Tanıtım MergedMobs | Birleşmiş Moblar | Tanıtım

Durum
Mesaj gönderimine kapalı.

Joka

numb.

Discord:

Joka#0326

Katılım
31 Ocak 2017
Mesajlar
921
Elmaslar
602
Puanlar
15.445
nOkalR.jpg

Selam arkadaşlar, ben Joka. Bugün sizlere yeni başlamış olduğum plug-in tanıtımlarının ilk bölümünü sunacağım. Buradaki amacım, sizlere yani MC-TR ailesine yeni eklentiler tanıtmak. Daha doğrusu bu eklentileri bilmeyen arkadaşlarıma yeni eklentiler öğretmek. Uzatmadan eklentimize geçelim; Eklentimiz MergedMobs.

MergedMobs ücretli bir plugindir ancak diğer pluginlere (mob birleştirme) göre daha verimlidir. MergedMobs, bizlere sunucumuzda spawn olan tüm mobları birleştirme olanağı sağlıyor. Bunu yaparken yaratıklara isim veriyor. Yani: "Pig X3" gibi isimler ekliyor. MergedMobs sayesinde skyblock sunucularında demir golemi çiftliklerinde oluşan lagları azaltabiliriz yada çok fazla yan yana gelip oyununuzu yavaşlatan yaratıklardan kurtulabiliriz, görüntü kirliliğinden kurtulabiliriz(:))​

vjmlPp.jpg

MergedMobs'da temel 3 komut ve 1 tane izin vardır.
Komutlar:

 • /mergedmob | /mergedmob help : Yardım menüsünü görüntülemeyi sağlar.
 • /mergedmob reload : Konfigürasyon (config) dosyasını yenilemenize olanak sağlar.
 • /mergedmob killall : Tüm birleşmiş yaratıkları öldürür. (with op/op ile birlikte)
İzin(ler):
 • mergedmob.reload: Konfigürasyon (config) dosyasını yenilemeniz için gereklidir.
Kurulum:Kurulum gayet basit. Tek gereken "MergedMob.jar" adlı java dosyasını ./plugins/ dosyasının içine taşımak, ardından reload/restart/start atmaktır.
Konfigürasyon(Config):

Kod:
Messages:
 ErrorMsg : "&c[MergedMob] : Some error occured."
 NoFakeEgg: "&c[MergedMob] : You cannot fake merged mobs!"
 MergedMobAllKilled: "" # "&a[MergedMob] : a merged mob killed."
 MergedMobKillAllCompleted: "&a[MergedMob] : Kill all completed.";

HelpMessages:
 banner:
  msg: "=== &e[&aMergedMob Commands List (%version%)&e] &r==="
 help:
  msg: "&a/mergedmob help : displays this help menu."
 reload:
  msg: "&a/mergedmob reload : reloads config file."
  permission: "mergedmob.reload"
 debug:
  msg: "&a/mergedmob debug <true|false> : turn on / off the debug mode."
  permission: "mergedmob.debug"
 killall:
  msg: "&a/mergedmob killall : kills all merged mobs."
  permission: "mergedmob.killall"

# Available merge scheme 1, 2, or 3.
# scheme 3 is least CPU/Memory intensive scheme.
MergeScheme: 3

MergeCheckInterval: 20   #in ticks.

NumberRegex: "([0-9]+)(X)"   #this corresponds to %number%X in DisplayFormat
DisplayFormat: "&d%number%X &6%type%"

# whether spawner spawned mob will have AI or not
SpawnerMobAI: true

# whether tamed and leashed mobs should be merged
MergeTamedMobs: false
MergeLeashedMobs: false

# limit merge to spawner mobs
MergeOnlySpawnerMobs: false

# whether villager zombies should be merged
MergeVillagerZombie: false
MergeBabyZombie: false

# whether leave 10 villagers nearby
LeaveMinimumVillagersForIronGolem: true

# whether mobs with different equipments should get merged or not
MergeEquipped: false

# whether baby mobs get merged with the normal mob.
MergeBabyAnimal: false

# for merge_type,
# AVERAGE : merged mob's health would be the average of all merged mobs
# MINIMUM : merged mob's health would be the minimum health of all merged mobs
# MAXIMUM : merged mob's health woudl be the maxinum health of all merged mobs
# FULL : merged mob's health would be always full.
DefaultMergeType: AVERAGE

#
# if the cause of mob death was one of reason listed beloe
# only one mob in the merged mob will be killed.
# all other cause will kill entire merged mobs.
# followings are the cause of damae you can specify
#
# BLOCK_EXPLOSION : Damage caused by being in the area when a block explodes.
# CONTACT : Damage caused when an entity contacts a block such as a Cactus.
# CUSTOM : Custom damage.
# DROWNING : Damage caused by running out of air while in water
# ENTITY_ATTACK : Damage caused when an entity attacks another entity.
# ENTITY_EXPLOSION : Damage caused by being in the area when an entity, such as a Creeper, explodes.
# FALL : Damage caused when an entity falls a distance greater than 3 blocks
# FALLING_BLOCK Damage caused by being hit by a falling block which deals damage
# FIRE : Damage caused by direct exposure to fire
# FIRE_TICK : Damage caused due to burns caused by fire
# LAVA : Damage caused by direct exposure to lava
# LIGHTNING : Damage caused by being struck by lightning
# MAGIC : Damage caused by being hit by a damage potion or spell
# MELTING : Damage caused due to a snowman melting
# POISON : Damage caused due to an ongoing poison effect
# PROJECTILE : Damage caused when attacked by a projectile.
# STARVATION : Damage caused by starving due to having an empty hunger bar
# SUFFOCATION : Damage caused by being put in a block
# SUICIDE : Damage caused by committing suicide using the command "/kill"
# THORNS : Damage caused in retaliation to another attack by the Thorns enchantment.
# VOID : Damage caused by falling into the void
# WITHER : Damage caused by Wither potion effect

#
# This option is now deprecated. Please start using CauseToKillAll option.
CauseToKillOne:
 - ENTITY_ATTACK
 - PROJECTILE
 - FIRE

CauseToKillAll:
 #- DUMMY
 - FALL
 - FIRE

# default is LOW, you can have LOWEST, LOW, NORMAL, HIGH, HIGHEST or MONITOR
EntityDeathEventPriority: LOW

# if this option is true, the plugin will attempt to kill all merged mobs
# when the mergedmob is killed.
EnableKillAll: false

# if thie option is true, the drops from kill all will be randomized.
# if it's false, drops will be simply multiplied by the merged count.
# if you have a plugin which customize mob drops, it is strongly recommended to set this option "false"
RandomizeKillAllDrops: true

# Chicken Egg Drop Randomisor
# if one egg is dropped, the percentage represented by the following rate
# would also drop eggs.
# num_of_egg = merged_count * EggDropRate * random (0.0 - 1.0);
EggDropRate: 0.5

#
# Sheep related
# if MergeSheard: true, shearing will drop wool * merged count
MergeSheared: false
MergeColored: false

#
# Mobs with armors/weapons
# if MergeEquipped is false, mobs with different armors/weapons won't get merged.
MergeEquipped: false

#
# if this option is true, Lore is used to tag spawned mob's equipment.
UseLore: false

#
# this option will discard equipped armors and weapons (in hand) for stacked drop
# only the 1st skilled one will drop it.
CopyEquipment: false

#
# this option will permanently show the merged mob name tab.
PermShowDisplayName: false

# merging will be disabled in the world listed here.
#DisabledWorlds:
# - plotworld

# merging will be disabled in the worldguard region listed here.
DisabledWorldGuardRegions:
 - nomerge

#
# this rate is used for custom mob drops specified under "Mobs" section.
# for each Loot enchant level, LootEnchantRate will be added to the chance
LootEnchnatRate : 0.01

#
# list all mobs you wish them to merge in this section.
#
Mobs:
 CHICKEN:
  radius: 1
  leave_pair: true
  merge_type: AVERAGE
  max: 50  # max number of mobs being stacked, -1 = infinite.
 COW:
  radius: 1
  leave_pair: true
  # if this option is true, when you feed merged animal, you can get baby, whose number is merged count / 2.
  # default option is false;
  breeding: true
 PIG:
  alias: "&dPiggy!"
  radius: 1
  leave_pair: true
  Drops:
   Item0:
    chance: 0.7
    item: "268:0 min:1 max:1 name:'My_SWORD!!' lore:This_is|my_Swrod!! Sharpness:1"
   Item1:
    chance: 0.5
    item: "269:0 min:1 max:5 name:'spade!!' lore:This_is|my_spade!! Efficiency:1"
 SHEEP:
  radius: 1
  leave_pair: true
 VILLAGER:
  radius: 1
  leave_pair: true
  merge_type: MAXIMUM
 WOLF:
  radius: 1
  leave_pair: true
 BLAZE:
  radius: 1
 SKELETON:
  radius: 1
 ZOMBIE:
  radius: 1
  merge_type: MINIMUM
 SPIDER:
  radius: 1
 CAVE_SPIDER:
  radius: 1
 CREEPER:
  radius: 1
 ENDERMAN:
  radius: 3
 GHAST:
  radius: 1
 GUARDIAN:
  radius: 1
 IRON_GOLEM:
  radius: 2
 SLIME:
  radius: 1
 WITCH:
  radius: 1

lOL8ZE.jpg


DBq7D3.png


YjUcEG.png

Jli10z.png

G5e1RH.png

KwCRcU.png


VrAGDP.jpg


 
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
Neden altınlarını Discord sunucumuzda kazmıyorsun? TIKLA VE KATIL!
Yukarı