek i\u00e7in §a/back §7komutunu kullanabilirsin.
backUsageMsg=§e§lFACTION §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6n\u00fcyorsun.
backupDisabled=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yedekleme ayarlar\u0131 §cyap\u0131land\u0131r\u0131lmad\u0131§7!
backupFinished=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yedekleme bitti.
backupStarted=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yedekleme ba\u015flad\u0131.
balance=§7Mevcut paran: §a{0}
balanceOther=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası: §a{1}
balanceTop=§e§lFACTION §8\u25BA §7Para s\u0131ralamas\u0131 §a({0})
banExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu ki\u015fiyi banlayamazs\u0131n!
banFormat=§e§lFACTION §8\u25BA §7Banland\u0131n: §a{0}
bed=§7/yatak
bedMissing=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yata\u011f\u0131n bulunamad\u0131, k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ya da kay\u0131p.
bedNull=§7/§myatak
bedSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yatak do\u011fma b\u00f6lgesi olarak kaydedildi!
bigTreeFailure=§e§lFACTION §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturma ba\u015far\u0131s\u0131z. \u00e7imen ya da bir toprak \u00fczerinde tekrar dene.
bigTreeSuccess=§e§lFACTION §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturuldu.
blockList=§e§lFACTION §8\u25BA §7Essentials g\u00f6sterilen ba\u015fka bir eklentinin Kkomutlar\u0131n\u0131 engelliyor:
bookAuthorSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirdiniz.
bookLocked=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu kitap art\u0131k kilitli.
bookTitleSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 §a{0} olarak de\u011fi\u015ftirdin.
broadcast=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}
buildAlert=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
bukkitFormatChanged=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bukkit veya spigot versiyonu uyumlu de\u011fil!
burnMsg=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu §a{1} §7saniye boyunca yanacak.
canTalkAgain=§e§lFACTION §8\u25BA §7Art\u0131k konu\u015fabilirsin.
cannotStackMob=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
cantFindGeoIpDB=§e§lFACTION §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131nda bulunamad\u0131!
cantReadGeoIpDB=§e§lFACTION §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131n\u0131 okuyamad\u0131!
cantSpawnItem=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu e\u015fyay\u0131 alabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
chatTypeAdmin=§e§lFACTION §8\u25BA §c[A]
chatTypeLocal=§e§lFACTION §8\u25BA §a[L]
chatTypeSpy=§e§lFACTION §8\u25BA §e[Casus]
cleaned=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizlendi.
cleaning=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizleniyor..
commandFailed=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7komudu ge\u00e7ersiz:
commandHelpFailedForPlugin=§e§lFACTION §8\u25BA §cHata§7: Bu eklenti hakk\u0131nda yard\u0131m almak i\u00e7in: {0}
commandNotLoaded=§e§lFACTION §8\u25BA §7Komut y\u00fcklenemedi!
compassBearing=§e§lFACTION §8\u25BA §7Pusula: {0} ({1}).
configFileMoveError=§e§lFACTION §8\u25BA §7config.yml dosyas\u0131n\u0131 yedekleme b\u00f6lgesine ta\u015f\u0131ma i\u015fleminde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu.
configFileRenameError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ayarlar y\u00fcklenirken bir hata olu\u015ftu!
connectedPlayers=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ba\u011fl\u0131 oyuncular§a
connectionFailed=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ba\u011flant\u0131 kurulurken hata olu\u015ftu!
cooldownWithMessage=§e§lFACTION §8\u25BA §7Aral\u0131k: {0}
corruptNodeInConfig=§e§lFACTION §8\u25BA §7Not: Bu ayar config dosyan\u0131zda bulunmuyor!
couldNotFindTemplate=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bir {0}
creatingConfigFromTemplate=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} adresinde yeni bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creatingEmptyConfig=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} adresinde bo\u015f bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creative=§ayarat\u0131c\u0131l\u0131k
currency=§a{0}{1}
currentWorld=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u015fu anki d\u00fcnya: §a{0}
day=§aG\u00fcn
days=§aG\u00fcn
defaultBanReason=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sebep belirtilmedi
deleteFileError=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 dosya silinemedi.
deleteHome=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 evini sildin!
deleteJail=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane silindi!
deleteWarp=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 silindi!
deniedAccessCommand=§e§lFACTION §8\u25BA §c{0} §7iznin yok!
denyBookEdit=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu kitab\u0131 a\u00e7amazs\u0131n!
denyChangeAuthor=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
denyChangeTitle=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
depth=§e§lFACTION §8\u25BA §7Deniz seviyesindesin.
depthAboveSea=§e§lFACTION §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok \u00fcst\u00fcndesin.
depthBelowSea=§e§lFACTION §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok alt\u0131ndas\u0131n.
destinationNotSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7B\u00f6lge belirlenmedi.
disableUnlimited=§e§lFACTION §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z yerle\u015ftirme devre d\u0131\u015f\u0131!
disabled=§cDevre D\u0131\u015f\u0131!
disabledToSpawnMob=§e§lFACTION §8\u25BA §7Mob do\u011fumu ayarlardan §cdevre d\u0131\u015f\u0131 §7b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f!
distance=§e§lFACTION §8\u25BA §7Konum: {0}
dontMoveMessage=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7erisinde \u0131\u015f\u0131nlanacaks\u0131n, sak\u0131n hareket etme!
downloadingGeoIp=§e§lFACTION §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131 indiriliyor.
duplicatedUserdata=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 Verisi
durability=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu aletin §a{0} §7kullan\u0131m \u00f6mr\u00fc kald\u0131.
editBookContents=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitab\u0131 d\u00fczenleyebilirsin.
enableUnlimited=§e§lFACTION §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya s\u0131n\u0131rs\u0131z §e{0} §7veriliyor.
enabled=§aaktif
enchantmentApplied=§e§lFACTION §8\u25BA §aB\u00fcy\u00fclendi!
enchantmentNotFound=§e§lFACTION §8\u25BA §cB\u00f6yle bir b\u00fcy\u00fc yok!
enchantmentPerm=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin yok!
enchantmentRemoved=§e§lFACTION §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fc silindi!
enchantments=§e§lFACTION §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fcler: §a{0}
errorCallingCommand=§e§lFACTION §8\u25BA §7Komut hatas\u0131 {0}
errorWithMessage=§e§lFACTION §8\u25BA §cHata:§7 {0}
essentialsHelp1=§e§lFACTION §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsHelp2=§e§lFACTION §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsReload=§e§lFACTION §8\u25BA §aEssentials yenilendi! §a{0}
exp=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0} §7\u015fu anda tecr\u00fcbesi: §a{1} §7(§a{2} seviye§7). Seviye atlamak i\u00e7in gerekli olan tecr\u00fcbe: ?a{3}
expSet=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncu art\u0131k ?a{1} ?7EXP.
extinguish=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Kendini s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
extinguishOthers=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
failedToCloseConfig=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 kapat\u0131rken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToCreateConfig=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 olu\u015ftururken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToWriteConfig=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 d\u00fczenlerken hata yapm\u0131\u015f olmal\u0131s\u0131n: ?c{0}
false=?cYanl\u0131\u015f
feed=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Snickers yiyerek a\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131 giderdin!
feedOther=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Besledin.
fileRenameError=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Dosya isimlendirilirken hata olu\u015ftu
fireworkColor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce bir renk belirlemelisin.
fireworkEffectsCleared=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7T\u00fcm Efektler Silindi.
fireworkSyntax=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Havai-Fi\u015fek Parametreleri:
flyMode=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7U\u00e7u\u015f modu art\u0131k: ?a{0}
flying=?aU\u00e7uyor
foreverAlone=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Tekrar edebilece\u011fin biri yok :(
fullStack=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Zaten full!
gameMode=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Oyun modun {0} ?7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
gcWorld=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7{0} "?a{1}?7": ?a{2}?7 ?a{3}?7
gcfree=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Serbest haf\u0131za:?a {0} MB.
gcmax=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Maximum haf\u0131za:?a {0} MB.
gctotal=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Kullan\u0131lan Haf\u0131za:?a {0} MB.
geoIpUrlEmpty=?e?lFACTION ?8\u25BA GeoIP IP haf\u0131zas\u0131 bo\u015f.
geoIpUrlInvalid=?e?lFACTION ?8\u25BA GeoIP indirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan IP adresi ge\u00e7ersiz!
geoipJoinFormat=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2Oyuncu ?6{0} ?b{1}?2 Taraf\u0131ndan Geliyor.
giveSpawn=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{2} ?7adl\u0131 oyuncuya ?a{0} ?7adet ?a{1} adl\u0131 e\u015fyadan verdin.
godDisabledFor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in devre d\u0131\u015f\u0131.
godEnabledFor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in aktif.
godMode=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Tanr\u0131 modu!
groupDoesNotExist=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Bu grupta aktif olan biri yok!
groupNumber=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0}/?7 aktif, tam liste i\u00e7in:?a {1} {2}
hatArmor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Bunu kafana ge\u00e7iremezsin!
hatEmpty=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Kafana ge\u00e7irilen bir \u015fey yok!
hatFail=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Havay\u0131 kafana ge\u00e7iremezsin!
hatPlaced=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Yeni \u015fapkan \u00e7ok g\u00fczel oldu!
hatRemoved=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
haveBeenReleased=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
heal=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Can\u0131n yenilendi!
healDead=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fc oyuncular\u0131n can\u0131n\u0131 yenileyemezsin!
healOther=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7canland\u0131.
helpConsole=?e?lFACTION ?8\u25BA Yard\u0131m i\u00e7in yetkililere ula\u015f.
helpFrom=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Komutlar {0}:
helpLine=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7{0}:?a {1}
helpMatching=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Komutlar e\u015fle\u015fiyor "?a{0}?7":
helpOp=?8[?dYard\u0131m?8] {0} ?8\u25BA ?f{1}
helpPlugin=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7{0}?6:?a Eklenti Yard\u0131m: Yard\u0131m {1}
holdBook=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Yaz\u0131labilir bir kitap tutmuyorsun!
holdFirework=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir havai-fi\u015fek olmal\u0131 de\u011fil mi?
holdPotion=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir iksir olmas\u0131 gerekli de\u011fil mi?
holeInFloor=?7Katta delik var!
homeSet=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Evin kaydedildi!
homes=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Evlerin:?a {0}
hour=Saat
hours=Saat
ignoredList=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Engellediklerin: ?a{0}
ignorePlayer=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu engelledin!
illegalDate=?e?lFACTION ?8\u25BA \u0130llegal tarih format\u0131.
infoChapter=?e?lFACTION ?8\u25BA B\u00f6l\u00fcm se\u00e7:
infoChapterPages=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7B\u00f6l\u00fcm {0}, Sayfa ?a{1}?7,?a{2}?7:
infoPages=§e§lFACTION §8\u25BA §7 ---- §a{2} §7----§a Sayfa {0}§7/§a{1} §7----
infoUnknownChapter=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bilinmeyen b\u00f6l\u00fcm!
insufficientFunds=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yetersiz!
invalidCharge=§e§lFACTION §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidFireworkFormat=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz havai-fi\u015fek format\u0131!
invalidHome=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7ad\u0131nda bir evin yok!
invalidHomeName=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz ev ismi!
invalidMob=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bilinmeyen mob t\u00fcr\u00fc!
invalidNumber= §cB\u00f6yle Bir Numara Yok!
invalidPotion=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz iksir!
invalidPotionMeta=§e§lFACTION §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidSignLine=§e§lFACTION §8\u25BA §9Sat\u0131r§b {0} §9Tabelada Yok!
invalidWarpName=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131!
invalidWorld=§7Ge\u00e7ersiz d\u00fcnya!
is=§e§lFACTION §8\u25BA Oldu\u011funu
itemCannotBeSold=§e§lFACTION §8\u25BA §cBu e\u015fyay\u0131 satamazs\u0131n!
itemMustBeStacked=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u015fya takas\u0131 i\u00e7in elindeki e\u015fyan\u0131n bir stack(Full) olmas\u0131 gerekir!
itemNames=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131n k\u0131sa isimleri:§a {0}
itemNotEnough1=§e§lFACTION §8\u25BA §cSatmak i\u00e7in yeterli miktarda e\u015fyan yok!
itemNotEnough2=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u011fer envanterinde varolan t\u00fcm e\u015fyalar\u0131 silmek istiyorsan §a/sell <e\u015fyaismi>§7.
itemNotEnough3=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131 satmak istiyorsan §a/sell <hand/all> §7yazmal\u0131s\u0131n.
itemSellAir=§e§lFACTION §8\u25BA §7Havay\u0131 falan m\u0131 satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun? Eline bir \u015fey al!
itemSold=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sat\u0131ld\u0131 §b{0} §6({1} {2} , {3}).
itemSoldConsole=§e§lFACTION §8\u25BA §6{0} §7Satt\u0131n {1} , §a{2} §a({3} , {4}).
itemSpawn=§e§lFACTION §8\u25BA §7Veriliyor§a {0} §7-§a {1}
itemType=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u015fya:§a {0} §7-§a {1}
itemsCsvNotLoaded=§e§lFACTION §8\u25BA E\u015fya verileri y\u00fcklenemedi!
jailAlreadyIncarcerated=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu zaten hapiste!
jailMessage=§e§lFACTION §8\u25BA §7Adalet §d<3
jailNotExist= §7Bu numarada bir hapishane yok!
jailReleased=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu hapisten \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131!
jailReleasedPlayerNotify=§e§lFACTION §8\u25BA §7Af \u00e7\u0131kt\u0131, \u015fansl\u0131s\u0131n!
jailSentenceExtended=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7s\u00fcre sonra hapisten ayr\u0131lacaks\u0131n!
jailSet=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane olu\u015fturuldu.
jumpError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu bilgisayar\u0131n\u0131n beynine zarar verebilir.
kickDefault=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sunucudan at\u0131ld\u0131n!
kickExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu adam\u0131 sunucudan atamazs\u0131n!
kickedAll=§e§lFACTION §8\u25BA §7Herkes sunucudan at\u0131ld\u0131!
kill=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu katledildi!
killExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuyu \u00f6ld\u00fcremezsin!
kitCost=§e§lFACTION §8\u25BA /§7/§o({0})§6
kitError2=§7Kitte bir sorun var!
kitError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullanabilece\u011fin kit bulunamad\u0131!
kitGiveTo=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 kit §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya verildi.
kitInvFull=§e§lFACTION §8\u25BA §7Envanterin dolu!
kitNotFound= §7B\u00f6yle bir kit yok!
kitOnce=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu kiti bir daha kullanamazs\u0131n!
kitReceive=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 kiti ba\u015far\u0131yla al\u0131nd\u0131!
kitTimed=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu kiti tekrar alabilmek i\u00e7in \u015fu kadar daha beklemelisin: §a{0}
kits=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kitler:§a {0}
leatherSyntax=§e§lFACTION §8\u25BA §2Deri Renk Su00f6zdizimi: renk: <red>, <green>, u00f6rne\u011fin <blue>: renk: 255, 0, 0.
lightningSmited=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u015fim\u015fek!
lightningUse=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u015fim\u015fek \u00e7akt\u0131rd\u0131n!
listAfkTag=§e§lFACTION §8\u25BA /§7[Uzakta]§6
listAmount=§e§lFACTION §8\u25BA §7Maksimum oyuncu say\u0131s\u0131 §a{0}§7 Aktif olan §a{1}
listAmountHidden=§e§lFACTION §8\u25BA §2\u015fuan §a{0}§7{1} Maksimum d\u0131\u015f\u0131nda §a{2}§7 oyuncu aktif.
listGroupTag=§e§lFACTION §8\u25BA {0}§6:
listHiddenTag=§e§lFACTION §8\u25BA /§7[Gizli]§6
loadWarpError=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 y\u00fcklenemedi {0}.
localFormat=§e§lFACTION §8\u25BA [L]<{0}> {1}
mailClear=§e§lFACTION §8\u25BA §7Se\u00e7ti\u011fin mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7komutunu kullan.
mailCleared=§e§lFACTION §8\u25BA §7E-Mailin temizlendi!
mailSent=§e§lFACTION §8\u25BA §7E-Mail g\u00f6nderildi!
markMailAsRead=§e§lFACTION §8\u25BA §7Okudu\u011fun mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7yazmal\u0131s\u0131n.
markedAsAway=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u0130\u015faretlendin.
markedAsNotAway=§e§lFACTION §8\u25BA §7Art\u0131k i\u015faretli de\u011filsin.
matchingIPAddress=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ayn\u0131 IP adresinden giri\u015f yapan oyuncular:
maxHomes=§e§lFACTION §8\u25BA §7Maksimum ev say\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131n!
mayNotJail=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu adam hapiste!
me=§aben
minute=§adakika
minutes=§adakika
missingItems=§e§lFACTION §8\u25BA §7{0}x {1} e\u015fyaya sahip de\u011filsin.
mobSpawnError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Spawner de\u011fi\u015firken hata olu\u015ftu.
mobSpawnLimit=§e§lFACTION §8\u25BA §7Mob sunucu limitini a\u015f\u0131yor!
mobSpawnTarget=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu komutu girerken bir spawnera bakmal\u0131s\u0131n!
mobsAvailable=§e§lFACTION §8\u25BA §7Moblar:§a {0}
moneyRecievedFrom=§e§lFACTION §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncu taraf\u0131ndan §a{0} §7miktarda para al\u0131nd\u0131.
moneySentTo=§e§lFACTION §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya §a{0} §7miktarda para g\u00f6nderildi.
month=§aay
months=§aay
moreThanZero=§e§lFACTION §8\u25BA §7S\u0131f\u0131rdan b\u00fcy\u00fck bir de\u011fer girmelisin!
moveSpeed=§e§lFACTION §8\u25BA §7H\u0131z §a{0} §7de\u011ferine de\u011fi\u015ftirildi!
msgFormat=§e§lFACTION §8\u25BA §f{0}§8 - §f{1}§8: §e{2}
multipleCharges=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu havai-fi\u015fek \u00fczerinde daha fazla de\u011fi\u015fiklik yapamazs\u0131n!
multiplePotionEffects=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu iksir \u00fczerine daha fazla efekt eklemeyezsin!
muteExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu adam\u0131 susturamazs\u0131n!
muteNotify=§e§lFACTION §8\u25BA §7{0} §2Susturuldu §9{1}§2.
mutedPlayer=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2Susturuldu
mutedPlayerFor=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2\u015fu Sebepten Dolay\u0131 Susturuldu {1}.
mutedUserSpeaks=§e§lFACTION §8\u25BA {0} Konu\u015fmay\u0131 Denedi Fakat \u00f6nceden Susturulmu\u015ftu.
nearbyPlayers=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yak\u0131n\u0131ndaki ıyuncular:§a {0}
negativeBalanceError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 negatif de\u011ferli bir paraya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011fil!
nickChanged=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 yenilendi!
nickDisplayName=§e§lFACTION §8\u25BA §7Essentials ayarlar\u0131ndan change-displayname'yi a\u00e7\u0131k yapman gerek!
nickInUse=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu isim kullan\u0131l\u0131yor!
nickNamesAlpha=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ismi sadece alfabe ve rakam i\u00e7erikli olmal\u0131d\u0131r!
nickNoMore=§e§lFACTION §8\u25BA §7Art\u0131k bir kullan\u0131c\u0131 ismi yok!
nickSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
nickTooLong=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu isim \u00e7ok uzun.
noAccessCommand=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u00dczg\u00fcn\u00fcm, yetkin yok :/
noAccessPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu komut kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noBreakBedrock=§e§lFACTION §8\u25BA §7Az \u00f6nce katman kayas\u0131n\u0131 k\u0131rmaya m\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131n?
noDestroyPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7yok edebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noDurability=§cGe\u00e7ersiz!
noGodWorldWarning=§e§lFACTION §8\u25BA §7Dikkat bu d\u00fcnyada \u00f6l\u00fcms\u00fczl\u00fck aktif de\u011fil!
noHelpFound=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u015fle\u015fen komut yok!
noHomeSetPlayer=§e§lFACTION §8\u25BA §7Olu\u015fturulmu\u015f hi\u00e7 evi yok!
noIgnored=§e§lFACTION §8\u25BA §7Hi\u00e7 kimseyi engellememi\u015fsin.
noKitPermission=§7Bu kiti kullanabilmek i\u00e7in yetkin yok!
noKits=§7Hi\u00e7 kit bulunamad\u0131!
noMail=§e§lFACTION §8\u25BA §7Gelen kutun bo\u015f!
noMatchingPlayers=§7E\u015flesen oyuncu bulunamad\u0131!
noMetaFirework=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noMetaPerm=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noNewMail=
noPendingRequest= §7Sana gelen herhangi bir istek yok.
noPerm=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPermToSpawnMob=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu mobu olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPlacePermission=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu tabelan\u0131n yan\u0131na herhangi bir blok yerle\u015ftiremezsin!
noPotionEffectPerm=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPowerTools=§e§lFACTION §8\u25BA §7Aktif edilmi\u015f herhangi bir g\u00fc\u00e7 aleti yok!
noWarpsDefined=§7Hi\u00e7 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunamad\u0131.
none=§ayok
notAllowedToQuestion=§e§lFACTION §8\u25BA §7Soru sorabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
notAllowedToShout=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ba\u011f\u0131rmak i\u00e7in iznin yok!
notEnoughExperience=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yeterli EXP yok!
notEnoughMoney=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yetersiz para!
notFlying=§e§lFACTION §8\u25BA §7U\u00e7muyor.
notRecommendedBukkit=§e§lFACTION §8\u25BA §4* ! * §7Bukkit versiyonunuzu Essentials \u00f6nermiyor!
notSupportedYet=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u015fimdilik desteklenmiyor.
nothingInHand=§7Elinde hi\u00e7bir \u015fey yok!
now=\u015fimdi
nuke=Nuke
numberRequired=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bir numara oraya gidiyor.
onlyDayNight=§e§lFACTION §8\u25BA §7Zaman sadece daynight destekliyor.
onlyPlayerSkulls=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sadece oyuncu sahiplerinin kafataslar\u0131n\u0131 belirleyebilirsin! (397:3).
onlyPlayers=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sadece oyun i\u00e7inde kullan\u0131labilir bir komut {0}.
onlySunStorm=§e§lFACTION §8\u25BA §7Hava durumu sadece sun-storm destekliyor.
orderBalances=§e§lFACTION §8\u25BA §b {0} §2Adl\u0131 Oyuncular\u0131n Parası Listeleniyor, L\u00fctfen Bekleyin...
oversizedTempban=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncular\u0131 bu kadar s\u00fcre yasaklayamazs\u0131n.
pTimeCurrent=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131: §a{1}§7.
pTimeCurrentFixed=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 §a{1} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
pTimeNormal=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 do\u011fru ve sunucuya uyuyor.
pTimeOthersPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §7Di\u011fer oyuncular\u0131n zaman\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirme yetkin yok.
pTimePlayers=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu oyuncular kendi zamanlar\u0131n\u0131 kullan\u0131yor:§a
pTimeReset=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu zaman\u0131 §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in s\u0131f\u0131rland\u0131.
pTimeSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pTimeSetFixed=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pWeatherCurrent=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu§b {1}§2.
pWeatherInvalidAlias=§e§lFACTION §8\u25BA §9Ge\u00e7ersiz Hava Durumu Tipi
pWeatherNormal=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu Sunucunun ki \u0130le E\u015flesiyor.
pWeatherOthersPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §9Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n Hava Durumunu De\u011fi\u015ftiremezsin.
pWeatherPlayers=§e§lFACTION §8\u25BA §2Bu Oyuncular\u0131n Kendilerine \u00f6zg\u00fc Hava Durumlar\u0131 Var:§6
pWeatherReset=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumu §b{0} §2 Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in S\u0131f\u0131rland\u0131.
pWeatherSet=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumunu §b{1} §2Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0} Olarak Ayarland\u0131.
pendingTeleportCancelled=§e§lFACTION §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlanma i\u015flemi iptal edildi.
playerBanIpAddress=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0} §2Adl\u0131 Oyuncu IP Ban Yedi: {1}§2.
playerBanned=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Banland\u0131 {1} §2Sebep {2}.
playerInJail=§e§lFACTION §8\u25BA §9Bu Adamdan Ne \u0130stiyorsun, Zaten Hapiste§b {0}§2.
playerJailed=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131ld\u0131! Adalet <3
playerJailedFor=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131lma Sebebi {1}.
playerKicked=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2At\u0131ld\u0131 {1} Sebep {2}.
playerMuted=§e§lFACTION §8\u25BA §2Susturuldun!
playerMutedFor=§e§lFACTION §8\u25BA §2Susturuldun - Sebep§b {0}.
playerNeverOnServer=§e§lFACTION §8\u25BA §9Oyuncu§b {0} §9Bu Sunucuya Ad\u0131m\u0131n\u0131 Bile Atmad\u0131
playerNotFound=§7Oyuncu Bulunamad\u0131!
playerUnbanIpAddress=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 Kald\u0131r\u0131ld\u0131 IP: {1}.
playerUnbanned=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc {1}.
playerUnmuted=§e§lFACTION §8\u25BA §2Art\u0131k Konu\u015fabilirsin!
pong=§e§lFACTION §8\u25BA §7G\u00fcr\u00fclt\u00fc!
posPitch=§e§lFACTION §8\u25BA §7E\u011fim: {0} (Kafa A\u00e7\u0131s\u0131)
posX=§e§lFACTION §8\u25BA §7X: {0} (+Do\u011fu <-> -Bat\u0131)
posY=§e§lFACTION §8\u25BA §7Y: {0} (+Yukar\u0131 <-> -A\u015fa\u011f\u0131)
posYaw=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yaw: {0} (Rotasyon)
posZ=§e§lFACTION §8\u25BA §7Z: {0} (+G\u00fcney <-> -Kuzey)
possibleWorlds=§e§lFACTION §8\u25BA §7M\u00fcmk\u00fcn d\u00fcnyalar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla {0} say\u0131lar 0 vard\u0131r.
potions=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u0130ksirler:§a {0}§7.
powerToolAir=§e§lFACTION §8\u25BA §7Komut hava i\u00e7in eklenemiyor.
powerToolAlreadySet=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 komutu zaten {1} uyguland\u0131.
powerToolAttach=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 komut {1} olarak atand\u0131.
powerToolClearAll=§e§lFACTION §8\u25BA §7T\u00fcm g\u00fc\u00e7 aleti komutlar\u0131 temizlendi.
powerToolList=§e§lFACTION §8\u25BA §2E\u015fya §b{1} §2: §b{0}§2 Komutlar\u0131n\u0131 \u0130\u00e7ermekte.
powerToolListEmpty=§e§lFACTION §8\u25BA §9E\u015fya§b{0} §9Hi\u00e7bir Komuta Atanmam\u0131\u015f.
powerToolNoSuchCommandAssigned=§e§lFACTION §8\u25BA §9Komut§b{0}§9 {1} Olarak Atanamad\u0131.
powerToolRemove=§e§lFACTION §8\u25BA §2Komut §b{0}§2 {1} dan Silindi.
powerToolRemoveAll=§e§lFACTION §8\u25BA §2T\u00fcm Komutlar {0} Taraf\u0131ndan Silinmi\u015ftir.
powerToolsDisabled=§e§lFACTION §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131.
powerToolsEnabled=§e§lFACTION §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Aktif Edildi.
questionFormat=§e§lFACTION §8\u25BA /§2[SORU]§6 {0}
readNextage=§e§lFACTION §8\u25BA §7Di\u011fer sayfaya ge\u00e7mek i\u00e7in§a {0} {1} §7yazmal\u0131s\u0131n.
recipe=§e§lFACTION §8\u25BA §7Tarif §a{0}§7 ({1} {2})
recipeBadIndex=§e§lFACTION §8\u25BA Bu numarada bir tarif yok.
recipeFurnace=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0} §2Eritiliyor.
recipeGrid=§e§lFACTION §8\u25BA /§{0}X §2| /§{1}X §2| /§{2}X
recipeGridItem=§e§lFACTION §8\u25BA /u00a0/§{0}X §b{1}
recipeMore=§e§lFACTION §8\u25BA §7Di\u011fer §b{2}§2 Tariflerini G\u00f6rmek \u0130\u00e7in §2{0} §b{1}§2 <Numara> Yaz.
recipeNone=§e§lFACTION §8\u25BA §7{0} \u0130\u00e7in Tarif Bulunmuyor
recipeNothing=§e§lFACTION §8\u25BA §7Hi\u00e7bir \u015fey
recipeShapeless=§e§lFACTION §8\u25BA §7Birle\u015ftirme §b{0}
recipeWhere=§e§lFACTION §8\u25BA §7Nerede: {0}
removed=§e§lFACTION §8\u25BA §2§b {0} §cE\u015fya Silindi!
repair=§e§lFACTION §8\u25BA §aBa\u015far\u0131yla tamir edildi!
repairAlreadyFixed=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu e\u015fya sapasa\u011flam.
repairEnchanted=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu e\u015fya b\u00fcy\u00fcl\u00fc oldu\u011fundan dolay\u0131 tamir edilemiyor!
repairInvalidType=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu e\u015fya tamir edilemez!
repairNone=§e§lFACTION §8\u25BA §7Envanterinde tamir edilmesi gereken hi\u00e7 e\u015fya yok!
requestAccepted=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi kabul edildi.
requestAcceptedFrom=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini kabul etti.
requestDenied=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi reddedildi.
requestDeniedFrom=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini reddetti!
requestSent=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131n!
requestTimedOut=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frad\u0131!
requiredBukkit=§e§lFACTION §8\u25BA §4* ! * §7CraftBukkitiniz eklenti ile uyu\u015fmuyor l\u00fctfen son s\u00fcr\u00fcm\u00fc y\u00fckleyin.
resetBal=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm aktif oyuncular i\u00e7in.
resetBalAll=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm oyuncular i\u00e7in.
returnPlayerToJailError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncuyu \u00e7\u0131kart\u0131rken sorun olu\u015ftu!
runningPlayerMatch=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu e\u015fle\u015fmesi s\u00fcr\u00fcyor...
second=§asaniye
seconds=§asaniye
seenOffline=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif de\u011fil.
seenOnline=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif.
serverFull=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sunucu Dolu VIP Alarak Sunucuya Girebilirsin!
serverTotal=§e§lFACTION §8\u25BA §7Sunucu kapasitesi: §a{0}
setBal=§e§lFACTION §8\u25BA §7Mevcut paran §a{0}§7.
setBalOthers=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası g\u00fcncellendi. Paran: §a{1}
setSpawner=§e§lFACTION §8\u25BA §7Spawner tipi de\u011fi\u015ftirildi§a {0}
sheepMalformedColor=§e§lFACTION §8\u25BA §7Hatal\u0131 renk.
shoutFormat=§2[BA\u011fIR]§6 {0}
signFormatFail=§e§lFACTION §8\u25BA §9[{0}]
signFormatSuccess=§e§lFACTION §8\u25BA /§1[{0}]
signFormatTemplate=§e§lFACTION §8\u25BA [{0}]
signProtectInvalidLocation=§e§lFACTION §8\u25BA §7Burada tabela kullanma iznin yok.
similarWarpExist=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ayn\u0131 isimde \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 mevcut.
slimeMalformedSize=§e§lFACTION §8\u25BA §7Hatal\u0131 boyut.
socialSpy=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7in sosyal ajan: §a{1}
soloMob=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu mob yaln\u0131z olmak istiyor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.
spawnSet=§e§lFACTION §8\u25BA §7Spawn noktas\u0131 belirlendi.
spawned=Do\u011fdu
spectator=§a\u0130zleyici
sudoExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu oyuncuya komut kulland\u0131ramazs\u0131n.
sudoRun=§e§lFACTION §8\u25BA §aKo\u015fmaya {0} zorlan\u0131yor:§a {1} {2}
suicideMessage=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ho\u015f\u00e7akal... Zalim d\u00fcnya!
suicideSuccess=§e§lFACTION §8\u25BA §2{0} §2Kendi Hayatlar\u0131ndan Al\u0131nd\u0131.
survival=§ahayatta kalma
takenFromAccount=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7hesab\u0131ndan al\u0131nd\u0131.
takenFromOthersAccount=§e§lFACTION §8\u25BA §a{1}§7 hesab\u0131ndan §a{0} §7kadar al\u0131nd\u0131. Paran: §a{2}
teleportAAll=§e§lFACTION §8\u25BA §7T\u00fcm oyunculara \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi g\u00f6nderildi.
teleportAll=§e§lFACTION §8\u25BA §7Oyuncular \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yor!
teleportAtoB=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 sana \u0131\u015f\u0131nland\u0131 {1}§7.
teleportDisabled=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7I\u015f\u0131nlanma modu aktif de\u011fil!
teleportHereRequest=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7adl\u0131 oyuncu kendisine \u0131\u015f\u0131nlanman\u0131 istiyor.
teleportNewPlayerError=§e§lFACTION §8\u25BA §7Yeni oyuncuyu \u0131\u015f\u0131nlarken hata oldu.
teleportRequest=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncu sana \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131!
teleportRequestTimeoutInfo=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi §a{0} saniye§7 sonra zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frayacak.
teleportTop=§e§lFACTION §8\u25BA §7En y\u00fckse\u011fe \u0131\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor
teleportationCommencing=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma ger\u00e7ekle\u015fiyor...
teleportationDisabled=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationDisabledFor=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationEnabled=§e§lFACTION §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma aktif!
teleportationEnabledFor=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma aktif!
teleporting=§e§lFACTION §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor..
teleportToPlayer=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
tempBanned=§e§lFACTION §8\u25BA Sunucudan K\u0131sa S\u00fcre Uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131n. Sebebi : {0}.
tempbanExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu ki\u015fiye s\u00fcreli ban atamazs\u0131n!
thunder=§e§lFACTION §8\u25BA §7D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §a{0}
thunderDuration=§e§lFACTION §8\u25BA §2D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §b {1} §2S\u00fcre Boyunca §b {0}.
timeBeforeHeal=§7Bir sonraki canland\u0131rma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeBeforeTeleport=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bir sonraki \u0131\u015f\u0131nlanma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeFormat=§e§lFACTION §8\u25BA §b{0}§2 ya da §b{1}§2 ya da §b{2}§2.
timeSetPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §9Zaman\u0131 Ayarlamak \u0130\u00e7in Yetkili De\u011filsin.
timeWorldCurrent=§e§lFACTION §8\u25BA §2Ge\u00e7erli Saat Dilimi§b {0} §2 §b{1}§2.
timeWorldSet=§e§lFACTION §8\u25BA §aSaat de\u011fi\u015ftirildi.
totalWorthAll=§e§lFACTION §8\u25BA §6Sat\u0131lan T\u00fcm E\u015fya ve Bloklar \u0130\u00e7in Toplam De\u011fer §b{1}§6.
totalWorthBlocks=§e§lFACTION §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131\u015flar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
tps=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u015fu anki TPS: §a{0}
tradeSignEmpty=§e§lFACTION §8\u25BA §9Tabelada Senin \u0130\u00e7in Bir \u015fey Yok!
tradeSignEmptyOwner=§e§lFACTION §8\u25BA §9Alacak Bir \u015fey Yok!
treeFailure=§e§lFACTION §8\u25BA §9A\u011fa\u00e7 Dikilmede Sorun Olu\u015ftu, \u00e7imenin ya da Topra\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcne Yeniden Deneyin.
treeSpawned=§e§lFACTION §8\u25BA §2A\u011fa\u00e7 Dikildi
true=§6Do\u011fru
typeTpaccept=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kabul etmek i\u00e7in §a/tpaccept
typeTpdeny=§e§lFACTION §8\u25BA §7Reddetmek i\u00e7in §c/tpdeny
typeWorldName=§e§lFACTION §8\u25BA §aBelirli bir d\u00fcnya \u0130smi de yazabilirsin.
unableToSpawnMob=§e§lFACTION §8\u25BA §cMob do\u011furma a\u00e7\u0131k de\u011fil!
unignorePlayer=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} adl\u0131 oyuncunun engelini kald\u0131rd\u0131n!
unknownItemId=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ID:§a {0}
unknownItemInList=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya.
unknownItemName=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ismi: {0}.
unlimitedItemPermission=§e§lFACTION §8\u25BA §9S\u0131n\u0131rs\u0131z e\u015fya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin.
unlimitedItems=§e§lFACTION §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z E\u015fya:§a
unmutedPlayer=§e§lFACTION §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Art\u0131k Konu\u015fabilir
unvanishedReload=§e§lFACTION §8\u25BA §9Sunucuya reload at\u0131l\u0131yor bu y\u00fczden g\u00f6r\u00fcnebilir durumdas\u0131n.
upgradingFilesError=§e§lFACTION §8\u25BA Dosyalar\u0131 yenilerken bir sorun olu\u015ftu!
uptime=§e§lFACTION §8\u25BA §7A\u00e7\u0131k kalma s\u00fcresi:§a {0}
userAFK=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u015fu anda me\u015fgul!
userDoesNotExist= §cB\u00f6yle bir oyuncu yok!
userIsAway=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul!
userIsNotAway=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul de\u011fil!
userJailed=§e§lFACTION §8\u25BA §7Adalet §d<3
userUnknown=§e§lFACTION §8\u25BA §cBu oyuncu sunucuya ad\u0131m\u0131n\u0131 bile Aatmad\u0131!
userdataMoveBackError=§e§lFACTION §8\u25BA userdata{0}.tmp ''den userdata{1}''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
userdataMoveError=§e§lFACTION §8\u25BA userdata{0} ''den userdata{1}.tmp ''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
usingTempFolderForTesting=§e§lFACTION §8\u25BA Test \u0130\u00e7in Kullan\u0131lan Temp Dosyas\u0131:
vanished=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7G\u00f6r\u00fcnmezsin!
versionMismatch=?e?lFACTION ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen {0} Pluginini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
versionMismatchAll=?e?lFACTION ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen T\u00fcm Essentials Eklentilerini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
voiceSilenced=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2Susturuldun!
walking=?6Y\u00fcr\u00fcyor
warpDeleteError=?e?lFACTION ?8\u25BA ?9Warp Dosyas\u0131n\u0131 Silerken Bir Problem Olu\u015ftu.
warpList=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpListPermission=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesini g\u00f6rebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!.
warpNotExist=?7B\u00f6yle bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 yok!
warpOverwrite=?e?lFACTION ?8\u25BA ?cBir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 ekleyemezsin!
warpSet=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7ad\u0131nda bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 olu\u015fturuldu!
warpUsePermission=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Bu \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131na gidebilmek i\u00e7in iznin yok!
warpingTo=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 noktaya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
warps=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpsCount=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Sunucuda?a {0} ?7adet \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunmakta {1} {2}.
weatherStorm=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherStormFor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSun=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSunFor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
whoisAFK=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Uzakta:?a {0}
whoisBanned=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Banl\u0131:?a {0}
whoisExp=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7EXP:?a {0} (Level {1})
whoisFly=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7U\u00e7ma:?a {0} ({1})
whoisGamemode=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Oyun Modu:?a {0}
whoisGeoLocation=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Konum:?a {0}
whoisGod=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fcms\u00fcz:?a {0}
whoisHealth=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Can:?a {0}20
whoisIPAddress=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7IP Adresi:?a {0}
whoisJail=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Hapis:?a {0}
whoisLocation=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Konum:?a ({0}, {1}, {2}, {3})
whoisMoney=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Para:?a {0}
whoisMuted=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Susturulan:?a {0}
whoisNick=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7\u0130sim:?a {0}
whoisOp=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7OP:?a {0}
whoisTop=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2 =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA Kim:?b {0} ?2=?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA =?e?lFACTION ?8\u25BA
worth=?e?lFACTION ?8\u25BA ?6{0} Y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n De\u011feri ?b{1}?6 ({2} E\u015fya(lar) {3} Elde Et)
worthMeta=?e?lFACTION ?8\u25BA ?6Stack {0} \u0130le {1} De\u011ferinde ?b {2} ?6 ({3} oge {4} Her Y\u00f6n\u00fc) Meta
worthSet=?e?lFACTION ?8\u25BA ?aWorth de\u011feri belirlendi.
year=?ay\u0131l
years=?ay\u0131l
youAreHealed=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Canland\u0131r\u0131ld\u0131n!
youHaveNewMail=?e?lFACTION ?8\u25BA ?a{0} ?7adet mesaj\u0131n var okumak i\u00e7in ?a/mail read?7 yazmal\u0131s\u0131n.
whoisHunger=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2 - A\u00e7l\u0131k:?6 {0}20 (+{1})
kitDelay=?e?lFACTION ?8\u25BA /?m{0}?6
giveSpawnFailure=?e?lFACTION ?8\u25BA ?eYeterli bo\u015fluk yok ?a{0} ?a{1} ?ekaybedildi.
noKitGroup=?e?lFACTION ?8\u25BA ?7Bu alet setine eri\u015febilmek i\u00e7in gerekli iznin yok!
inventoryClearingFromAll=?e?lFACTION ?8\u25BA ?eT\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar\u0131n envanteri temizleniyor..
inventoryClearingAllItems=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanteri tamamen temizlendi.
inventoryClearingAllArmor=?e?lFACTION ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanterinde bulunan t\u00fcm e\u015fya ve z\u0131rhlar temizlendi.
inventoryClearingAllStack=§e§lFACTION §8\u25BA §2T\u00fcm§b {0} §2 Adl\u0131 E\u015fya {1}§2 Adl\u0131 Kullan\u0131c\u0131dan Temizlendi.
inventoryClearingStack=§e§lFACTION §8\u25BA /§§b {0} §2 §b {1} §2 Miktar\u0131nda E\u015fya {2}§2 Adl\u0131 Oyuncudan Silindi.
inventoryClearFail=§e§lFACTION §8\u25BA {0} §9Adl\u0131 Oyuncu §b {2} miktarinda §b {1} §9E\u015fyasina Sahip De\u011fil.
localNoOne=§e§lFACTION §8\u25BA
totalSellableAll=§e§lFACTION §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131labilir E\u015fyalar ve Bloklar §b{1}§6.
totalSellableBlocks=§e§lFACTION §8\u25BA §2G\u00f6r\u00fclebilen T\u00fcm Sat\u0131labilen E\u015fyalar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
radiusTooBig=§e§lFACTION §8\u25BA §9eMesafe \u00e7ok b\u00fcy\u00fck! En fazla mesafe: {0}
isIpBanned=§e§lFACTION §8\u25BA §7IP §a{0} §7yasakland\u0131.
mobDataList=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7erli mob verisi:§a {0}
vanish=§e§lFACTION §8\u25BA §7G\u00f6r\u00fcnmez Modu {0}: {1}
noLocationFound=§e§lFACTION §8\u25BA §eGe\u00e7erli bir konum bulunamad\u0131.
coordsKeyword=§e§lFACTION §8\u25BA {0}, {1}, {2}
banExemptOffline=§e§lFACTION §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 yasaklayamazs\u0131n.
tempbanExemptOffline=§e§lFACTION §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 s\u00fcreli yasaklayamazs\u0131n.
mayNotJailOffline=§e§lFACTION §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 hapsedemezsin.
muteExemptOffline=§e§lFACTION §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 susturamazs\u0131n.
ignoreExempt=§e§lFACTION §8\u25BA §eBu oyuncuyu reddedemezsin.
unsafeTeleportDestination=§e§lFACTION §8\u25BA §9I\u015f\u0131nlanma b\u00f6lgesi g\u00fcvenli de\u011fil.
noMetaJson=§e§lFACTION §8\u25BA &7JSON methodu bu bukkit s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde desteklenmiyor.
maxMoney=§e§lFACTION §8\u25BA §cBu iu015flem bakiye s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fa\u0131yor!
skullChanged=§e§lFACTION §8\u25BA §7Kafatas\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
alphaNames=§e§lFACTION §8\u25BA §9Oyuncu \u0130simleri Sadece Harfler, Say\u0131lar ve Alt \u00e7izgi \u0130\u00e7erebilir.
givenSkull=§e§lFACTION §8\u25BA §a{0}§7 Kafatas\u0131n\u0131 Verdin.
noPermissionSkull=§e§lFACTION §8\u25BA §7Bu kafatas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
teleportInvalidLocation=§e§lFACTION §8\u25BA §7Koordinat de\u011ferleri 30000000 \u00fczerinde olamaz.
invalidSkull=§e§lFACTION §8\u25BA §7L\u00fctfen bir oyuncunun kafatas\u0131n\u0131 tutun.
weatherInvalidWorld=§e§lFACTION §8\u25BA {0} \u0130simli Bir D\u00fcnya Bulunamad\u0131!
gameModeInvalid=§e§lFACTION §8\u25BA §7Ge\u00e7erli bir oyuncu mod girmen gerekli.
mailTooLong=§e§lFACTION §8\u25BA §7Mesaj\u0131n \u00e7ok uzun! 1000 karakterin alt\u0131nda yazmay\u0131 dene.
mailDelay=§e§lFACTION §8\u25BA §7\u00e7ok fazla posta g\u00f6nderildi! S\u0131n\u0131r: §a{0}
 

Avelis

Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol
Rivel Project
Onaylı Satıcı
Katılım
24 Ağustos 2019
Mesajlar
1.331
En iyi cevaplar
76
Elmaslar
896
Puanlar
2.840
Discord
Halil#5778
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Merhaba deneyip geri dönüş yaparmısın?

Kod:
action=§3Faction §8\u25BA /§5* {0} /§5{1}
addedToAccount=§3Faction §8\u25BA §6{0} §7Para hesab\u0131n\u0131za eklendi.
addedToOthersAccount=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7Para §7hesaba eklendi §a{1} §7Paran: §a{2}
adventure=§amacera
alertBroke=§6K\u0131r\u0131k:
alertFormat=§3Faction §8\u25BA /§3[{0}] §6 {1} §2 {2} \u0130\u00e7erisinde: {3}
alertPlaced=Yerle\u015ftirildi:
alertUsed=Kullan\u0131ld\u0131:
antiBuildBreak=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu k\u0131rabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildCraft=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §9olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildDrop=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildInteract=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7ile etkile\u015fime girebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildPlace=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu yerle\u015ftirebilmek i\u00e7in gerek izne sahip de\u011filsin!
antiBuildUse=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
autoAfkKickReason=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7dakikadan fazla hareketsiz kald\u0131\u011f\u0131n i\u00e7in at\u0131ld\u0131n!
backAfterDeath=§3Faction §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6nmek i\u00e7in §a/back §7komutunu kullanabilirsin.
backUsageMsg=§3Faction §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6n\u00fcyorsun.
backupDisabled=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme ayarlar\u0131 §cyap\u0131land\u0131r\u0131lmad\u0131§7!
backupFinished=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme bitti.
backupStarted=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme ba\u015flad\u0131.
balance=§7Mevcut paran: §a{0}
balanceOther=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası: §a{1}
balanceTop=§3Faction §8\u25BA §7Para s\u0131ralamas\u0131 §a({0})
banExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu ki\u015fiyi banlayamazs\u0131n!
banFormat=§3Faction §8\u25BA §7Banland\u0131n: §a{0}
bed=§7/yatak
bedMissing=§3Faction §8\u25BA §7Yata\u011f\u0131n bulunamad\u0131, k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ya da kay\u0131p.
bedNull=§7/§myatak
bedSet=§3Faction §8\u25BA §7Yatak do\u011fma b\u00f6lgesi olarak kaydedildi!
bigTreeFailure=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturma ba\u015far\u0131s\u0131z. \u00e7imen ya da bir toprak \u00fczerinde tekrar dene.
bigTreeSuccess=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturuldu.
blockList=§3Faction §8\u25BA §7Essentials g\u00f6sterilen ba\u015fka bir eklentinin Kkomutlar\u0131n\u0131 engelliyor:
bookAuthorSet=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirdiniz.
bookLocked=§3Faction §8\u25BA §7Bu kitap art\u0131k kilitli.
bookTitleSet=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 §a{0} olarak de\u011fi\u015ftirdin.
broadcast=§3Faction §8\u25BA §a{0}
buildAlert=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
bukkitFormatChanged=§3Faction §8\u25BA §7Bukkit veya spigot versiyonu uyumlu de\u011fil!
burnMsg=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu §a{1} §7saniye boyunca yanacak.
canTalkAgain=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k konu\u015fabilirsin.
cannotStackMob=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
cantFindGeoIpDB=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131nda bulunamad\u0131!
cantReadGeoIpDB=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131n\u0131 okuyamad\u0131!
cantSpawnItem=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fyay\u0131 alabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
chatTypeAdmin=§3Faction §8\u25BA §c[A]
chatTypeLocal=§3Faction §8\u25BA §a[L]
chatTypeSpy=§3Faction §8\u25BA §e[Casus]
cleaned=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizlendi.
cleaning=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizleniyor..
commandFailed=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7komudu ge\u00e7ersiz:
commandHelpFailedForPlugin=§3Faction §8\u25BA §cHata§7: Bu eklenti hakk\u0131nda yard\u0131m almak i\u00e7in: {0}
commandNotLoaded=§3Faction §8\u25BA §7Komut y\u00fcklenemedi!
compassBearing=§3Faction §8\u25BA §7Pusula: {0} ({1}).
configFileMoveError=§3Faction §8\u25BA §7config.yml dosyas\u0131n\u0131 yedekleme b\u00f6lgesine ta\u015f\u0131ma i\u015fleminde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu.
configFileRenameError=§3Faction §8\u25BA §7Ayarlar y\u00fcklenirken bir hata olu\u015ftu!
connectedPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011fl\u0131 oyuncular§a
connectionFailed=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011flant\u0131 kurulurken hata olu\u015ftu!
cooldownWithMessage=§3Faction §8\u25BA §7Aral\u0131k: {0}
corruptNodeInConfig=§3Faction §8\u25BA §7Not: Bu ayar config dosyan\u0131zda bulunmuyor!
couldNotFindTemplate=§3Faction §8\u25BA §7Bir {0}
creatingConfigFromTemplate=§3Faction §8\u25BA §a{0} adresinde yeni bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creatingEmptyConfig=§3Faction §8\u25BA §a{0} adresinde bo\u015f bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creative=§ayarat\u0131c\u0131l\u0131k
currency=§a{0}{1}
currentWorld=§3Faction §8\u25BA §7\u015fu anki d\u00fcnya: §a{0}
day=§aG\u00fcn
days=§aG\u00fcn
defaultBanReason=§3Faction §8\u25BA §7Sebep belirtilmedi
deleteFileError=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 dosya silinemedi.
deleteHome=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 evini sildin!
deleteJail=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane silindi!
deleteWarp=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 silindi!
deniedAccessCommand=§3Faction §8\u25BA §c{0} §7iznin yok!
denyBookEdit=§3Faction §8\u25BA §7Bu kitab\u0131 a\u00e7amazs\u0131n!
denyChangeAuthor=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
denyChangeTitle=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
depth=§3Faction §8\u25BA §7Deniz seviyesindesin.
depthAboveSea=§3Faction §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok \u00fcst\u00fcndesin.
depthBelowSea=§3Faction §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok alt\u0131ndas\u0131n.
destinationNotSet=§3Faction §8\u25BA §7B\u00f6lge belirlenmedi.
disableUnlimited=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z yerle\u015ftirme devre d\u0131\u015f\u0131!
disabled=§cDevre D\u0131\u015f\u0131!
disabledToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §7Mob do\u011fumu ayarlardan §cdevre d\u0131\u015f\u0131 §7b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f!
distance=§3Faction §8\u25BA §7Konum: {0}
dontMoveMessage=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7erisinde \u0131\u015f\u0131nlanacaks\u0131n, sak\u0131n hareket etme!
downloadingGeoIp=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131 indiriliyor.
duplicatedUserdata=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 Verisi
durability=§3Faction §8\u25BA §7Bu aletin §a{0} §7kullan\u0131m \u00f6mr\u00fc kald\u0131.
editBookContents=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131 d\u00fczenleyebilirsin.
enableUnlimited=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya s\u0131n\u0131rs\u0131z §e{0} §7veriliyor.
enabled=§aaktif
enchantmentApplied=§3Faction §8\u25BA §aB\u00fcy\u00fclendi!
enchantmentNotFound=§3Faction §8\u25BA §cB\u00f6yle bir b\u00fcy\u00fc yok!
enchantmentPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin yok!
enchantmentRemoved=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fc silindi!
enchantments=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fcler: §a{0}
errorCallingCommand=§3Faction §8\u25BA §7Komut hatas\u0131 {0}
errorWithMessage=§3Faction §8\u25BA §cHata:§7 {0}
essentialsHelp1=§3Faction §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsHelp2=§3Faction §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsReload=§3Faction §8\u25BA §aEssentials yenilendi! §a{0}
exp=§3Faction §8\u25BA §b{0} §7\u015fu anda tecr\u00fcbesi: §a{1} §7(§a{2} seviye§7). Seviye atlamak i\u00e7in gerekli olan tecr\u00fcbe: ?a{3}
expSet=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncu art\u0131k ?a{1} ?7EXP.
extinguish=§3Faction ?8\u25BA ?7Kendini s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
extinguishOthers=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
failedToCloseConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 kapat\u0131rken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToCreateConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 olu\u015ftururken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToWriteConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 d\u00fczenlerken hata yapm\u0131\u015f olmal\u0131s\u0131n: ?c{0}
false=?cYanl\u0131\u015f
feed=§3Faction ?8\u25BA ?7Snickers yiyerek a\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131 giderdin!
feedOther=§3Faction ?8\u25BA ?7Besledin.
fileRenameError=§3Faction ?8\u25BA ?7Dosya isimlendirilirken hata olu\u015ftu
fireworkColor=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce bir renk belirlemelisin.
fireworkEffectsCleared=§3Faction ?8\u25BA ?7T\u00fcm Efektler Silindi.
fireworkSyntax=§3Faction ?8\u25BA ?7Havai-Fi\u015fek Parametreleri:
flyMode=§3Faction ?8\u25BA ?7U\u00e7u\u015f modu art\u0131k: ?a{0}
flying=?aU\u00e7uyor
foreverAlone=§3Faction ?8\u25BA ?7Tekrar edebilece\u011fin biri yok :(
fullStack=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaten full!
gameMode=§3Faction ?8\u25BA ?7Oyun modun {0} ?7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
gcWorld=§3Faction ?8\u25BA ?7{0} "?a{1}?7": ?a{2}?7 ?a{3}?7
gcfree=§3Faction ?8\u25BA ?7Serbest haf\u0131za:?a {0} MB.
gcmax=§3Faction ?8\u25BA ?7Maximum haf\u0131za:?a {0} MB.
gctotal=§3Faction ?8\u25BA ?7Kullan\u0131lan Haf\u0131za:?a {0} MB.
geoIpUrlEmpty=§3Faction ?8\u25BA GeoIP IP haf\u0131zas\u0131 bo\u015f.
geoIpUrlInvalid=§3Faction ?8\u25BA GeoIP indirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan IP adresi ge\u00e7ersiz!
geoipJoinFormat=§3Faction ?8\u25BA ?2Oyuncu ?6{0} ?b{1}?2 Taraf\u0131ndan Geliyor.
giveSpawn=§3Faction ?8\u25BA ?a{2} ?7adl\u0131 oyuncuya ?a{0} ?7adet ?a{1} adl\u0131 e\u015fyadan verdin.
godDisabledFor=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in devre d\u0131\u015f\u0131.
godEnabledFor=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in aktif.
godMode=§3Faction ?8\u25BA ?7Tanr\u0131 modu!
groupDoesNotExist=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu grupta aktif olan biri yok!
groupNumber=§3Faction ?8\u25BA ?a{0}/?7 aktif, tam liste i\u00e7in:?a {1} {2}
hatArmor=§3Faction ?8\u25BA ?7Bunu kafana ge\u00e7iremezsin!
hatEmpty=§3Faction ?8\u25BA ?7Kafana ge\u00e7irilen bir \u015fey yok!
hatFail=§3Faction ?8\u25BA ?7Havay\u0131 kafana ge\u00e7iremezsin!
hatPlaced=§3Faction ?8\u25BA ?7Yeni \u015fapkan \u00e7ok g\u00fczel oldu!
hatRemoved=§3Faction ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
haveBeenReleased=§3Faction ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
heal=§3Faction ?8\u25BA ?7Can\u0131n yenilendi!
healDead=§3Faction ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fc oyuncular\u0131n can\u0131n\u0131 yenileyemezsin!
healOther=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7canland\u0131.
helpConsole=§3Faction ?8\u25BA Yard\u0131m i\u00e7in yetkililere ula\u015f.
helpFrom=§3Faction ?8\u25BA ?7Komutlar {0}:
helpLine=§3Faction ?8\u25BA ?7{0}:?a {1}
helpMatching=§3Faction ?8\u25BA ?7Komutlar e\u015fle\u015fiyor "?a{0}?7":
helpOp=?8[?dYard\u0131m?8] {0} ?8\u25BA ?f{1}
helpPlugin=§3Faction ?8\u25BA ?7{0}?6:?a Eklenti Yard\u0131m: Yard\u0131m {1}
holdBook=§3Faction ?8\u25BA ?7Yaz\u0131labilir bir kitap tutmuyorsun!
holdFirework=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir havai-fi\u015fek olmal\u0131 de\u011fil mi?
holdPotion=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir iksir olmas\u0131 gerekli de\u011fil mi?
holeInFloor=?7Katta delik var!
homeSet=§3Faction ?8\u25BA ?7Evin kaydedildi!
homes=§3Faction ?8\u25BA ?7Evlerin:?a {0}
hour=Saat
hours=Saat
ignoredList=§3Faction ?8\u25BA ?7Engellediklerin: ?a{0}
ignorePlayer=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu engelledin!
illegalDate=§3Faction ?8\u25BA \u0130llegal tarih format\u0131.
infoChapter=§3Faction ?8\u25BA B\u00f6l\u00fcm se\u00e7:
infoChapterPages=§3Faction ?8\u25BA ?7B\u00f6l\u00fcm {0}, Sayfa ?a{1}?7,?a{2}?7:
infoPages=§3Faction §8\u25BA §7 ---- §a{2} §7----§a Sayfa {0}§7/§a{1} §7----
infoUnknownChapter=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen b\u00f6l\u00fcm!
insufficientFunds=§3Faction §8\u25BA §7Yetersiz!
invalidCharge=§3Faction §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidFireworkFormat=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz havai-fi\u015fek format\u0131!
invalidHome=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7ad\u0131nda bir evin yok!
invalidHomeName=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz ev ismi!
invalidMob=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen mob t\u00fcr\u00fc!
invalidNumber= §cB\u00f6yle Bir Numara Yok!
invalidPotion=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz iksir!
invalidPotionMeta=§3Faction §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidSignLine=§3Faction §8\u25BA §9Sat\u0131r§b {0} §9Tabelada Yok!
invalidWarpName=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131!
invalidWorld=§7Ge\u00e7ersiz d\u00fcnya!
is=§3Faction §8\u25BA Oldu\u011funu
itemCannotBeSold=§3Faction §8\u25BA §cBu e\u015fyay\u0131 satamazs\u0131n!
itemMustBeStacked=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fya takas\u0131 i\u00e7in elindeki e\u015fyan\u0131n bir stack(Full) olmas\u0131 gerekir!
itemNames=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131n k\u0131sa isimleri:§a {0}
itemNotEnough1=§3Faction §8\u25BA §cSatmak i\u00e7in yeterli miktarda e\u015fyan yok!
itemNotEnough2=§3Faction §8\u25BA §7E\u011fer envanterinde varolan t\u00fcm e\u015fyalar\u0131 silmek istiyorsan §a/sell <e\u015fyaismi>§7.
itemNotEnough3=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131 satmak istiyorsan §a/sell <hand/all> §7yazmal\u0131s\u0131n.
itemSellAir=§3Faction §8\u25BA §7Havay\u0131 falan m\u0131 satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun? Eline bir \u015fey al!
itemSold=§3Faction §8\u25BA §7Sat\u0131ld\u0131 §b{0} §6({1} {2} , {3}).
itemSoldConsole=§3Faction §8\u25BA §6{0} §7Satt\u0131n {1} , §a{2} §a({3} , {4}).
itemSpawn=§3Faction §8\u25BA §7Veriliyor§a {0} §7-§a {1}
itemType=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fya:§a {0} §7-§a {1}
itemsCsvNotLoaded=§3Faction §8\u25BA E\u015fya verileri y\u00fcklenemedi!
jailAlreadyIncarcerated=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu zaten hapiste!
jailMessage=§3Faction §8\u25BA §7Adalet §d<3
jailNotExist= §7Bu numarada bir hapishane yok!
jailReleased=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu hapisten \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131!
jailReleasedPlayerNotify=§3Faction §8\u25BA §7Af \u00e7\u0131kt\u0131, \u015fansl\u0131s\u0131n!
jailSentenceExtended=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7s\u00fcre sonra hapisten ayr\u0131lacaks\u0131n!
jailSet=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane olu\u015fturuldu.
jumpError=§3Faction §8\u25BA §7Bu bilgisayar\u0131n\u0131n beynine zarar verebilir.
kickDefault=§3Faction §8\u25BA §7Sunucudan at\u0131ld\u0131n!
kickExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam\u0131 sunucudan atamazs\u0131n!
kickedAll=§3Faction §8\u25BA §7Herkes sunucudan at\u0131ld\u0131!
kill=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu katledildi!
killExempt=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuyu \u00f6ld\u00fcremezsin!
kitCost=§3Faction §8\u25BA /§7/§o({0})§6
kitError2=§7Kitte bir sorun var!
kitError=§3Faction §8\u25BA §7Kullanabilece\u011fin kit bulunamad\u0131!
kitGiveTo=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 kit §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya verildi.
kitInvFull=§3Faction §8\u25BA §7Envanterin dolu!
kitNotFound= §7B\u00f6yle bir kit yok!
kitOnce=§3Faction §8\u25BA §7Bu kiti bir daha kullanamazs\u0131n!
kitReceive=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 kiti ba\u015far\u0131yla al\u0131nd\u0131!
kitTimed=§3Faction §8\u25BA §7Bu kiti tekrar alabilmek i\u00e7in \u015fu kadar daha beklemelisin: §a{0}
kits=§3Faction §8\u25BA §7Kitler:§a {0}
leatherSyntax=§3Faction §8\u25BA §2Deri Renk Su00f6zdizimi: renk: <red>, <green>, u00f6rne\u011fin <blue>: renk: 255, 0, 0.
lightningSmited=§3Faction §8\u25BA §7\u015fim\u015fek!
lightningUse=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u015fim\u015fek \u00e7akt\u0131rd\u0131n!
listAfkTag=§3Faction §8\u25BA /§7[Uzakta]§6
listAmount=§3Faction §8\u25BA §7Maksimum oyuncu say\u0131s\u0131 §a{0}§7 Aktif olan §a{1}
listAmountHidden=§3Faction §8\u25BA §2\u015fuan §a{0}§7{1} Maksimum d\u0131\u015f\u0131nda §a{2}§7 oyuncu aktif.
listGroupTag=§3Faction §8\u25BA {0}§6:
listHiddenTag=§3Faction §8\u25BA /§7[Gizli]§6
loadWarpError=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 y\u00fcklenemedi {0}.
localFormat=§3Faction §8\u25BA [L]<{0}> {1}
mailClear=§3Faction §8\u25BA §7Se\u00e7ti\u011fin mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7komutunu kullan.
mailCleared=§3Faction §8\u25BA §7E-Mailin temizlendi!
mailSent=§3Faction §8\u25BA §7E-Mail g\u00f6nderildi!
markMailAsRead=§3Faction §8\u25BA §7Okudu\u011fun mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7yazmal\u0131s\u0131n.
markedAsAway=§3Faction §8\u25BA §7\u0130\u015faretlendin.
markedAsNotAway=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k i\u015faretli de\u011filsin.
matchingIPAddress=§3Faction §8\u25BA §7Ayn\u0131 IP adresinden giri\u015f yapan oyuncular:
maxHomes=§3Faction §8\u25BA §7Maksimum ev say\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131n!
mayNotJail=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam hapiste!
me=§aben
minute=§adakika
minutes=§adakika
missingItems=§3Faction §8\u25BA §7{0}x {1} e\u015fyaya sahip de\u011filsin.
mobSpawnError=§3Faction §8\u25BA §7Spawner de\u011fi\u015firken hata olu\u015ftu.
mobSpawnLimit=§3Faction §8\u25BA §7Mob sunucu limitini a\u015f\u0131yor!
mobSpawnTarget=§3Faction §8\u25BA §7Bu komutu girerken bir spawnera bakmal\u0131s\u0131n!
mobsAvailable=§3Faction §8\u25BA §7Moblar:§a {0}
moneyRecievedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncu taraf\u0131ndan §a{0} §7miktarda para al\u0131nd\u0131.
moneySentTo=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya §a{0} §7miktarda para g\u00f6nderildi.
month=§aay
months=§aay
moreThanZero=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131f\u0131rdan b\u00fcy\u00fck bir de\u011fer girmelisin!
moveSpeed=§3Faction §8\u25BA §7H\u0131z §a{0} §7de\u011ferine de\u011fi\u015ftirildi!
msgFormat=§3Faction §8\u25BA §f{0}§8 - §f{1}§8: §e{2}
multipleCharges=§3Faction §8\u25BA §7Bu havai-fi\u015fek \u00fczerinde daha fazla de\u011fi\u015fiklik yapamazs\u0131n!
multiplePotionEffects=§3Faction §8\u25BA §7Bu iksir \u00fczerine daha fazla efekt eklemeyezsin!
muteExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam\u0131 susturamazs\u0131n!
muteNotify=§3Faction §8\u25BA §7{0} §2Susturuldu §9{1}§2.
mutedPlayer=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2Susturuldu
mutedPlayerFor=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2\u015fu Sebepten Dolay\u0131 Susturuldu {1}.
mutedUserSpeaks=§3Faction §8\u25BA {0} Konu\u015fmay\u0131 Denedi Fakat \u00f6nceden Susturulmu\u015ftu.
nearbyPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Yak\u0131n\u0131ndaki ıyuncular:§a {0}
negativeBalanceError=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 negatif de\u011ferli bir paraya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011fil!
nickChanged=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 yenilendi!
nickDisplayName=§3Faction §8\u25BA §7Essentials ayarlar\u0131ndan change-displayname'yi a\u00e7\u0131k yapman gerek!
nickInUse=§3Faction §8\u25BA §7Bu isim kullan\u0131l\u0131yor!
nickNamesAlpha=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ismi sadece alfabe ve rakam i\u00e7erikli olmal\u0131d\u0131r!
nickNoMore=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k bir kullan\u0131c\u0131 ismi yok!
nickSet=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
nickTooLong=§3Faction §8\u25BA §7Bu isim \u00e7ok uzun.
noAccessCommand=§3Faction §8\u25BA §7\u00dczg\u00fcn\u00fcm, yetkin yok :/
noAccessPermission=§3Faction §8\u25BA §7Bu komut kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noBreakBedrock=§3Faction §8\u25BA §7Az \u00f6nce katman kayas\u0131n\u0131 k\u0131rmaya m\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131n?
noDestroyPermission=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7yok edebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noDurability=§cGe\u00e7ersiz!
noGodWorldWarning=§3Faction §8\u25BA §7Dikkat bu d\u00fcnyada \u00f6l\u00fcms\u00fczl\u00fck aktif de\u011fil!
noHelpFound=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fle\u015fen komut yok!
noHomeSetPlayer=§3Faction §8\u25BA §7Olu\u015fturulmu\u015f hi\u00e7 evi yok!
noIgnored=§3Faction §8\u25BA §7Hi\u00e7 kimseyi engellememi\u015fsin.
noKitPermission=§7Bu kiti kullanabilmek i\u00e7in yetkin yok!
noKits=§7Hi\u00e7 kit bulunamad\u0131!
noMail=§3Faction §8\u25BA §7Gelen kutun bo\u015f!
noMatchingPlayers=§7E\u015flesen oyuncu bulunamad\u0131!
noMetaFirework=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noMetaPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noNewMail=
noPendingRequest= §7Sana gelen herhangi bir istek yok.
noPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPermToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §7Bu mobu olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPlacePermission=§3Faction §8\u25BA §7Bu tabelan\u0131n yan\u0131na herhangi bir blok yerle\u015ftiremezsin!
noPotionEffectPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPowerTools=§3Faction §8\u25BA §7Aktif edilmi\u015f herhangi bir g\u00fc\u00e7 aleti yok!
noWarpsDefined=§7Hi\u00e7 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunamad\u0131.
none=§ayok
notAllowedToQuestion=§3Faction §8\u25BA §7Soru sorabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
notAllowedToShout=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011f\u0131rmak i\u00e7in iznin yok!
notEnoughExperience=§3Faction §8\u25BA §7Yeterli EXP yok!
notEnoughMoney=§3Faction §8\u25BA §7Yetersiz para!
notFlying=§3Faction §8\u25BA §7U\u00e7muyor.
notRecommendedBukkit=§3Faction §8\u25BA §4* ! * §7Bukkit versiyonunuzu Essentials \u00f6nermiyor!
notSupportedYet=§3Faction §8\u25BA §7\u015fimdilik desteklenmiyor.
nothingInHand=§7Elinde hi\u00e7bir \u015fey yok!
now=\u015fimdi
nuke=Nuke
numberRequired=§3Faction §8\u25BA §7Bir numara oraya gidiyor.
onlyDayNight=§3Faction §8\u25BA §7Zaman sadece daynight destekliyor.
onlyPlayerSkulls=§3Faction §8\u25BA §7Sadece oyuncu sahiplerinin kafataslar\u0131n\u0131 belirleyebilirsin! (397:3).
onlyPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Sadece oyun i\u00e7inde kullan\u0131labilir bir komut {0}.
onlySunStorm=§3Faction §8\u25BA §7Hava durumu sadece sun-storm destekliyor.
orderBalances=§3Faction §8\u25BA §b {0} §2Adl\u0131 Oyuncular\u0131n Parası Listeleniyor, L\u00fctfen Bekleyin...
oversizedTempban=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncular\u0131 bu kadar s\u00fcre yasaklayamazs\u0131n.
pTimeCurrent=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131: §a{1}§7.
pTimeCurrentFixed=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 §a{1} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
pTimeNormal=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 do\u011fru ve sunucuya uyuyor.
pTimeOthersPermission=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer oyuncular\u0131n zaman\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirme yetkin yok.
pTimePlayers=§3Faction §8\u25BA §7Bu oyuncular kendi zamanlar\u0131n\u0131 kullan\u0131yor:§a
pTimeReset=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu zaman\u0131 §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in s\u0131f\u0131rland\u0131.
pTimeSet=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pTimeSetFixed=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pWeatherCurrent=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu§b {1}§2.
pWeatherInvalidAlias=§3Faction §8\u25BA §9Ge\u00e7ersiz Hava Durumu Tipi
pWeatherNormal=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu Sunucunun ki \u0130le E\u015flesiyor.
pWeatherOthersPermission=§3Faction §8\u25BA §9Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n Hava Durumunu De\u011fi\u015ftiremezsin.
pWeatherPlayers=§3Faction §8\u25BA §2Bu Oyuncular\u0131n Kendilerine \u00f6zg\u00fc Hava Durumlar\u0131 Var:§6
pWeatherReset=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumu §b{0} §2 Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in S\u0131f\u0131rland\u0131.
pWeatherSet=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumunu §b{1} §2Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0} Olarak Ayarland\u0131.
pendingTeleportCancelled=§3Faction §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlanma i\u015flemi iptal edildi.
playerBanIpAddress=§3Faction §8\u25BA §b{0} §2Adl\u0131 Oyuncu IP Ban Yedi: {1}§2.
playerBanned=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Banland\u0131 {1} §2Sebep {2}.
playerInJail=§3Faction §8\u25BA §9Bu Adamdan Ne \u0130stiyorsun, Zaten Hapiste§b {0}§2.
playerJailed=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131ld\u0131! Adalet <3
playerJailedFor=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131lma Sebebi {1}.
playerKicked=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2At\u0131ld\u0131 {1} Sebep {2}.
playerMuted=§3Faction §8\u25BA §2Susturuldun!
playerMutedFor=§3Faction §8\u25BA §2Susturuldun - Sebep§b {0}.
playerNeverOnServer=§3Faction §8\u25BA §9Oyuncu§b {0} §9Bu Sunucuya Ad\u0131m\u0131n\u0131 Bile Atmad\u0131
playerNotFound=§7Oyuncu Bulunamad\u0131!
playerUnbanIpAddress=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 Kald\u0131r\u0131ld\u0131 IP: {1}.
playerUnbanned=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc {1}.
playerUnmuted=§3Faction §8\u25BA §2Art\u0131k Konu\u015fabilirsin!
pong=§3Faction §8\u25BA §7G\u00fcr\u00fclt\u00fc!
posPitch=§3Faction §8\u25BA §7E\u011fim: {0} (Kafa A\u00e7\u0131s\u0131)
posX=§3Faction §8\u25BA §7X: {0} (+Do\u011fu <-> -Bat\u0131)
posY=§3Faction §8\u25BA §7Y: {0} (+Yukar\u0131 <-> -A\u015fa\u011f\u0131)
posYaw=§3Faction §8\u25BA §7Yaw: {0} (Rotasyon)
posZ=§3Faction §8\u25BA §7Z: {0} (+G\u00fcney <-> -Kuzey)
possibleWorlds=§3Faction §8\u25BA §7M\u00fcmk\u00fcn d\u00fcnyalar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla {0} say\u0131lar 0 vard\u0131r.
potions=§3Faction §8\u25BA §7\u0130ksirler:§a {0}§7.
powerToolAir=§3Faction §8\u25BA §7Komut hava i\u00e7in eklenemiyor.
powerToolAlreadySet=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 komutu zaten {1} uyguland\u0131.
powerToolAttach=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 komut {1} olarak atand\u0131.
powerToolClearAll=§3Faction §8\u25BA §7T\u00fcm g\u00fc\u00e7 aleti komutlar\u0131 temizlendi.
powerToolList=§3Faction §8\u25BA §2E\u015fya §b{1} §2: §b{0}§2 Komutlar\u0131n\u0131 \u0130\u00e7ermekte.
powerToolListEmpty=§3Faction §8\u25BA §9E\u015fya§b{0} §9Hi\u00e7bir Komuta Atanmam\u0131\u015f.
powerToolNoSuchCommandAssigned=§3Faction §8\u25BA §9Komut§b{0}§9 {1} Olarak Atanamad\u0131.
powerToolRemove=§3Faction §8\u25BA §2Komut §b{0}§2 {1} dan Silindi.
powerToolRemoveAll=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm Komutlar {0} Taraf\u0131ndan Silinmi\u015ftir.
powerToolsDisabled=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131.
powerToolsEnabled=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Aktif Edildi.
questionFormat=§3Faction §8\u25BA /§2[SORU]§6 {0}
readNextage=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer sayfaya ge\u00e7mek i\u00e7in§a {0} {1} §7yazmal\u0131s\u0131n.
recipe=§3Faction §8\u25BA §7Tarif §a{0}§7 ({1} {2})
recipeBadIndex=§3Faction §8\u25BA Bu numarada bir tarif yok.
recipeFurnace=§3Faction §8\u25BA §b{0} §2Eritiliyor.
recipeGrid=§3Faction §8\u25BA /§{0}X §2| /§{1}X §2| /§{2}X
recipeGridItem=§3Faction §8\u25BA /u00a0/§{0}X §b{1}
recipeMore=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer §b{2}§2 Tariflerini G\u00f6rmek \u0130\u00e7in §2{0} §b{1}§2 <Numara> Yaz.
recipeNone=§3Faction §8\u25BA §7{0} \u0130\u00e7in Tarif Bulunmuyor
recipeNothing=§3Faction §8\u25BA §7Hi\u00e7bir \u015fey
recipeShapeless=§3Faction §8\u25BA §7Birle\u015ftirme §b{0}
recipeWhere=§3Faction §8\u25BA §7Nerede: {0}
removed=§3Faction §8\u25BA §2§b {0} §cE\u015fya Silindi!
repair=§3Faction §8\u25BA §aBa\u015far\u0131yla tamir edildi!
repairAlreadyFixed=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya sapasa\u011flam.
repairEnchanted=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya b\u00fcy\u00fcl\u00fc oldu\u011fundan dolay\u0131 tamir edilemiyor!
repairInvalidType=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya tamir edilemez!
repairNone=§3Faction §8\u25BA §7Envanterinde tamir edilmesi gereken hi\u00e7 e\u015fya yok!
requestAccepted=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi kabul edildi.
requestAcceptedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini kabul etti.
requestDenied=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi reddedildi.
requestDeniedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini reddetti!
requestSent=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131n!
requestTimedOut=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frad\u0131!
requiredBukkit=§3Faction §8\u25BA §4* ! * §7CraftBukkitiniz eklenti ile uyu\u015fmuyor l\u00fctfen son s\u00fcr\u00fcm\u00fc y\u00fckleyin.
resetBal=§3Faction §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm aktif oyuncular i\u00e7in.
resetBalAll=§3Faction §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm oyuncular i\u00e7in.
returnPlayerToJailError=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncuyu \u00e7\u0131kart\u0131rken sorun olu\u015ftu!
runningPlayerMatch=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu e\u015fle\u015fmesi s\u00fcr\u00fcyor...
second=§asaniye
seconds=§asaniye
seenOffline=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif de\u011fil.
seenOnline=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif.
serverFull=§3Faction §8\u25BA §7Sunucu Dolu VIP Alarak Sunucuya Girebilirsin!
serverTotal=§3Faction §8\u25BA §7Sunucu kapasitesi: §a{0}
setBal=§3Faction §8\u25BA §7Mevcut paran §a{0}§7.
setBalOthers=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası g\u00fcncellendi. Paran: §a{1}
setSpawner=§3Faction §8\u25BA §7Spawner tipi de\u011fi\u015ftirildi§a {0}
sheepMalformedColor=§3Faction §8\u25BA §7Hatal\u0131 renk.
shoutFormat=§2[BA\u011fIR]§6 {0}
signFormatFail=§3Faction §8\u25BA §9[{0}]
signFormatSuccess=§3Faction §8\u25BA /§1[{0}]
signFormatTemplate=§3Faction §8\u25BA [{0}]
signProtectInvalidLocation=§3Faction §8\u25BA §7Burada tabela kullanma iznin yok.
similarWarpExist=§3Faction §8\u25BA §7Ayn\u0131 isimde \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 mevcut.
slimeMalformedSize=§3Faction §8\u25BA §7Hatal\u0131 boyut.
socialSpy=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7in sosyal ajan: §a{1}
soloMob=§3Faction §8\u25BA §7Bu mob yaln\u0131z olmak istiyor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.
spawnSet=§3Faction §8\u25BA §7Spawn noktas\u0131 belirlendi.
spawned=Do\u011fdu
spectator=§a\u0130zleyici
sudoExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu oyuncuya komut kulland\u0131ramazs\u0131n.
sudoRun=§3Faction §8\u25BA §aKo\u015fmaya {0} zorlan\u0131yor:§a {1} {2}
suicideMessage=§3Faction §8\u25BA §7Ho\u015f\u00e7akal... Zalim d\u00fcnya!
suicideSuccess=§3Faction §8\u25BA §2{0} §2Kendi Hayatlar\u0131ndan Al\u0131nd\u0131.
survival=§ahayatta kalma
takenFromAccount=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7hesab\u0131ndan al\u0131nd\u0131.
takenFromOthersAccount=§3Faction §8\u25BA §a{1}§7 hesab\u0131ndan §a{0} §7kadar al\u0131nd\u0131. Paran: §a{2}
teleportAAll=§3Faction §8\u25BA §7T\u00fcm oyunculara \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi g\u00f6nderildi.
teleportAll=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncular \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yor!
teleportAtoB=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 sana \u0131\u015f\u0131nland\u0131 {1}§7.
teleportDisabled=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7I\u015f\u0131nlanma modu aktif de\u011fil!
teleportHereRequest=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7adl\u0131 oyuncu kendisine \u0131\u015f\u0131nlanman\u0131 istiyor.
teleportNewPlayerError=§3Faction §8\u25BA §7Yeni oyuncuyu \u0131\u015f\u0131nlarken hata oldu.
teleportRequest=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncu sana \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131!
teleportRequestTimeoutInfo=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi §a{0} saniye§7 sonra zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frayacak.
teleportTop=§3Faction §8\u25BA §7En y\u00fckse\u011fe \u0131\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor
teleportationCommencing=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma ger\u00e7ekle\u015fiyor...
teleportationDisabled=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationDisabledFor=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationEnabled=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma aktif!
teleportationEnabledFor=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma aktif!
teleporting=§3Faction §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor..
teleportToPlayer=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
tempBanned=§3Faction §8\u25BA Sunucudan K\u0131sa S\u00fcre Uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131n. Sebebi : {0}.
tempbanExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu ki\u015fiye s\u00fcreli ban atamazs\u0131n!
thunder=§3Faction §8\u25BA §7D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §a{0}
thunderDuration=§3Faction §8\u25BA §2D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §b {1} §2S\u00fcre Boyunca §b {0}.
timeBeforeHeal=§7Bir sonraki canland\u0131rma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeBeforeTeleport=§3Faction §8\u25BA §7Bir sonraki \u0131\u015f\u0131nlanma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeFormat=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 ya da §b{1}§2 ya da §b{2}§2.
timeSetPermission=§3Faction §8\u25BA §9Zaman\u0131 Ayarlamak \u0130\u00e7in Yetkili De\u011filsin.
timeWorldCurrent=§3Faction §8\u25BA §2Ge\u00e7erli Saat Dilimi§b {0} §2 §b{1}§2.
timeWorldSet=§3Faction §8\u25BA §aSaat de\u011fi\u015ftirildi.
totalWorthAll=§3Faction §8\u25BA §6Sat\u0131lan T\u00fcm E\u015fya ve Bloklar \u0130\u00e7in Toplam De\u011fer §b{1}§6.
totalWorthBlocks=§3Faction §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131\u015flar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
tps=§3Faction §8\u25BA §7\u015fu anki TPS: §a{0}
tradeSignEmpty=§3Faction §8\u25BA §9Tabelada Senin \u0130\u00e7in Bir \u015fey Yok!
tradeSignEmptyOwner=§3Faction §8\u25BA §9Alacak Bir \u015fey Yok!
treeFailure=§3Faction §8\u25BA §9A\u011fa\u00e7 Dikilmede Sorun Olu\u015ftu, \u00e7imenin ya da Topra\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcne Yeniden Deneyin.
treeSpawned=§3Faction §8\u25BA §2A\u011fa\u00e7 Dikildi
true=§6Do\u011fru
typeTpaccept=§3Faction §8\u25BA §7Kabul etmek i\u00e7in §a/tpaccept
typeTpdeny=§3Faction §8\u25BA §7Reddetmek i\u00e7in §c/tpdeny
typeWorldName=§3Faction §8\u25BA §aBelirli bir d\u00fcnya \u0130smi de yazabilirsin.
unableToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §cMob do\u011furma a\u00e7\u0131k de\u011fil!
unignorePlayer=§3Faction §8\u25BA §a{0} adl\u0131 oyuncunun engelini kald\u0131rd\u0131n!
unknownItemId=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ID:§a {0}
unknownItemInList=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya.
unknownItemName=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ismi: {0}.
unlimitedItemPermission=§3Faction §8\u25BA §9S\u0131n\u0131rs\u0131z e\u015fya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin.
unlimitedItems=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z E\u015fya:§a
unmutedPlayer=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Art\u0131k Konu\u015fabilir
unvanishedReload=§3Faction §8\u25BA §9Sunucuya reload at\u0131l\u0131yor bu y\u00fczden g\u00f6r\u00fcnebilir durumdas\u0131n.
upgradingFilesError=§3Faction §8\u25BA Dosyalar\u0131 yenilerken bir sorun olu\u015ftu!
uptime=§3Faction §8\u25BA §7A\u00e7\u0131k kalma s\u00fcresi:§a {0}
userAFK=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u015fu anda me\u015fgul!
userDoesNotExist= §cB\u00f6yle bir oyuncu yok!
userIsAway=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul!
userIsNotAway=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul de\u011fil!
userJailed=§3Faction §8\u25BA §7Adalet §d<3
userUnknown=§3Faction §8\u25BA §cBu oyuncu sunucuya ad\u0131m\u0131n\u0131 bile Aatmad\u0131!
userdataMoveBackError=§3Faction §8\u25BA userdata{0}.tmp ''den userdata{1}''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
userdataMoveError=§3Faction §8\u25BA userdata{0} ''den userdata{1}.tmp ''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
usingTempFolderForTesting=§3Faction §8\u25BA Test \u0130\u00e7in Kullan\u0131lan Temp Dosyas\u0131:
vanished=§3Faction ?8\u25BA ?7G\u00f6r\u00fcnmezsin!
versionMismatch=§3Faction ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen {0} Pluginini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
versionMismatchAll=§3Faction ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen T\u00fcm Essentials Eklentilerini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
voiceSilenced=§3Faction ?8\u25BA ?2Susturuldun!
walking=?6Y\u00fcr\u00fcyor
warpDeleteError=§3Faction ?8\u25BA ?9Warp Dosyas\u0131n\u0131 Silerken Bir Problem Olu\u015ftu.
warpList=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpListPermission=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesini g\u00f6rebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!.
warpNotExist=?7B\u00f6yle bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 yok!
warpOverwrite=§3Faction ?8\u25BA ?cBir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 ekleyemezsin!
warpSet=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7ad\u0131nda bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 olu\u015fturuldu!
warpUsePermission=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131na gidebilmek i\u00e7in iznin yok!
warpingTo=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 noktaya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
warps=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpsCount=§3Faction ?8\u25BA ?7Sunucuda?a {0} ?7adet \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunmakta {1} {2}.
weatherStorm=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherStormFor=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSun=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSunFor=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
whoisAFK=§3Faction ?8\u25BA ?7Uzakta:?a {0}
whoisBanned=§3Faction ?8\u25BA ?7Banl\u0131:?a {0}
whoisExp=§3Faction ?8\u25BA ?7EXP:?a {0} (Level {1})
whoisFly=§3Faction ?8\u25BA ?7U\u00e7ma:?a {0} ({1})
whoisGamemode=§3Faction ?8\u25BA ?7Oyun Modu:?a {0}
whoisGeoLocation=§3Faction ?8\u25BA ?7Konum:?a {0}
whoisGod=§3Faction ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fcms\u00fcz:?a {0}
whoisHealth=§3Faction ?8\u25BA ?7Can:?a {0}20
whoisIPAddress=§3Faction ?8\u25BA ?7IP Adresi:?a {0}
whoisJail=§3Faction ?8\u25BA ?7Hapis:?a {0}
whoisLocation=§3Faction ?8\u25BA ?7Konum:?a ({0}, {1}, {2}, {3})
whoisMoney=§3Faction ?8\u25BA ?7Para:?a {0}
whoisMuted=§3Faction ?8\u25BA ?7Susturulan:?a {0}
whoisNick=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130sim:?a {0}
whoisOp=§3Faction ?8\u25BA ?7OP:?a {0}
whoisTop=§3Faction ?8\u25BA ?2 =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA Kim:?b {0} ?2=§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA
worth=§3Faction ?8\u25BA ?6{0} Y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n De\u011feri ?b{1}?6 ({2} E\u015fya(lar) {3} Elde Et)
worthMeta=§3Faction ?8\u25BA ?6Stack {0} \u0130le {1} De\u011ferinde ?b {2} ?6 ({3} oge {4} Her Y\u00f6n\u00fc) Meta
worthSet=§3Faction ?8\u25BA ?aWorth de\u011feri belirlendi.
year=?ay\u0131l
years=?ay\u0131l
youAreHealed=§3Faction ?8\u25BA ?7Canland\u0131r\u0131ld\u0131n!
youHaveNewMail=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adet mesaj\u0131n var okumak i\u00e7in ?a/mail read?7 yazmal\u0131s\u0131n.
whoisHunger=§3Faction ?8\u25BA ?2 - A\u00e7l\u0131k:?6 {0}20 (+{1})
kitDelay=§3Faction ?8\u25BA /?m{0}?6
giveSpawnFailure=§3Faction ?8\u25BA ?eYeterli bo\u015fluk yok ?a{0} ?a{1} ?ekaybedildi.
noKitGroup=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu alet setine eri\u015febilmek i\u00e7in gerekli iznin yok!
inventoryClearingFromAll=§3Faction ?8\u25BA ?eT\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar\u0131n envanteri temizleniyor..
inventoryClearingAllItems=§3Faction ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanteri tamamen temizlendi.
inventoryClearingAllArmor=§3Faction ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanterinde bulunan t\u00fcm e\u015fya ve z\u0131rhlar temizlendi.
inventoryClearingAllStack=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm§b {0} §2 Adl\u0131 E\u015fya {1}§2 Adl\u0131 Kullan\u0131c\u0131dan Temizlendi.
inventoryClearingStack=§3Faction §8\u25BA /§§b {0} §2 §b {1} §2 Miktar\u0131nda E\u015fya {2}§2 Adl\u0131 Oyuncudan Silindi.
inventoryClearFail=§3Faction §8\u25BA {0} §9Adl\u0131 Oyuncu §b {2} miktarinda §b {1} §9E\u015fyasina Sahip De\u011fil.
localNoOne=§3Faction §8\u25BA
totalSellableAll=§3Faction §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131labilir E\u015fyalar ve Bloklar §b{1}§6.
totalSellableBlocks=§3Faction §8\u25BA §2G\u00f6r\u00fclebilen T\u00fcm Sat\u0131labilen E\u015fyalar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
radiusTooBig=§3Faction §8\u25BA §9eMesafe \u00e7ok b\u00fcy\u00fck! En fazla mesafe: {0}
isIpBanned=§3Faction §8\u25BA §7IP §a{0} §7yasakland\u0131.
mobDataList=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7erli mob verisi:§a {0}
vanish=§3Faction §8\u25BA §7G\u00f6r\u00fcnmez Modu {0}: {1}
noLocationFound=§3Faction §8\u25BA §eGe\u00e7erli bir konum bulunamad\u0131.
coordsKeyword=§3Faction §8\u25BA {0}, {1}, {2}
banExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 yasaklayamazs\u0131n.
tempbanExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 s\u00fcreli yasaklayamazs\u0131n.
mayNotJailOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 hapsedemezsin.
muteExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 susturamazs\u0131n.
ignoreExempt=§3Faction §8\u25BA §eBu oyuncuyu reddedemezsin.
unsafeTeleportDestination=§3Faction §8\u25BA §9I\u015f\u0131nlanma b\u00f6lgesi g\u00fcvenli de\u011fil.
noMetaJson=§3Faction §8\u25BA &7JSON methodu bu bukkit s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde desteklenmiyor.
maxMoney=§3Faction §8\u25BA §cBu iu015flem bakiye s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fa\u0131yor!
skullChanged=§3Faction §8\u25BA §7Kafatas\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
alphaNames=§3Faction §8\u25BA §9Oyuncu \u0130simleri Sadece Harfler, Say\u0131lar ve Alt \u00e7izgi \u0130\u00e7erebilir.
givenSkull=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 Kafatas\u0131n\u0131 Verdin.
noPermissionSkull=§3Faction §8\u25BA §7Bu kafatas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
teleportInvalidLocation=§3Faction §8\u25BA §7Koordinat de\u011ferleri 30000000 \u00fczerinde olamaz.
invalidSkull=§3Faction §8\u25BA §7L\u00fctfen bir oyuncunun kafatas\u0131n\u0131 tutun.
weatherInvalidWorld=§3Faction §8\u25BA {0} \u0130simli Bir D\u00fcnya Bulunamad\u0131!
gameModeInvalid=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7erli bir oyuncu mod girmen gerekli.
mailTooLong=§3Faction §8\u25BA §7Mesaj\u0131n \u00e7ok uzun! 1000 karakterin alt\u0131nda yazmay\u0131 dene.
mailDelay=§3Faction §8\u25BA §7\u00e7ok fazla posta g\u00f6nderildi! S\u0131n\u0131r: §a{0}
 

Pika NetWork

Koydum Çalışma Masasını
Katılım
26 Ekim 2019
Mesajlar
74
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
24
Puanlar
90
Discord
HellsBelly#8465
Minecraft
BarisBeyR3KT
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Merhaba deneyip geri dönüş yaparmısın?

Kod:
action=§3Faction §8\u25BA /§5* {0} /§5{1}
addedToAccount=§3Faction §8\u25BA §6{0} §7Para hesab\u0131n\u0131za eklendi.
addedToOthersAccount=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7Para §7hesaba eklendi §a{1} §7Paran: §a{2}
adventure=§amacera
alertBroke=§6K\u0131r\u0131k:
alertFormat=§3Faction §8\u25BA /§3[{0}] §6 {1} §2 {2} \u0130\u00e7erisinde: {3}
alertPlaced=Yerle\u015ftirildi:
alertUsed=Kullan\u0131ld\u0131:
antiBuildBreak=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu k\u0131rabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildCraft=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §9olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildDrop=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildInteract=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7ile etkile\u015fime girebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
antiBuildPlace=§3Faction §8\u25BA §7Burada §a{0} §7blo\u011funu yerle\u015ftirebilmek i\u00e7in gerek izne sahip de\u011filsin!
antiBuildUse=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7e\u015fyas\u0131n\u0131 kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
autoAfkKickReason=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7dakikadan fazla hareketsiz kald\u0131\u011f\u0131n i\u00e7in at\u0131ld\u0131n!
backAfterDeath=§3Faction §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6nmek i\u00e7in §a/back §7komutunu kullanabilirsin.
backUsageMsg=§3Faction §8\u25BA §7Son bulundu\u011fun konuma geri d\u00f6n\u00fcyorsun.
backupDisabled=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme ayarlar\u0131 §cyap\u0131land\u0131r\u0131lmad\u0131§7!
backupFinished=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme bitti.
backupStarted=§3Faction §8\u25BA §7Yedekleme ba\u015flad\u0131.
balance=§7Mevcut paran: §a{0}
balanceOther=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası: §a{1}
balanceTop=§3Faction §8\u25BA §7Para s\u0131ralamas\u0131 §a({0})
banExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu ki\u015fiyi banlayamazs\u0131n!
banFormat=§3Faction §8\u25BA §7Banland\u0131n: §a{0}
bed=§7/yatak
bedMissing=§3Faction §8\u25BA §7Yata\u011f\u0131n bulunamad\u0131, k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ya da kay\u0131p.
bedNull=§7/§myatak
bedSet=§3Faction §8\u25BA §7Yatak do\u011fma b\u00f6lgesi olarak kaydedildi!
bigTreeFailure=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturma ba\u015far\u0131s\u0131z. \u00e7imen ya da bir toprak \u00fczerinde tekrar dene.
bigTreeSuccess=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fck a\u011fa\u00e7 olu\u015fturuldu.
blockList=§3Faction §8\u25BA §7Essentials g\u00f6sterilen ba\u015fka bir eklentinin Kkomutlar\u0131n\u0131 engelliyor:
bookAuthorSet=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirdiniz.
bookLocked=§3Faction §8\u25BA §7Bu kitap art\u0131k kilitli.
bookTitleSet=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 §a{0} olarak de\u011fi\u015ftirdin.
broadcast=§3Faction §8\u25BA §a{0}
buildAlert=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
bukkitFormatChanged=§3Faction §8\u25BA §7Bukkit veya spigot versiyonu uyumlu de\u011fil!
burnMsg=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu §a{1} §7saniye boyunca yanacak.
canTalkAgain=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k konu\u015fabilirsin.
cannotStackMob=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin §cyok§7!
cantFindGeoIpDB=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131nda bulunamad\u0131!
cantReadGeoIpDB=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131n\u0131 okuyamad\u0131!
cantSpawnItem=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fyay\u0131 alabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
chatTypeAdmin=§3Faction §8\u25BA §c[A]
chatTypeLocal=§3Faction §8\u25BA §a[L]
chatTypeSpy=§3Faction §8\u25BA §e[Casus]
cleaned=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizlendi.
cleaning=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu verileri temizleniyor..
commandFailed=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7komudu ge\u00e7ersiz:
commandHelpFailedForPlugin=§3Faction §8\u25BA §cHata§7: Bu eklenti hakk\u0131nda yard\u0131m almak i\u00e7in: {0}
commandNotLoaded=§3Faction §8\u25BA §7Komut y\u00fcklenemedi!
compassBearing=§3Faction §8\u25BA §7Pusula: {0} ({1}).
configFileMoveError=§3Faction §8\u25BA §7config.yml dosyas\u0131n\u0131 yedekleme b\u00f6lgesine ta\u015f\u0131ma i\u015fleminde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu.
configFileRenameError=§3Faction §8\u25BA §7Ayarlar y\u00fcklenirken bir hata olu\u015ftu!
connectedPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011fl\u0131 oyuncular§a
connectionFailed=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011flant\u0131 kurulurken hata olu\u015ftu!
cooldownWithMessage=§3Faction §8\u25BA §7Aral\u0131k: {0}
corruptNodeInConfig=§3Faction §8\u25BA §7Not: Bu ayar config dosyan\u0131zda bulunmuyor!
couldNotFindTemplate=§3Faction §8\u25BA §7Bir {0}
creatingConfigFromTemplate=§3Faction §8\u25BA §a{0} adresinde yeni bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creatingEmptyConfig=§3Faction §8\u25BA §a{0} adresinde bo\u015f bir config dosyas\u0131 olu\u015fturuluyor.
creative=§ayarat\u0131c\u0131l\u0131k
currency=§a{0}{1}
currentWorld=§3Faction §8\u25BA §7\u015fu anki d\u00fcnya: §a{0}
day=§aG\u00fcn
days=§aG\u00fcn
defaultBanReason=§3Faction §8\u25BA §7Sebep belirtilmedi
deleteFileError=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 dosya silinemedi.
deleteHome=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 evini sildin!
deleteJail=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane silindi!
deleteWarp=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 silindi!
deniedAccessCommand=§3Faction §8\u25BA §c{0} §7iznin yok!
denyBookEdit=§3Faction §8\u25BA §7Bu kitab\u0131 a\u00e7amazs\u0131n!
denyChangeAuthor=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n yazar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
denyChangeTitle=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131n ba\u015fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremezsin!
depth=§3Faction §8\u25BA §7Deniz seviyesindesin.
depthAboveSea=§3Faction §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok \u00fcst\u00fcndesin.
depthBelowSea=§3Faction §8\u25BA §7Deniz Seviyesinin §a{0} §7blok alt\u0131ndas\u0131n.
destinationNotSet=§3Faction §8\u25BA §7B\u00f6lge belirlenmedi.
disableUnlimited=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z yerle\u015ftirme devre d\u0131\u015f\u0131!
disabled=§cDevre D\u0131\u015f\u0131!
disabledToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §7Mob do\u011fumu ayarlardan §cdevre d\u0131\u015f\u0131 §7b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015f!
distance=§3Faction §8\u25BA §7Konum: {0}
dontMoveMessage=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7erisinde \u0131\u015f\u0131nlanacaks\u0131n, sak\u0131n hareket etme!
downloadingGeoIp=§3Faction §8\u25BA §7GeoIP veritaban\u0131 indiriliyor.
duplicatedUserdata=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 Verisi
durability=§3Faction §8\u25BA §7Bu aletin §a{0} §7kullan\u0131m \u00f6mr\u00fc kald\u0131.
editBookContents=§3Faction §8\u25BA §7Kitab\u0131 d\u00fczenleyebilirsin.
enableUnlimited=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya s\u0131n\u0131rs\u0131z §e{0} §7veriliyor.
enabled=§aaktif
enchantmentApplied=§3Faction §8\u25BA §aB\u00fcy\u00fclendi!
enchantmentNotFound=§3Faction §8\u25BA §cB\u00f6yle bir b\u00fcy\u00fc yok!
enchantmentPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in iznin yok!
enchantmentRemoved=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fc silindi!
enchantments=§3Faction §8\u25BA §7B\u00fcy\u00fcler: §a{0}
errorCallingCommand=§3Faction §8\u25BA §7Komut hatas\u0131 {0}
errorWithMessage=§3Faction §8\u25BA §cHata:§7 {0}
essentialsHelp1=§3Faction §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsHelp2=§3Faction §8\u25BA §cPlugin Bozuldu Essentials Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131 E\u011fer Kendin D\u00fczeltemezsen Kurucu'ya Ula\u015f Skype: §6LordsOfKe\u00e7i
essentialsReload=§3Faction §8\u25BA §aEssentials yenilendi! §a{0}
exp=§3Faction §8\u25BA §b{0} §7\u015fu anda tecr\u00fcbesi: §a{1} §7(§a{2} seviye§7). Seviye atlamak i\u00e7in gerekli olan tecr\u00fcbe: ?a{3}
expSet=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncu art\u0131k ?a{1} ?7EXP.
extinguish=§3Faction ?8\u25BA ?7Kendini s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
extinguishOthers=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu s\u00f6nd\u00fcrd\u00fcn.
failedToCloseConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 kapat\u0131rken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToCreateConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 olu\u015ftururken hata olu\u015ftu: ?c{0}
failedToWriteConfig=§3Faction ?8\u25BA ?7Ayarlar\u0131 d\u00fczenlerken hata yapm\u0131\u015f olmal\u0131s\u0131n: ?c{0}
false=?cYanl\u0131\u015f
feed=§3Faction ?8\u25BA ?7Snickers yiyerek a\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131 giderdin!
feedOther=§3Faction ?8\u25BA ?7Besledin.
fileRenameError=§3Faction ?8\u25BA ?7Dosya isimlendirilirken hata olu\u015ftu
fireworkColor=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce bir renk belirlemelisin.
fireworkEffectsCleared=§3Faction ?8\u25BA ?7T\u00fcm Efektler Silindi.
fireworkSyntax=§3Faction ?8\u25BA ?7Havai-Fi\u015fek Parametreleri:
flyMode=§3Faction ?8\u25BA ?7U\u00e7u\u015f modu art\u0131k: ?a{0}
flying=?aU\u00e7uyor
foreverAlone=§3Faction ?8\u25BA ?7Tekrar edebilece\u011fin biri yok :(
fullStack=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaten full!
gameMode=§3Faction ?8\u25BA ?7Oyun modun {0} ?7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
gcWorld=§3Faction ?8\u25BA ?7{0} "?a{1}?7": ?a{2}?7 ?a{3}?7
gcfree=§3Faction ?8\u25BA ?7Serbest haf\u0131za:?a {0} MB.
gcmax=§3Faction ?8\u25BA ?7Maximum haf\u0131za:?a {0} MB.
gctotal=§3Faction ?8\u25BA ?7Kullan\u0131lan Haf\u0131za:?a {0} MB.
geoIpUrlEmpty=§3Faction ?8\u25BA GeoIP IP haf\u0131zas\u0131 bo\u015f.
geoIpUrlInvalid=§3Faction ?8\u25BA GeoIP indirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan IP adresi ge\u00e7ersiz!
geoipJoinFormat=§3Faction ?8\u25BA ?2Oyuncu ?6{0} ?b{1}?2 Taraf\u0131ndan Geliyor.
giveSpawn=§3Faction ?8\u25BA ?a{2} ?7adl\u0131 oyuncuya ?a{0} ?7adet ?a{1} adl\u0131 e\u015fyadan verdin.
godDisabledFor=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in devre d\u0131\u015f\u0131.
godEnabledFor=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7i\u00e7in aktif.
godMode=§3Faction ?8\u25BA ?7Tanr\u0131 modu!
groupDoesNotExist=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu grupta aktif olan biri yok!
groupNumber=§3Faction ?8\u25BA ?a{0}/?7 aktif, tam liste i\u00e7in:?a {1} {2}
hatArmor=§3Faction ?8\u25BA ?7Bunu kafana ge\u00e7iremezsin!
hatEmpty=§3Faction ?8\u25BA ?7Kafana ge\u00e7irilen bir \u015fey yok!
hatFail=§3Faction ?8\u25BA ?7Havay\u0131 kafana ge\u00e7iremezsin!
hatPlaced=§3Faction ?8\u25BA ?7Yeni \u015fapkan \u00e7ok g\u00fczel oldu!
hatRemoved=§3Faction ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
haveBeenReleased=§3Faction ?8\u25BA ?7\u015fapkan silindi.
heal=§3Faction ?8\u25BA ?7Can\u0131n yenilendi!
healDead=§3Faction ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fc oyuncular\u0131n can\u0131n\u0131 yenileyemezsin!
healOther=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7canland\u0131.
helpConsole=§3Faction ?8\u25BA Yard\u0131m i\u00e7in yetkililere ula\u015f.
helpFrom=§3Faction ?8\u25BA ?7Komutlar {0}:
helpLine=§3Faction ?8\u25BA ?7{0}:?a {1}
helpMatching=§3Faction ?8\u25BA ?7Komutlar e\u015fle\u015fiyor "?a{0}?7":
helpOp=?8[?dYard\u0131m?8] {0} ?8\u25BA ?f{1}
helpPlugin=§3Faction ?8\u25BA ?7{0}?6:?a Eklenti Yard\u0131m: Yard\u0131m {1}
holdBook=§3Faction ?8\u25BA ?7Yaz\u0131labilir bir kitap tutmuyorsun!
holdFirework=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir havai-fi\u015fek olmal\u0131 de\u011fil mi?
holdPotion=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130lk \u00f6nce elinde bir iksir olmas\u0131 gerekli de\u011fil mi?
holeInFloor=?7Katta delik var!
homeSet=§3Faction ?8\u25BA ?7Evin kaydedildi!
homes=§3Faction ?8\u25BA ?7Evlerin:?a {0}
hour=Saat
hours=Saat
ignoredList=§3Faction ?8\u25BA ?7Engellediklerin: ?a{0}
ignorePlayer=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 oyuncuyu engelledin!
illegalDate=§3Faction ?8\u25BA \u0130llegal tarih format\u0131.
infoChapter=§3Faction ?8\u25BA B\u00f6l\u00fcm se\u00e7:
infoChapterPages=§3Faction ?8\u25BA ?7B\u00f6l\u00fcm {0}, Sayfa ?a{1}?7,?a{2}?7:
infoPages=§3Faction §8\u25BA §7 ---- §a{2} §7----§a Sayfa {0}§7/§a{1} §7----
infoUnknownChapter=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen b\u00f6l\u00fcm!
insufficientFunds=§3Faction §8\u25BA §7Yetersiz!
invalidCharge=§3Faction §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidFireworkFormat=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz havai-fi\u015fek format\u0131!
invalidHome=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7ad\u0131nda bir evin yok!
invalidHomeName=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz ev ismi!
invalidMob=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen mob t\u00fcr\u00fc!
invalidNumber= §cB\u00f6yle Bir Numara Yok!
invalidPotion=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz iksir!
invalidPotionMeta=§3Faction §8\u25BA §cGe\u00e7ersiz!
invalidSignLine=§3Faction §8\u25BA §9Sat\u0131r§b {0} §9Tabelada Yok!
invalidWarpName=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7ersiz \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131!
invalidWorld=§7Ge\u00e7ersiz d\u00fcnya!
is=§3Faction §8\u25BA Oldu\u011funu
itemCannotBeSold=§3Faction §8\u25BA §cBu e\u015fyay\u0131 satamazs\u0131n!
itemMustBeStacked=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fya takas\u0131 i\u00e7in elindeki e\u015fyan\u0131n bir stack(Full) olmas\u0131 gerekir!
itemNames=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131n k\u0131sa isimleri:§a {0}
itemNotEnough1=§3Faction §8\u25BA §cSatmak i\u00e7in yeterli miktarda e\u015fyan yok!
itemNotEnough2=§3Faction §8\u25BA §7E\u011fer envanterinde varolan t\u00fcm e\u015fyalar\u0131 silmek istiyorsan §a/sell <e\u015fyaismi>§7.
itemNotEnough3=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fyan\u0131 satmak istiyorsan §a/sell <hand/all> §7yazmal\u0131s\u0131n.
itemSellAir=§3Faction §8\u25BA §7Havay\u0131 falan m\u0131 satmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsun? Eline bir \u015fey al!
itemSold=§3Faction §8\u25BA §7Sat\u0131ld\u0131 §b{0} §6({1} {2} , {3}).
itemSoldConsole=§3Faction §8\u25BA §6{0} §7Satt\u0131n {1} , §a{2} §a({3} , {4}).
itemSpawn=§3Faction §8\u25BA §7Veriliyor§a {0} §7-§a {1}
itemType=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fya:§a {0} §7-§a {1}
itemsCsvNotLoaded=§3Faction §8\u25BA E\u015fya verileri y\u00fcklenemedi!
jailAlreadyIncarcerated=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu zaten hapiste!
jailMessage=§3Faction §8\u25BA §7Adalet §d<3
jailNotExist= §7Bu numarada bir hapishane yok!
jailReleased=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu hapisten \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131!
jailReleasedPlayerNotify=§3Faction §8\u25BA §7Af \u00e7\u0131kt\u0131, \u015fansl\u0131s\u0131n!
jailSentenceExtended=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7s\u00fcre sonra hapisten ayr\u0131lacaks\u0131n!
jailSet=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7numaral\u0131 hapishane olu\u015fturuldu.
jumpError=§3Faction §8\u25BA §7Bu bilgisayar\u0131n\u0131n beynine zarar verebilir.
kickDefault=§3Faction §8\u25BA §7Sunucudan at\u0131ld\u0131n!
kickExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam\u0131 sunucudan atamazs\u0131n!
kickedAll=§3Faction §8\u25BA §7Herkes sunucudan at\u0131ld\u0131!
kill=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu katledildi!
killExempt=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuyu \u00f6ld\u00fcremezsin!
kitCost=§3Faction §8\u25BA /§7/§o({0})§6
kitError2=§7Kitte bir sorun var!
kitError=§3Faction §8\u25BA §7Kullanabilece\u011fin kit bulunamad\u0131!
kitGiveTo=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 kit §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya verildi.
kitInvFull=§3Faction §8\u25BA §7Envanterin dolu!
kitNotFound= §7B\u00f6yle bir kit yok!
kitOnce=§3Faction §8\u25BA §7Bu kiti bir daha kullanamazs\u0131n!
kitReceive=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 kiti ba\u015far\u0131yla al\u0131nd\u0131!
kitTimed=§3Faction §8\u25BA §7Bu kiti tekrar alabilmek i\u00e7in \u015fu kadar daha beklemelisin: §a{0}
kits=§3Faction §8\u25BA §7Kitler:§a {0}
leatherSyntax=§3Faction §8\u25BA §2Deri Renk Su00f6zdizimi: renk: <red>, <green>, u00f6rne\u011fin <blue>: renk: 255, 0, 0.
lightningSmited=§3Faction §8\u25BA §7\u015fim\u015fek!
lightningUse=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u015fim\u015fek \u00e7akt\u0131rd\u0131n!
listAfkTag=§3Faction §8\u25BA /§7[Uzakta]§6
listAmount=§3Faction §8\u25BA §7Maksimum oyuncu say\u0131s\u0131 §a{0}§7 Aktif olan §a{1}
listAmountHidden=§3Faction §8\u25BA §2\u015fuan §a{0}§7{1} Maksimum d\u0131\u015f\u0131nda §a{2}§7 oyuncu aktif.
listGroupTag=§3Faction §8\u25BA {0}§6:
listHiddenTag=§3Faction §8\u25BA /§7[Gizli]§6
loadWarpError=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 y\u00fcklenemedi {0}.
localFormat=§3Faction §8\u25BA [L]<{0}> {1}
mailClear=§3Faction §8\u25BA §7Se\u00e7ti\u011fin mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7komutunu kullan.
mailCleared=§3Faction §8\u25BA §7E-Mailin temizlendi!
mailSent=§3Faction §8\u25BA §7E-Mail g\u00f6nderildi!
markMailAsRead=§3Faction §8\u25BA §7Okudu\u011fun mailleri temizlemek i\u00e7in §a/mail clear §7yazmal\u0131s\u0131n.
markedAsAway=§3Faction §8\u25BA §7\u0130\u015faretlendin.
markedAsNotAway=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k i\u015faretli de\u011filsin.
matchingIPAddress=§3Faction §8\u25BA §7Ayn\u0131 IP adresinden giri\u015f yapan oyuncular:
maxHomes=§3Faction §8\u25BA §7Maksimum ev say\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131n!
mayNotJail=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam hapiste!
me=§aben
minute=§adakika
minutes=§adakika
missingItems=§3Faction §8\u25BA §7{0}x {1} e\u015fyaya sahip de\u011filsin.
mobSpawnError=§3Faction §8\u25BA §7Spawner de\u011fi\u015firken hata olu\u015ftu.
mobSpawnLimit=§3Faction §8\u25BA §7Mob sunucu limitini a\u015f\u0131yor!
mobSpawnTarget=§3Faction §8\u25BA §7Bu komutu girerken bir spawnera bakmal\u0131s\u0131n!
mobsAvailable=§3Faction §8\u25BA §7Moblar:§a {0}
moneyRecievedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncu taraf\u0131ndan §a{0} §7miktarda para al\u0131nd\u0131.
moneySentTo=§3Faction §8\u25BA §a{1} §7adl\u0131 oyuncuya §a{0} §7miktarda para g\u00f6nderildi.
month=§aay
months=§aay
moreThanZero=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131f\u0131rdan b\u00fcy\u00fck bir de\u011fer girmelisin!
moveSpeed=§3Faction §8\u25BA §7H\u0131z §a{0} §7de\u011ferine de\u011fi\u015ftirildi!
msgFormat=§3Faction §8\u25BA §f{0}§8 - §f{1}§8: §e{2}
multipleCharges=§3Faction §8\u25BA §7Bu havai-fi\u015fek \u00fczerinde daha fazla de\u011fi\u015fiklik yapamazs\u0131n!
multiplePotionEffects=§3Faction §8\u25BA §7Bu iksir \u00fczerine daha fazla efekt eklemeyezsin!
muteExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu adam\u0131 susturamazs\u0131n!
muteNotify=§3Faction §8\u25BA §7{0} §2Susturuldu §9{1}§2.
mutedPlayer=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2Susturuldu
mutedPlayerFor=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu {0} §2\u015fu Sebepten Dolay\u0131 Susturuldu {1}.
mutedUserSpeaks=§3Faction §8\u25BA {0} Konu\u015fmay\u0131 Denedi Fakat \u00f6nceden Susturulmu\u015ftu.
nearbyPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Yak\u0131n\u0131ndaki ıyuncular:§a {0}
negativeBalanceError=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 negatif de\u011ferli bir paraya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011fil!
nickChanged=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 yenilendi!
nickDisplayName=§3Faction §8\u25BA §7Essentials ayarlar\u0131ndan change-displayname'yi a\u00e7\u0131k yapman gerek!
nickInUse=§3Faction §8\u25BA §7Bu isim kullan\u0131l\u0131yor!
nickNamesAlpha=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ismi sadece alfabe ve rakam i\u00e7erikli olmal\u0131d\u0131r!
nickNoMore=§3Faction §8\u25BA §7Art\u0131k bir kullan\u0131c\u0131 ismi yok!
nickSet=§3Faction §8\u25BA §7Kullan\u0131c\u0131 ad\u0131n §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi!
nickTooLong=§3Faction §8\u25BA §7Bu isim \u00e7ok uzun.
noAccessCommand=§3Faction §8\u25BA §7\u00dczg\u00fcn\u00fcm, yetkin yok :/
noAccessPermission=§3Faction §8\u25BA §7Bu komut kullanabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noBreakBedrock=§3Faction §8\u25BA §7Az \u00f6nce katman kayas\u0131n\u0131 k\u0131rmaya m\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131n?
noDestroyPermission=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7yok edebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noDurability=§cGe\u00e7ersiz!
noGodWorldWarning=§3Faction §8\u25BA §7Dikkat bu d\u00fcnyada \u00f6l\u00fcms\u00fczl\u00fck aktif de\u011fil!
noHelpFound=§3Faction §8\u25BA §7E\u015fle\u015fen komut yok!
noHomeSetPlayer=§3Faction §8\u25BA §7Olu\u015fturulmu\u015f hi\u00e7 evi yok!
noIgnored=§3Faction §8\u25BA §7Hi\u00e7 kimseyi engellememi\u015fsin.
noKitPermission=§7Bu kiti kullanabilmek i\u00e7in yetkin yok!
noKits=§7Hi\u00e7 kit bulunamad\u0131!
noMail=§3Faction §8\u25BA §7Gelen kutun bo\u015f!
noMatchingPlayers=§7E\u015flesen oyuncu bulunamad\u0131!
noMetaFirework=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noMetaPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noNewMail=
noPendingRequest= §7Sana gelen herhangi bir istek yok.
noPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPermToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §7Bu mobu olu\u015fturmak i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPlacePermission=§3Faction §8\u25BA §7Bu tabelan\u0131n yan\u0131na herhangi bir blok yerle\u015ftiremezsin!
noPotionEffectPerm=§3Faction §8\u25BA §7Bunun i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
noPowerTools=§3Faction §8\u25BA §7Aktif edilmi\u015f herhangi bir g\u00fc\u00e7 aleti yok!
noWarpsDefined=§7Hi\u00e7 \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunamad\u0131.
none=§ayok
notAllowedToQuestion=§3Faction §8\u25BA §7Soru sorabilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
notAllowedToShout=§3Faction §8\u25BA §7Ba\u011f\u0131rmak i\u00e7in iznin yok!
notEnoughExperience=§3Faction §8\u25BA §7Yeterli EXP yok!
notEnoughMoney=§3Faction §8\u25BA §7Yetersiz para!
notFlying=§3Faction §8\u25BA §7U\u00e7muyor.
notRecommendedBukkit=§3Faction §8\u25BA §4* ! * §7Bukkit versiyonunuzu Essentials \u00f6nermiyor!
notSupportedYet=§3Faction §8\u25BA §7\u015fimdilik desteklenmiyor.
nothingInHand=§7Elinde hi\u00e7bir \u015fey yok!
now=\u015fimdi
nuke=Nuke
numberRequired=§3Faction §8\u25BA §7Bir numara oraya gidiyor.
onlyDayNight=§3Faction §8\u25BA §7Zaman sadece daynight destekliyor.
onlyPlayerSkulls=§3Faction §8\u25BA §7Sadece oyuncu sahiplerinin kafataslar\u0131n\u0131 belirleyebilirsin! (397:3).
onlyPlayers=§3Faction §8\u25BA §7Sadece oyun i\u00e7inde kullan\u0131labilir bir komut {0}.
onlySunStorm=§3Faction §8\u25BA §7Hava durumu sadece sun-storm destekliyor.
orderBalances=§3Faction §8\u25BA §b {0} §2Adl\u0131 Oyuncular\u0131n Parası Listeleniyor, L\u00fctfen Bekleyin...
oversizedTempban=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncular\u0131 bu kadar s\u00fcre yasaklayamazs\u0131n.
pTimeCurrent=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131: §a{1}§7.
pTimeCurrentFixed=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 §a{1} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
pTimeNormal=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncunun zaman\u0131 do\u011fru ve sunucuya uyuyor.
pTimeOthersPermission=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer oyuncular\u0131n zaman\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirme yetkin yok.
pTimePlayers=§3Faction §8\u25BA §7Bu oyuncular kendi zamanlar\u0131n\u0131 kullan\u0131yor:§a
pTimeReset=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu zaman\u0131 §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in s\u0131f\u0131rland\u0131.
pTimeSet=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pTimeSetFixed=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Zaman\u0131 \u015fu Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0}§2, §b{1} Olarak Ayarland\u0131.
pWeatherCurrent=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu§b {1}§2.
pWeatherInvalidAlias=§3Faction §8\u25BA §9Ge\u00e7ersiz Hava Durumu Tipi
pWeatherNormal=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 Adl\u0131 Oyuncunun Hava Durumu Sunucunun ki \u0130le E\u015flesiyor.
pWeatherOthersPermission=§3Faction §8\u25BA §9Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n Hava Durumunu De\u011fi\u015ftiremezsin.
pWeatherPlayers=§3Faction §8\u25BA §2Bu Oyuncular\u0131n Kendilerine \u00f6zg\u00fc Hava Durumlar\u0131 Var:§6
pWeatherReset=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumu §b{0} §2 Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in S\u0131f\u0131rland\u0131.
pWeatherSet=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu Hava Durumunu §b{1} §2Adl\u0131 Oyuncu \u0130\u00e7in §b{0} Olarak Ayarland\u0131.
pendingTeleportCancelled=§3Faction §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlanma i\u015flemi iptal edildi.
playerBanIpAddress=§3Faction §8\u25BA §b{0} §2Adl\u0131 Oyuncu IP Ban Yedi: {1}§2.
playerBanned=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Banland\u0131 {1} §2Sebep {2}.
playerInJail=§3Faction §8\u25BA §9Bu Adamdan Ne \u0130stiyorsun, Zaten Hapiste§b {0}§2.
playerJailed=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131ld\u0131! Adalet <3
playerJailedFor=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Hapise At\u0131lma Sebebi {1}.
playerKicked=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2At\u0131ld\u0131 {1} Sebep {2}.
playerMuted=§3Faction §8\u25BA §2Susturuldun!
playerMutedFor=§3Faction §8\u25BA §2Susturuldun - Sebep§b {0}.
playerNeverOnServer=§3Faction §8\u25BA §9Oyuncu§b {0} §9Bu Sunucuya Ad\u0131m\u0131n\u0131 Bile Atmad\u0131
playerNotFound=§7Oyuncu Bulunamad\u0131!
playerUnbanIpAddress=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 Kald\u0131r\u0131ld\u0131 IP: {1}.
playerUnbanned=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Ban\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc {1}.
playerUnmuted=§3Faction §8\u25BA §2Art\u0131k Konu\u015fabilirsin!
pong=§3Faction §8\u25BA §7G\u00fcr\u00fclt\u00fc!
posPitch=§3Faction §8\u25BA §7E\u011fim: {0} (Kafa A\u00e7\u0131s\u0131)
posX=§3Faction §8\u25BA §7X: {0} (+Do\u011fu <-> -Bat\u0131)
posY=§3Faction §8\u25BA §7Y: {0} (+Yukar\u0131 <-> -A\u015fa\u011f\u0131)
posYaw=§3Faction §8\u25BA §7Yaw: {0} (Rotasyon)
posZ=§3Faction §8\u25BA §7Z: {0} (+G\u00fcney <-> -Kuzey)
possibleWorlds=§3Faction §8\u25BA §7M\u00fcmk\u00fcn d\u00fcnyalar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla {0} say\u0131lar 0 vard\u0131r.
potions=§3Faction §8\u25BA §7\u0130ksirler:§a {0}§7.
powerToolAir=§3Faction §8\u25BA §7Komut hava i\u00e7in eklenemiyor.
powerToolAlreadySet=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 komutu zaten {1} uyguland\u0131.
powerToolAttach=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 komut {1} olarak atand\u0131.
powerToolClearAll=§3Faction §8\u25BA §7T\u00fcm g\u00fc\u00e7 aleti komutlar\u0131 temizlendi.
powerToolList=§3Faction §8\u25BA §2E\u015fya §b{1} §2: §b{0}§2 Komutlar\u0131n\u0131 \u0130\u00e7ermekte.
powerToolListEmpty=§3Faction §8\u25BA §9E\u015fya§b{0} §9Hi\u00e7bir Komuta Atanmam\u0131\u015f.
powerToolNoSuchCommandAssigned=§3Faction §8\u25BA §9Komut§b{0}§9 {1} Olarak Atanamad\u0131.
powerToolRemove=§3Faction §8\u25BA §2Komut §b{0}§2 {1} dan Silindi.
powerToolRemoveAll=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm Komutlar {0} Taraf\u0131ndan Silinmi\u015ftir.
powerToolsDisabled=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Devre D\u0131\u015f\u0131 B\u0131rak\u0131ld\u0131.
powerToolsEnabled=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm G\u00fc\u00e7 Aletlerin Aktif Edildi.
questionFormat=§3Faction §8\u25BA /§2[SORU]§6 {0}
readNextage=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer sayfaya ge\u00e7mek i\u00e7in§a {0} {1} §7yazmal\u0131s\u0131n.
recipe=§3Faction §8\u25BA §7Tarif §a{0}§7 ({1} {2})
recipeBadIndex=§3Faction §8\u25BA Bu numarada bir tarif yok.
recipeFurnace=§3Faction §8\u25BA §b{0} §2Eritiliyor.
recipeGrid=§3Faction §8\u25BA /§{0}X §2| /§{1}X §2| /§{2}X
recipeGridItem=§3Faction §8\u25BA /u00a0/§{0}X §b{1}
recipeMore=§3Faction §8\u25BA §7Di\u011fer §b{2}§2 Tariflerini G\u00f6rmek \u0130\u00e7in §2{0} §b{1}§2 <Numara> Yaz.
recipeNone=§3Faction §8\u25BA §7{0} \u0130\u00e7in Tarif Bulunmuyor
recipeNothing=§3Faction §8\u25BA §7Hi\u00e7bir \u015fey
recipeShapeless=§3Faction §8\u25BA §7Birle\u015ftirme §b{0}
recipeWhere=§3Faction §8\u25BA §7Nerede: {0}
removed=§3Faction §8\u25BA §2§b {0} §cE\u015fya Silindi!
repair=§3Faction §8\u25BA §aBa\u015far\u0131yla tamir edildi!
repairAlreadyFixed=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya sapasa\u011flam.
repairEnchanted=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya b\u00fcy\u00fcl\u00fc oldu\u011fundan dolay\u0131 tamir edilemiyor!
repairInvalidType=§3Faction §8\u25BA §7Bu e\u015fya tamir edilemez!
repairNone=§3Faction §8\u25BA §7Envanterinde tamir edilmesi gereken hi\u00e7 e\u015fya yok!
requestAccepted=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi kabul edildi.
requestAcceptedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini kabul etti.
requestDenied=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi reddedildi.
requestDeniedFrom=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fini reddetti!
requestSent=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131n!
requestTimedOut=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frad\u0131!
requiredBukkit=§3Faction §8\u25BA §4* ! * §7CraftBukkitiniz eklenti ile uyu\u015fmuyor l\u00fctfen son s\u00fcr\u00fcm\u00fc y\u00fckleyin.
resetBal=§3Faction §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm aktif oyuncular i\u00e7in.
resetBalAll=§3Faction §8\u25BA §7Bakiyeler s\u0131f\u0131rland\u0131 §a{0} §7t\u00fcm oyuncular i\u00e7in.
returnPlayerToJailError=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncuyu \u00e7\u0131kart\u0131rken sorun olu\u015ftu!
runningPlayerMatch=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu e\u015fle\u015fmesi s\u00fcr\u00fcyor...
second=§asaniye
seconds=§asaniye
seenOffline=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif de\u011fil.
seenOnline=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncu§b {0} §a{1} §7s\u00fcredir aktif.
serverFull=§3Faction §8\u25BA §7Sunucu Dolu VIP Alarak Sunucuya Girebilirsin!
serverTotal=§3Faction §8\u25BA §7Sunucu kapasitesi: §a{0}
setBal=§3Faction §8\u25BA §7Mevcut paran §a{0}§7.
setBalOthers=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncunun parası g\u00fcncellendi. Paran: §a{1}
setSpawner=§3Faction §8\u25BA §7Spawner tipi de\u011fi\u015ftirildi§a {0}
sheepMalformedColor=§3Faction §8\u25BA §7Hatal\u0131 renk.
shoutFormat=§2[BA\u011fIR]§6 {0}
signFormatFail=§3Faction §8\u25BA §9[{0}]
signFormatSuccess=§3Faction §8\u25BA /§1[{0}]
signFormatTemplate=§3Faction §8\u25BA [{0}]
signProtectInvalidLocation=§3Faction §8\u25BA §7Burada tabela kullanma iznin yok.
similarWarpExist=§3Faction §8\u25BA §7Ayn\u0131 isimde \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 mevcut.
slimeMalformedSize=§3Faction §8\u25BA §7Hatal\u0131 boyut.
socialSpy=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7i\u00e7in sosyal ajan: §a{1}
soloMob=§3Faction §8\u25BA §7Bu mob yaln\u0131z olmak istiyor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.
spawnSet=§3Faction §8\u25BA §7Spawn noktas\u0131 belirlendi.
spawned=Do\u011fdu
spectator=§a\u0130zleyici
sudoExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu oyuncuya komut kulland\u0131ramazs\u0131n.
sudoRun=§3Faction §8\u25BA §aKo\u015fmaya {0} zorlan\u0131yor:§a {1} {2}
suicideMessage=§3Faction §8\u25BA §7Ho\u015f\u00e7akal... Zalim d\u00fcnya!
suicideSuccess=§3Faction §8\u25BA §2{0} §2Kendi Hayatlar\u0131ndan Al\u0131nd\u0131.
survival=§ahayatta kalma
takenFromAccount=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7hesab\u0131ndan al\u0131nd\u0131.
takenFromOthersAccount=§3Faction §8\u25BA §a{1}§7 hesab\u0131ndan §a{0} §7kadar al\u0131nd\u0131. Paran: §a{2}
teleportAAll=§3Faction §8\u25BA §7T\u00fcm oyunculara \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi g\u00f6nderildi.
teleportAll=§3Faction §8\u25BA §7Oyuncular \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yor!
teleportAtoB=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 sana \u0131\u015f\u0131nland\u0131 {1}§7.
teleportDisabled=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7I\u015f\u0131nlanma modu aktif de\u011fil!
teleportHereRequest=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7adl\u0131 oyuncu kendisine \u0131\u015f\u0131nlanman\u0131 istiyor.
teleportNewPlayerError=§3Faction §8\u25BA §7Yeni oyuncuyu \u0131\u015f\u0131nlarken hata oldu.
teleportRequest=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 adl\u0131 oyuncu sana \u0131\u015f\u0131nlanma iste\u011fi yollad\u0131!
teleportRequestTimeoutInfo=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma iste\u011fi §a{0} saniye§7 sonra zaman a\u015f\u0131m\u0131na u\u011frayacak.
teleportTop=§3Faction §8\u25BA §7En y\u00fckse\u011fe \u0131\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor
teleportationCommencing=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma ger\u00e7ekle\u015fiyor...
teleportationDisabled=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationDisabledFor=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma devre d\u0131\u015f\u0131!
teleportationEnabled=§3Faction §8\u25BA §7I\u015f\u0131nlanma aktif!
teleportationEnabledFor=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu i\u00e7in \u0131\u015f\u0131nlanma aktif!
teleporting=§3Faction §8\u25BA §eI\u015f\u0131nlan\u0131l\u0131yor..
teleportToPlayer=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncuya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
tempBanned=§3Faction §8\u25BA Sunucudan K\u0131sa S\u00fcre Uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131n. Sebebi : {0}.
tempbanExempt=§3Faction §8\u25BA §7Bu ki\u015fiye s\u00fcreli ban atamazs\u0131n!
thunder=§3Faction §8\u25BA §7D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §a{0}
thunderDuration=§3Faction §8\u25BA §2D\u00fcnyanda \u015fim\u015fek §b {1} §2S\u00fcre Boyunca §b {0}.
timeBeforeHeal=§7Bir sonraki canland\u0131rma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeBeforeTeleport=§3Faction §8\u25BA §7Bir sonraki \u0131\u015f\u0131nlanma i\u00e7in §a{0}§7 saniye beklemelisin!
timeFormat=§3Faction §8\u25BA §b{0}§2 ya da §b{1}§2 ya da §b{2}§2.
timeSetPermission=§3Faction §8\u25BA §9Zaman\u0131 Ayarlamak \u0130\u00e7in Yetkili De\u011filsin.
timeWorldCurrent=§3Faction §8\u25BA §2Ge\u00e7erli Saat Dilimi§b {0} §2 §b{1}§2.
timeWorldSet=§3Faction §8\u25BA §aSaat de\u011fi\u015ftirildi.
totalWorthAll=§3Faction §8\u25BA §6Sat\u0131lan T\u00fcm E\u015fya ve Bloklar \u0130\u00e7in Toplam De\u011fer §b{1}§6.
totalWorthBlocks=§3Faction §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131\u015flar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
tps=§3Faction §8\u25BA §7\u015fu anki TPS: §a{0}
tradeSignEmpty=§3Faction §8\u25BA §9Tabelada Senin \u0130\u00e7in Bir \u015fey Yok!
tradeSignEmptyOwner=§3Faction §8\u25BA §9Alacak Bir \u015fey Yok!
treeFailure=§3Faction §8\u25BA §9A\u011fa\u00e7 Dikilmede Sorun Olu\u015ftu, \u00e7imenin ya da Topra\u011f\u0131n \u00fcst\u00fcne Yeniden Deneyin.
treeSpawned=§3Faction §8\u25BA §2A\u011fa\u00e7 Dikildi
true=§6Do\u011fru
typeTpaccept=§3Faction §8\u25BA §7Kabul etmek i\u00e7in §a/tpaccept
typeTpdeny=§3Faction §8\u25BA §7Reddetmek i\u00e7in §c/tpdeny
typeWorldName=§3Faction §8\u25BA §aBelirli bir d\u00fcnya \u0130smi de yazabilirsin.
unableToSpawnMob=§3Faction §8\u25BA §cMob do\u011furma a\u00e7\u0131k de\u011fil!
unignorePlayer=§3Faction §8\u25BA §a{0} adl\u0131 oyuncunun engelini kald\u0131rd\u0131n!
unknownItemId=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ID:§a {0}
unknownItemInList=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya.
unknownItemName=§3Faction §8\u25BA §7Bilinmeyen e\u015fya ismi: {0}.
unlimitedItemPermission=§3Faction §8\u25BA §9S\u0131n\u0131rs\u0131z e\u015fya i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin.
unlimitedItems=§3Faction §8\u25BA §7S\u0131n\u0131rs\u0131z E\u015fya:§a
unmutedPlayer=§3Faction §8\u25BA §2Oyuncu§b {0} §2Art\u0131k Konu\u015fabilir
unvanishedReload=§3Faction §8\u25BA §9Sunucuya reload at\u0131l\u0131yor bu y\u00fczden g\u00f6r\u00fcnebilir durumdas\u0131n.
upgradingFilesError=§3Faction §8\u25BA Dosyalar\u0131 yenilerken bir sorun olu\u015ftu!
uptime=§3Faction §8\u25BA §7A\u00e7\u0131k kalma s\u00fcresi:§a {0}
userAFK=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu \u015fu anda me\u015fgul!
userDoesNotExist= §cB\u00f6yle bir oyuncu yok!
userIsAway=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul!
userIsNotAway=§3Faction §8\u25BA §a{0} §7adl\u0131 oyuncu art\u0131k me\u015fgul de\u011fil!
userJailed=§3Faction §8\u25BA §7Adalet §d<3
userUnknown=§3Faction §8\u25BA §cBu oyuncu sunucuya ad\u0131m\u0131n\u0131 bile Aatmad\u0131!
userdataMoveBackError=§3Faction §8\u25BA userdata{0}.tmp ''den userdata{1}''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
userdataMoveError=§3Faction §8\u25BA userdata{0} ''den userdata{1}.tmp ''e Ta\u015f\u0131ma Hatas\u0131!
usingTempFolderForTesting=§3Faction §8\u25BA Test \u0130\u00e7in Kullan\u0131lan Temp Dosyas\u0131:
vanished=§3Faction ?8\u25BA ?7G\u00f6r\u00fcnmezsin!
versionMismatch=§3Faction ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen {0} Pluginini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
versionMismatchAll=§3Faction ?8\u25BA ?9Versiyon Uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131! L\u00fctfen T\u00fcm Essentials Eklentilerini Ayn\u0131 S\u00fcr\u00fcme G\u00fcncelleyin.
voiceSilenced=§3Faction ?8\u25BA ?2Susturuldun!
walking=?6Y\u00fcr\u00fcyor
warpDeleteError=§3Faction ?8\u25BA ?9Warp Dosyas\u0131n\u0131 Silerken Bir Problem Olu\u015ftu.
warpList=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpListPermission=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesini g\u00f6rebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!.
warpNotExist=?7B\u00f6yle bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 yok!
warpOverwrite=§3Faction ?8\u25BA ?cBir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 ekleyemezsin!
warpSet=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7ad\u0131nda bir \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 olu\u015fturuldu!
warpUsePermission=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131na gidebilmek i\u00e7in iznin yok!
warpingTo=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adl\u0131 noktaya \u0131\u015f\u0131nlan\u0131yorsun!
warps=§3Faction ?8\u25BA ?7I\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 listesi: ?a{0}
warpsCount=§3Faction ?8\u25BA ?7Sunucuda?a {0} ?7adet \u0131\u015f\u0131nlanma noktas\u0131 bulunmakta {1} {2}.
weatherStorm=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherStormFor=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSun=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
weatherSunFor=§3Faction ?8\u25BA ?7Zaman de\u011fi\u015ftirildi.
whoisAFK=§3Faction ?8\u25BA ?7Uzakta:?a {0}
whoisBanned=§3Faction ?8\u25BA ?7Banl\u0131:?a {0}
whoisExp=§3Faction ?8\u25BA ?7EXP:?a {0} (Level {1})
whoisFly=§3Faction ?8\u25BA ?7U\u00e7ma:?a {0} ({1})
whoisGamemode=§3Faction ?8\u25BA ?7Oyun Modu:?a {0}
whoisGeoLocation=§3Faction ?8\u25BA ?7Konum:?a {0}
whoisGod=§3Faction ?8\u25BA ?7\u00f6l\u00fcms\u00fcz:?a {0}
whoisHealth=§3Faction ?8\u25BA ?7Can:?a {0}20
whoisIPAddress=§3Faction ?8\u25BA ?7IP Adresi:?a {0}
whoisJail=§3Faction ?8\u25BA ?7Hapis:?a {0}
whoisLocation=§3Faction ?8\u25BA ?7Konum:?a ({0}, {1}, {2}, {3})
whoisMoney=§3Faction ?8\u25BA ?7Para:?a {0}
whoisMuted=§3Faction ?8\u25BA ?7Susturulan:?a {0}
whoisNick=§3Faction ?8\u25BA ?7\u0130sim:?a {0}
whoisOp=§3Faction ?8\u25BA ?7OP:?a {0}
whoisTop=§3Faction ?8\u25BA ?2 =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA Kim:?b {0} ?2=§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA =§3Faction ?8\u25BA
worth=§3Faction ?8\u25BA ?6{0} Y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n De\u011feri ?b{1}?6 ({2} E\u015fya(lar) {3} Elde Et)
worthMeta=§3Faction ?8\u25BA ?6Stack {0} \u0130le {1} De\u011ferinde ?b {2} ?6 ({3} oge {4} Her Y\u00f6n\u00fc) Meta
worthSet=§3Faction ?8\u25BA ?aWorth de\u011feri belirlendi.
year=?ay\u0131l
years=?ay\u0131l
youAreHealed=§3Faction ?8\u25BA ?7Canland\u0131r\u0131ld\u0131n!
youHaveNewMail=§3Faction ?8\u25BA ?a{0} ?7adet mesaj\u0131n var okumak i\u00e7in ?a/mail read?7 yazmal\u0131s\u0131n.
whoisHunger=§3Faction ?8\u25BA ?2 - A\u00e7l\u0131k:?6 {0}20 (+{1})
kitDelay=§3Faction ?8\u25BA /?m{0}?6
giveSpawnFailure=§3Faction ?8\u25BA ?eYeterli bo\u015fluk yok ?a{0} ?a{1} ?ekaybedildi.
noKitGroup=§3Faction ?8\u25BA ?7Bu alet setine eri\u015febilmek i\u00e7in gerekli iznin yok!
inventoryClearingFromAll=§3Faction ?8\u25BA ?eT\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar\u0131n envanteri temizleniyor..
inventoryClearingAllItems=§3Faction ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanteri tamamen temizlendi.
inventoryClearingAllArmor=§3Faction ?8\u25BA ?2{0} ?7adl\u0131 oyuncunun envanterinde bulunan t\u00fcm e\u015fya ve z\u0131rhlar temizlendi.
inventoryClearingAllStack=§3Faction §8\u25BA §2T\u00fcm§b {0} §2 Adl\u0131 E\u015fya {1}§2 Adl\u0131 Kullan\u0131c\u0131dan Temizlendi.
inventoryClearingStack=§3Faction §8\u25BA /§§b {0} §2 §b {1} §2 Miktar\u0131nda E\u015fya {2}§2 Adl\u0131 Oyuncudan Silindi.
inventoryClearFail=§3Faction §8\u25BA {0} §9Adl\u0131 Oyuncu §b {2} miktarinda §b {1} §9E\u015fyasina Sahip De\u011fil.
localNoOne=§3Faction §8\u25BA
totalSellableAll=§3Faction §8\u25BA §6T\u00fcm Sat\u0131labilir E\u015fyalar ve Bloklar §b{1}§6.
totalSellableBlocks=§3Faction §8\u25BA §2G\u00f6r\u00fclebilen T\u00fcm Sat\u0131labilen E\u015fyalar\u0131n Toplam De\u011feri §b{1}§6.
radiusTooBig=§3Faction §8\u25BA §9eMesafe \u00e7ok b\u00fcy\u00fck! En fazla mesafe: {0}
isIpBanned=§3Faction §8\u25BA §7IP §a{0} §7yasakland\u0131.
mobDataList=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7erli mob verisi:§a {0}
vanish=§3Faction §8\u25BA §7G\u00f6r\u00fcnmez Modu {0}: {1}
noLocationFound=§3Faction §8\u25BA §eGe\u00e7erli bir konum bulunamad\u0131.
coordsKeyword=§3Faction §8\u25BA {0}, {1}, {2}
banExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 yasaklayamazs\u0131n.
tempbanExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 s\u00fcreli yasaklayamazs\u0131n.
mayNotJailOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 hapsedemezsin.
muteExemptOffline=§3Faction §8\u25BA §e\u00e7evrimd\u0131\u015f\u0131 oyuncular\u0131 susturamazs\u0131n.
ignoreExempt=§3Faction §8\u25BA §eBu oyuncuyu reddedemezsin.
unsafeTeleportDestination=§3Faction §8\u25BA §9I\u015f\u0131nlanma b\u00f6lgesi g\u00fcvenli de\u011fil.
noMetaJson=§3Faction §8\u25BA &7JSON methodu bu bukkit s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde desteklenmiyor.
maxMoney=§3Faction §8\u25BA §cBu iu015flem bakiye s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fa\u0131yor!
skullChanged=§3Faction §8\u25BA §7Kafatas\u0131 §a{0} §7olarak de\u011fi\u015ftirildi.
alphaNames=§3Faction §8\u25BA §9Oyuncu \u0130simleri Sadece Harfler, Say\u0131lar ve Alt \u00e7izgi \u0130\u00e7erebilir.
givenSkull=§3Faction §8\u25BA §a{0}§7 Kafatas\u0131n\u0131 Verdin.
noPermissionSkull=§3Faction §8\u25BA §7Bu kafatas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in gerekli izne sahip de\u011filsin!
teleportInvalidLocation=§3Faction §8\u25BA §7Koordinat de\u011ferleri 30000000 \u00fczerinde olamaz.
invalidSkull=§3Faction §8\u25BA §7L\u00fctfen bir oyuncunun kafatas\u0131n\u0131 tutun.
weatherInvalidWorld=§3Faction §8\u25BA {0} \u0130simli Bir D\u00fcnya Bulunamad\u0131!
gameModeInvalid=§3Faction §8\u25BA §7Ge\u00e7erli bir oyuncu mod girmen gerekli.
mailTooLong=§3Faction §8\u25BA §7Mesaj\u0131n \u00e7ok uzun! 1000 karakterin alt\u0131nda yazmay\u0131 dene.
mailDelay=§3Faction §8\u25BA §7\u00e7ok fazla posta g\u00f6nderildi! S\u0131n\u0131r: §a{0}
olmadı :( yazılar karışıyor hep
 

Avelis

Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol
Rivel Project
Onaylı Satıcı
Katılım
24 Ağustos 2019
Mesajlar
1.331
En iyi cevaplar
76
Elmaslar
896
Puanlar
2.840
Discord
Halil#5778

Gemystery

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
28 Ekim 2019
Mesajlar
137
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
72
Puanlar
160
Skype
Gemystery
Minecraft
Gemystery
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Hepsini değiştir butonundan yapabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyor ise ctrl + f idi. §e§lFACTION yazın ve altına §cFaction yazın. Sonra hepsini değiştire basın.
 

Pika NetWork

Koydum Çalışma Masasını
Katılım
26 Ekim 2019
Mesajlar
74
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
24
Puanlar
90
Discord
HellsBelly#8465
Minecraft
BarisBeyR3KT
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Hepsini değiştir butonundan yapabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyor ise ctrl + f idi. §e§lFACTION yazın ve altına §cFaction yazın. Sonra hepsini değiştire basın.
Teşekkürler oldu konu kilit
 

Pika NetWork

Koydum Çalışma Masasını
Katılım
26 Ekim 2019
Mesajlar
74
En iyi cevaplar
0
Elmaslar
24
Puanlar
90
Discord
HellsBelly#8465
Minecraft
BarisBeyR3KT
Minecraft Sunucu Minecraft Sunucu
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.

Yedeklerinizi alıp bu essentialsı sunucunuza atın. yada türkçe dosyasını alıp değiştirin nasıl isterseniz.
teşekkürler oldu konu kilit
 
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
Yukarı Alt