Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye
Minecraft Türkiye Minecraft Türkiye

[EĞİTİM] Lise - CoğrafyaAlpho320

Gelecek O Bir Gün..
D. Destek
20 Haziran 2018
817
654
1.740
$$ CaHiT $ MiRaÇ $$
Alpho320 #7408
alpho320
JCole
#1


MC-TR.png

Selam Forum Sakinleri
Bu sene çok fazla arkadaşımız liseye geçtiği için bu eğitim konularını açmaya karar verdim.Karışık eğitim konuları açıcağım.Geçelim dersimize.

Bu günki dersimiz Coğrafya!

Doğa ve İnsan
İnsanın ve diğer canlıların yaşadıkları alana doğal çevre denir.Doğal çevre dört ortamdan oluşur;
-Atmosfer (Hava küre)
- Hidrosfer (Su Küre)
- Litosfer (Taş küre)
- Biyosfer (Canlı küre,dünya)

İnsan faaliyetlerini bağlı olarak oluşan ortama ise beşeri ortamı oluşturur.
Örnek: Mahalle


Doğanın İnsan Yaşamına Etkileri

İnsanların giyinme,beslenme ve barınma gibi temel yaşam faaliyetleri farklılık gösterir;

- Tarımsal etkinliklerin farklılık göstermesi.

- Nüfus dağılışında farklılık göstermesi.

- Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde ulaşımın gelişememesi.

İnsanın Doğaya Etkileri
- Denizleri birbirine bağlayan kanalların açılması

- Ormanların tarla haline getirilmesi.

- Bataklıkların kurutularak tarla haline getirilmesi.

- Engebeli alanlar da tünel,viyadükler(bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan, ayaklar üzerine oturtulmuş, yüksek ve uzun köprü.),köprüler yapılması.İhtiyaç duyulan suyun depolanması için barajlar yapılması.Daha fazlada sayabiliriz ama gerek yok.

Coğrafya'nın Bölümleri
Coğrafya fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki başlık altında incelenir.


1-) Fiziki Coğrafya
Coğrafyanın doğal unsurlarıyla ilgilenen alanına fiziki coğrafya denir. Fiziki coğrafya, yeryüzünde doğal ortamı oluşturan bitki, hayvan, yer şekilleri, sular, iklim toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.


A-) Jeomorfoloji (Yer şekilleri bilimi)
Dağ, ova, plato ve diğer yüzey şekillerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar. Litosfer bu bilimin araştırma sahasına girer.


B-) Hidrografya (Su bilimi)
Okyanus ve denizlerdeki su hareketlerini, gölleri, akarsuları, yeraltı sularını ve dağılışlarını inceler. Hidrosfer bu dalın inceleme alanına girer.


C-) Klimatoloji (İklim bilimi)
İklim özelliklerinin oluşmasını sağlayan doğal ortam şartlarını, iklim tiplerini ve bunların yeryüzündeki dağılışlarını inceler. Atmosfer bu dalın ilgi alanına girer.


D-) Biyocoğrafya (Canlılar bilimi)
Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve dağılışa etki eden coğrafi nedenleri inceler. Biyosfer, coğrafyanın bu bölümünün ilgi alanına girer.


2-) Beşeri Coğrafya
Nüfus, Göç, Yerleşme, Ekonomik Coğrafya gibi beşeri unsurların dağılışını inceler.

Nüfus Coğrafyası
Yerleşme Coğrafyası
Ekonomik Coğrafya
Sanayi Coğrafyası
Tarım Coğrafyası
Turizm Coğrafyası
Ulaşım Coğrafyası
Ticaret Coğrafyası
Madencilik
Enerji Kaynakları​

coğrfa.jpg


Konu sonu.Kısa oldu fakat zamanla ilerleyeceğiz.Beğenmeyi unutmayın!(@VolkanHoca'ma teşekkür ederim yardımları için)
 

Alpho320

Gelecek O Bir Gün..
D. Destek
20 Haziran 2018
817
654
1.740
$$ CaHiT $ MiRaÇ $$
Alpho320 #7408
alpho320
JCole
#3
Elmaslar: kingOf0

Alpho320

Gelecek O Bir Gün..
D. Destek
20 Haziran 2018
817
654
1.740
$$ CaHiT $ MiRaÇ $$
Alpho320 #7408
alpho320
JCole
#5


Vuhuu keşke burada yazan gibi kolay olsa! ( Aslında Coğrafya kolay, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji zor. )​
Aslında hepsi kolay sadece biraz çalışman gerekiyor.