Sol Reklam
 • MC-TR 4.0 Güncellemesi: Yeni Tema
  4 yılın ardından artık yeni temaya merhaba diyelim mi? Forumumuzun yeni teması nihayet yayında! Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve sizin geri bildirimlerinizle şekillendirdiğimiz bu yeni tema, forum deneyiminizi tamamen yenileyecek. Modern ve şık tasarımıyla göz alıcı bir deneyim sunmayı hedefleyen bu tema, forumda geçirdiğiniz zamanı daha keyifli ve verimli hale getirecek. 4.0'a geçmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çözüldü Authme mysql ile bağladım şifresiz giriliyor

 • Konuyu başlatan Konuyu başlatan MuratEfe
 • Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
 • Görüntüleme 1.006
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.

MuratEfe

Bir Kömür Göründü Kaptanım!
Katılım
29 Ekim 2017
Mesajlar
120
Elmaslar
22
Puanlar
0
Yer
Dünya
merhaba değerli forum üyeleri
kısa süre önce batihost dan minecraft sunucu sitesi aldım ve authmeyi mysql bağladım siteden kayıt yapılabiliyor iyi güzelde adamlar oyuna giriyor şifre girmeden oynuyorlar hatada vermiyor hatta şöyle bir yazı çıkıy "/Login Password" ne olu çözün arkadaşlar :(
eklemeyi unuttum
KickNonRegistered : True
olmasına rağmen kayıt olmadan giriyorlar
 
config.yml atmanda kusur var mı? Ve eklentinin sürümü güncel mi?
 
merhaba değerli forum üyeleri
kısa süre önce batihost dan minecraft sunucu sitesi aldım ve authmeyi mysql bağladım siteden kayıt yapılabiliyor iyi güzelde adamlar oyuna giriyor şifre girmeden oynuyorlar hatada vermiyor hatta şöyle bir yazı çıkıy "/Login Password" ne olu çözün arkadaşlar :(
eklemeyi unuttum
KickNonRegistered : True
olmasına rağmen kayıt olmadan giriyorlar
Bana skype'den ulaş yardım ederim. Bendede ona benzer hata'mı ne olmuştu.
 
config.yml atmanda kusur var mı? Ve eklentinin sürümü güncel mi?
eklentimin sürümü güncel bugün güncelledim config yml atıyorum. mysql kullanıcı adını şifresini vesaire gizleyerek atıcam
Kod:
DataSource:
  # What type of database do you want to use?
  # Valid values: SQLITE, MYSQL
  backend: 'mysql'
  # Enable database caching, should improve database performance
  caching: true
  # Database host address
  mySQLHost: 'GİZLİ'
  # Database port
  mySQLPort: '3306'
  # Connect to MySQL database over SSL
  mySQLUseSSL: true
  # Username to connect to the MySQL database
  mySQLUsername: 'GİZLİ'
  # Password to connect to the MySQL database
  mySQLPassword: 'GİZLİ'
  # Database Name, use with converters or as SQLITE database name
  mySQLDatabase: 'GİZLİ'
  # Table of the database
  mySQLTablename: 'authme'
  # Column of IDs to sort data
  mySQLColumnId: 'id'
  # Column for storing or checking players nickname
  mySQLColumnName: 'username'
  # Column for storing or checking players RealName
  mySQLRealName: 'realname'
  # Column for storing players passwords
  mySQLColumnPassword: 'password'
  # Column for storing players emails
  mySQLColumnEmail: 'email'
  # Column for storing if a player is logged in or not
  mySQLColumnLogged: 'isLogged'
  # Column for storing players ips
  mySQLColumnIp: 'ip'
  # Column for storing players lastlogins
  mySQLColumnLastLogin: 'lastlogin'
  # Column for storing player LastLocation - X
  mySQLlastlocX: 'x'
  # Column for storing player LastLocation - Y
  mySQLlastlocY: 'y'
  # Column for storing player LastLocation - Z
  mySQLlastlocZ: 'z'
  # Column for storing player LastLocation - World Name
  mySQLlastlocWorld: 'world'
  # Column for storing player LastLocation - Yaw
  mySQLlastlocYaw: 'yaw'
  # Column for storing player LastLocation - Pitch
  mySQLlastlocPitch: 'pitch'
  # Overrides the size of the DB Connection Pool, -1 = Auto
  poolSize: -1
ExternalBoardOptions:
  # Column for storing players passwords salts
  mySQLColumnSalt: ''
  # Column for storing players groups
  mySQLColumnGroup: ''
  # -1 means disabled. If you want that only activated players
  # can log into your server, you can set here the group number
  # of unactivated users, needed for some forum/CMS support
  nonActivedUserGroup: -1
  # Other MySQL columns where we need to put the username (case-sensitive)
  mySQLOtherUsernameColumns: []
  # How much log2 rounds needed in BCrypt (do not change if you do not know what it does)
  bCryptLog2Round: 10
  # phpBB table prefix defined during the phpBB installation process
  phpbbTablePrefix: 'phpbb_'
  # phpBB activated group ID; 2 is the default registered group defined by phpBB
  phpbbActivatedGroupId: 2
  # IP Board table prefix defined during the IP Board installation process
  IPBTablePrefix: 'ipb_'
  # IP Board default group ID; 3 is the default registered group defined by IP Board
  IPBActivatedGroupId: 3
  # XenForo default group ID; 2 is the default registered group defined by Xenforo
  XFActivatedGroupId: 2
  # Wordpress prefix defined during WordPress installation
  wordpressTablePrefix: 'wp_'
settings:
  sessions:
    # Do you want to enable the session feature?
    # If enabled, when a player authenticates successfully,
    # his IP and his nickname is saved.
    # The next time the player joins the server, if his IP
    # is the same as last time and the timeout hasn't
    # expired, he will not need to authenticate.
    enabled: false
    # After how many minutes should a session expire?
    # A player's session ends after the timeout or if his IP has changed
    timeout: 10
  # Message language, available languages:
  # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/translations.md
  messagesLanguage: 'en'
  # Log level: INFO, FINE, DEBUG. Use INFO for general messages,
  # FINE for some additional detailed ones (like password failed),
  # and DEBUG for debugging
  logLevel: 'FINE'
  # By default we schedule async tasks when talking to the database. If you want
  # typical communication with the database to happen synchronously, set this to false
  useAsyncTasks: true
  restrictions:
    # Can not authenticated players chat?
    # Keep in mind that this feature also blocks all commands not
    # listed in the list below.
    allowChat: false
    # Hide the chat log from players who are not authenticated?
    hideChat: false
    # Allowed commands for unauthenticated players
    allowCommands:
    - '/login'
    - '/register'
    - '/l'
    - '/reg'
    - '/email'
    - '/captcha'
    # Max number of allowed registrations per IP
    # The value 0 means an unlimited number of registrations!
    maxRegPerIp: 1
    # Minimum allowed username length
    minNicknameLength: 3
    # Maximum allowed username length
    maxNicknameLength: 16
    # When this setting is enabled, online players can't be kicked out
    # due to "Logged in from another Location"
    # This setting will prevent potential security exploits.
    ForceSingleSession: true
    ForceSpawnLocOnJoin:
      # If enabled, every player that spawn in one of the world listed in
      # "ForceSpawnLocOnJoin.worlds" will be teleported to the spawnpoint after successful
      # authentication. The quit location of the player will be overwritten.
      # This is different from "teleportUnAuthedToSpawn" that teleport player
      # to the spawnpoint on join.
      enabled: false
      # WorldNames where we need to force the spawn location
      # Case-sensitive!
      worlds:
      - 'world'
      - 'world_nether'
      - 'world_the_end'
    # This option will save the quit location of the players.
    SaveQuitLocation: false
    # To activate the restricted user feature you need
    # to enable this option and configure the AllowedRestrictedUser field.
    AllowRestrictedUser: false
    # The restricted user feature will kick players listed below
    # if they don't match the defined IP address. Names are case-insensitive.
    # Ip addresses support regex expressions (regex:127\.0\.0\..*)
    # Example:
    #   AllowedRestrictedUser:
    #   - playername;127.0.0.1
    #   - playername;regex:127\.0\.0\..*
    AllowedRestrictedUser: []
    # Ban unknown IPs trying to log in with a restricted username?
    banUnsafedIP: false
    # Should unregistered players be kicked immediately?
    kickNonRegistered: true
    # Should players be kicked on wrong password?
    kickOnWrongPassword: false
    # Should not logged in players be teleported to the spawn?
    # After the authentication they will be teleported back to
    # their normal position.
    teleportUnAuthedToSpawn: false
    # Can unregistered players walk around?
    allowMovement: false
    # After how many seconds should players who fail to login or register
    # be kicked? Set to 0 to disable.
    timeout: 30
    # Regex pattern of allowed characters in the player name.
    allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_]*'
    # How far can unregistered players walk?
    # Set to 0 for unlimited radius
    allowedMovementRadius: 100
    # Should we protect the player inventory before logging in? Requires ProtocolLib.
    ProtectInventoryBeforeLogIn: true
    # Should we deny the tabcomplete feature before logging in? Requires ProtocolLib.
    DenyTabCompleteBeforeLogin: false
    # Should we display all other accounts from a player when he joins?
    # permission: /authme.admin.accounts
    displayOtherAccounts: true
    # Spawn priority; values: authme, essentials, multiverse, default
    spawnPriority: 'authme,essentials,multiverse,default'
    # Maximum Login authorized by IP
    maxLoginPerIp: 0
    # Maximum Join authorized by IP
    maxJoinPerIp: 0
    # AuthMe will NEVER teleport players if set to true!
    noTeleport: false
    # Regex syntax for allowed chars in passwords
    allowedPasswordCharacters: '[\x21-\x7E]*'
    # Threshold of the other accounts command, a value less than 2 means disabled.
    otherAccountsCmdThreshold: 0
    # Command to run when a user has more accounts than the configured threshold.
    # Available variables: %playername%, %playerip%
    otherAccountsCmd: 'say The player %playername% with ip %playerip% has multiple accounts!'
  GameMode:
    # Force survival gamemode when player joins?
    ForceSurvivalMode: false
  unrestrictions:
    # Below you can list all account names that AuthMe will ignore
    # for registration or login. Configure it at your own risk!!
    # This option adds compatibility with BuildCraft and some other mods.
    # It is case-insensitive! Example:
    # UnrestrictedName:
    # - 'npcPlayer'
    # - 'npcPlayer2'
    UnrestrictedName: []
  security:
    # Minimum length of password
    minPasswordLength: 5
    # Maximum length of password
    passwordMaxLength: 30
    # Possible values: SHA256, BCRYPT, BCRYPT2Y, PBKDF2, SALTEDSHA512, WHIRLPOOL,
    # MYBB, IPB3, PHPBB, PHPFUSION, SMF, XENFORO, XAUTH, JOOMLA, WBB3, WBB4, MD5VB,
    # PBKDF2DJANGO, WORDPRESS, ROYALAUTH, CUSTOM (for developers only). See full list at
    # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/hash_algorithms.md
    passwordHash: 'MD5'
    # If a password check fails, AuthMe will also try to check with the following hash methods.
    # Use this setting when you change from one hash method to another.
    # AuthMe will update the password to the new hash. Example:
    # legacyHashes:
    # - 'SHA1'
    legacyHashes: []
    # Salt length for the SALTED2MD5 MD5(MD5(password)+salt)
    doubleMD5SaltLength: 8
    # Number of rounds to use if passwordHash is set to PBKDF2. Default is 10000
    pbkdf2Rounds: 10000
    # Prevent unsafe passwords from being used; put them in lowercase!
    # You should always set 'help' as unsafePassword due to possible conflicts.
    # unsafePasswords:
    # - '123456'
    # - 'password'
    # - 'help'
    unsafePasswords:
    - '123456'
    - 'password'
    - 'qwerty'
    - '12345'
    - '54321'
    - '123456789'
    - 'help'
  registration:
    # Enable registration on the server?
    enabled: true
    # Send every X seconds a message to a player to
    # remind him that he has to login/register
    messageInterval: 5
    # Only registered and logged in players can play.
    # See restrictions for exceptions
    force: true
    # Type of registration: PASSWORD or EMAIL
    # PASSWORD = account is registered with a password supplied by the user;
    # EMAIL = password is generated and sent to the email provided by the user.
    # More info at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Registration
    type: 'PASSWORD'
    # Second argument the /register command should take: NONE = no 2nd argument
    # CONFIRMATION = must repeat first argument (pass or email)
    # EMAIL_OPTIONAL = for password register: 2nd argument can be empty or have email address
    # EMAIL_MANDATORY = for password register: 2nd argument MUST be an email address
    secondArg: 'CONFIRMATION'
    # Do we force kick a player after a successful registration?
    # Do not use with login feature below
    forceKickAfterRegister: false
    # Does AuthMe need to enforce a /login after a successful registration?
    forceLoginAfterRegister: false
  # Enable to display the welcome message (welcome.txt) after a login
  # You can use colors in this welcome.txt + some replaced strings:
  # {PLAYER}: player name, {ONLINE}: display number of online players,
  # {MAXPLAYERS}: display server slots, {IP}: player ip, {LOGINS}: number of players logged,
  # {WORLD}: player current world, {SERVER}: server name
  # {VERSION}: get current bukkit version, {COUNTRY}: player country
  useWelcomeMessage: true
  # Broadcast the welcome message to the server or only to the player?
  # set true for server or false for player
  broadcastWelcomeMessage: false
  # Should we delay the join message and display it once the player has logged in?
  delayJoinMessage: false
  # The custom join message that will be sent after a successful login,
  # keep empty to use the original one.
  # Available variables:
  # {PLAYERNAME}: the player name (no colors)
  # {DISPLAYNAME}: the player name (with colors)
  customJoinMessage: ''
  # Should we remove the leave messages of unlogged users?
  removeUnloggedLeaveMessage: false
  # Should we remove join messages altogether?
  removeJoinMessage: false
  # Should we remove leave messages altogether?
  removeLeaveMessage: false
  # Do we need to add potion effect Blinding before login/reigster?
  applyBlindEffect: false
  # Do we need to prevent people to login with another case?
  # If Xephi is registered, then Xephi can login, but not XEPHI/xephi/XePhI
  preventOtherCase: true
GroupOptions:
  # Enables switching a player to defined permission groups before they log in.
  # See below for a detailed explanation.
  enablePermissionCheck: false
  # This is a very important option: if a registered player joins the server
  # AuthMe will switch him to unLoggedInGroup. This should prevent all major exploits.
  # You can set up your permission plugin with this special group to have no permissions,
  # or only permission to chat (or permission to send private messages etc.).
  # The better way is to set up this group with few permissions, so if a player
  # tries to exploit an account they can do only what you've defined for the group.
  # After login, the player will be moved to his correct permissions group!
  # Please note that the group name is case-sensitive, so 'admin' is different from 'Admin'
  # Otherwise your group will be wiped and the player will join in the default group []!
  # Example: registeredPlayerGroup: 'NotLogged'
  registeredPlayerGroup: ''
  # Similar to above, unregistered players can be set to the following
  # permissions group
  unregisteredPlayerGroup: ''
Email:
  # Email SMTP server host
  mailSMTP: 'smtp.gmail.com'
  # Email SMTP server port
  mailPort: 465
  # Only affects port 25: enable TLS/STARTTLS?
  useTls: true
  # Email account which sends the mails
  mailAccount: ''
  # Email account password
  mailPassword: ''
  # Email address, fill when mailAccount is not the email address of the account
  mailAddress: ''
  # Custom sender name, replacing the mailAccount name in the email
  mailSenderName: ''
  # Recovery password length
  RecoveryPasswordLength: 8
  # Mail Subject
  mailSubject: 'Your new AuthMe password'
  # Like maxRegPerIP but with email
  maxRegPerEmail: 1
  # Recall players to add an email?
  recallPlayers: false
  # Delay in minute for the recall scheduler
  delayRecall: 5
  # Blacklist these domains for emails
  emailBlacklisted:
  - '10minutemail.com'
  # Whitelist ONLY these domains for emails
  emailWhitelisted: []
  # Send the new password drawn in an image?
  generateImage: false
  # The OAuth2 token
  emailOauth2Token: ''
Hooks:
  # Do we need to hook with multiverse for spawn checking?
  multiverse: true
  # Do we need to hook with BungeeCord?
  bungeecord: false
  # Send player to this BungeeCord server after register/login
  sendPlayerTo: ''
  # Do we need to disable Essentials SocialSpy on join?
  disableSocialSpy: false
  # Do we need to force /motd Essentials command on join?
  useEssentialsMotd: false
Protection:
  # Enable some servers protection (country based login, antibot)
  enableProtection: false
  # Apply the protection also to registered usernames
  enableProtectionRegistered: true
  # Countries allowed to join the server and register. For country codes, see
  # https://dev.bukkit.org/projects/authme-reloaded/pages/countries-codes
  # PLEASE USE QUOTES!
  countries:
  - 'US'
  - 'GB'
  # Countries not allowed to join the server and register
  # PLEASE USE QUOTES!
  countriesBlacklist:
  - 'A1'
  # Do we need to enable automatic antibot system?
  enableAntiBot: true
  # The interval in seconds
  antiBotInterval: 5
  # Max number of players allowed to login in the interval
  # before the AntiBot system is enabled automatically
  antiBotSensibility: 10
  # Duration in minutes of the antibot automatic system
  antiBotDuration: 10
  # Delay in seconds before the antibot activation
  antiBotDelay: 60
Purge:
  # If enabled, AuthMe automatically purges old, unused accounts
  useAutoPurge: false
  # Number of days after which an account should be purged
  daysBeforeRemovePlayer: 60
  # Do we need to remove the player.dat file during purge process?
  removePlayerDat: false
  # Do we need to remove the Essentials/userdata/player.yml file during purge process?
  removeEssentialsFile: false
  # World in which the players.dat are stored
  defaultWorld: 'world'
  # Remove LimitedCreative/inventories/player.yml, player_creative.yml files during purge?
  removeLimitedCreativesInventories: false
  # Do we need to remove the AntiXRayData/PlayerData/player file during purge process?
  removeAntiXRayFile: false
  # Do we need to remove permissions?
  removePermissions: false
Security:
  SQLProblem:
    # Stop the server if we can't contact the sql database
    # Take care with this, if you set this to false,
    # AuthMe will automatically disable and the server won't be protected!
    stopServer: true
  console:
    # Remove passwords from console?
    removePassword: true
    # Copy AuthMe log output in a separate file as well?
    logConsole: true
  captcha:
    # Enable captcha when a player uses wrong password too many times
    useCaptcha: false
    # Max allowed tries before a captcha is required
    maxLoginTry: 5
    # Captcha length
    captchaLength: 5
    # Minutes after which login attempts count is reset for a player
    captchaCountReset: 60
  tempban:
    # Tempban a user's IP address if they enter the wrong password too many times
    enableTempban: false
    # How many times a user can attempt to login before their IP being tempbanned
    maxLoginTries: 10
    # The length of time a IP address will be tempbanned in minutes
    # Default: 480 minutes, or 8 hours
    tempbanLength: 480
    # How many minutes before resetting the count for failed logins by IP and username
    # Default: 480 minutes (8 hours)
    minutesBeforeCounterReset: 480
  recoveryCode:
    # Number of characters a recovery code should have (0 to disable)
    length: 8
    # How many hours is a recovery code valid for?
    validForHours: 4
    # Max number of tries to enter recovery code
    maxTries: 3
    # How long a player has after password recovery to change their password
    # without logging in. This is in minutes.
    # Default: 2 minutes
    passwordChangeTimeout: 2
  emailRecovery:
    # Seconds a user has to wait for before a password recovery mail may be sent again
    # This prevents an attacker from abusing AuthMe's email feature.
    cooldown: 60
# Before a user logs in, various properties are temporarily removed from the player,
# such as OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
# Once the user is logged in, we add back the properties we previously saved.
# In this section, you may define how these properties should be handled.
# Read more at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Limbo-players
limbo:
  persistence:
    # Besides storing the data in memory, you can define if/how the data should be persisted
    # on disk. This is useful in case of a server crash, so next time the server starts we can
    # properly restore things like OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
    # DISABLED: no disk storage,
    # INDIVIDUAL_FILES: each player data in its own file,
    # DISTRIBUTED_FILES: distributes players into different files based on their UUID, see below
    type: 'INDIVIDUAL_FILES'
    # This setting only affects DISTRIBUTED_FILES persistence. The distributed file
    # persistence attempts to reduce the number of files by distributing players into various
    # buckets based on their UUID. This setting defines into how many files the players should
    # be distributed. Possible values: ONE, FOUR, EIGHT, SIXTEEN, THIRTY_TWO, SIXTY_FOUR,
    # ONE_TWENTY for 128, TWO_FIFTY for 256.
    # For example, if you expect 100 non-logged in players, setting to SIXTEEN will average
    # 6.25 players per file (100 / 16).
    # Note: if you change this setting all data will be migrated. If you have a lot of data,
    # change this setting only on server restart, not with /authme reload.
    distributionSize: 'SIXTEEN'
  # Whether the player is allowed to fly: RESTORE, ENABLE, DISABLE.
  # RESTORE sets back the old property from the player.
  restoreAllowFlight: 'RESTORE'
  # Restore fly speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
  # RESTORE: restore the speed the player had;
  # DEFAULT: always set to default speed;
  # MAX_RESTORE: take the maximum of the player's current speed and the previous one
  # RESTORE_NO_ZERO: Like 'restore' but sets speed to default if the player's speed was 0
  restoreFlySpeed: 'RESTORE_NO_ZERO'
  # Restore walk speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
  # See above for a description of the values.
  restoreWalkSpeed: 'MAX_RESTORE'
BackupSystem:
  # General configuration for backups: if false, no backups are possible
  ActivateBackup: false
  # Create backup at every start of server
  OnServerStart: false
  # Create backup at every stop of server
  OnServerStop: true
  # Windows only: MySQL installation path
  MysqlWindowsPath: 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\'
# Converter settings: see https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Converters
Converter:
  Rakamak:
    # Rakamak file name
    fileName: 'users.rak'
    # Rakamak use IP?
    useIP: false
    # Rakamak IP file name
    ipFileName: 'UsersIp.rak'
  CrazyLogin:
    # CrazyLogin database file name
    fileName: 'accounts.db'
  loginSecurity:
    # LoginSecurity: convert from SQLite; if false we use MySQL
    useSqlite: true
    mySql:
      # LoginSecurity MySQL: database host
      host: ''
      # LoginSecurity MySQL: database name
      database: ''
      # LoginSecurity MySQL: database user
      user: ''
      # LoginSecurity MySQL: password for database user
      password: ''
[DOUBLEPOST=1516374335,1516372636][/DOUBLEPOST]
Bana skype'den ulaş yardım ederim. Bendede ona benzer hata'mı ne olmuştu.
skypenize mesaj gönderdim
 
eklentimin sürümü güncel bugün güncelledim config yml atıyorum. mysql kullanıcı adını şifresini vesaire gizleyerek atıcam
Kod:
DataSource:
  # What type of database do you want to use?
  # Valid values: SQLITE, MYSQL
  backend: 'mysql'
  # Enable database caching, should improve database performance
  caching: true
  # Database host address
  mySQLHost: 'GİZLİ'
  # Database port
  mySQLPort: '3306'
  # Connect to MySQL database over SSL
  mySQLUseSSL: true
  # Username to connect to the MySQL database
  mySQLUsername: 'GİZLİ'
  # Password to connect to the MySQL database
  mySQLPassword: 'GİZLİ'
  # Database Name, use with converters or as SQLITE database name
  mySQLDatabase: 'GİZLİ'
  # Table of the database
  mySQLTablename: 'authme'
  # Column of IDs to sort data
  mySQLColumnId: 'id'
  # Column for storing or checking players nickname
  mySQLColumnName: 'username'
  # Column for storing or checking players RealName
  mySQLRealName: 'realname'
  # Column for storing players passwords
  mySQLColumnPassword: 'password'
  # Column for storing players emails
  mySQLColumnEmail: 'email'
  # Column for storing if a player is logged in or not
  mySQLColumnLogged: 'isLogged'
  # Column for storing players ips
  mySQLColumnIp: 'ip'
  # Column for storing players lastlogins
  mySQLColumnLastLogin: 'lastlogin'
  # Column for storing player LastLocation - X
  mySQLlastlocX: 'x'
  # Column for storing player LastLocation - Y
  mySQLlastlocY: 'y'
  # Column for storing player LastLocation - Z
  mySQLlastlocZ: 'z'
  # Column for storing player LastLocation - World Name
  mySQLlastlocWorld: 'world'
  # Column for storing player LastLocation - Yaw
  mySQLlastlocYaw: 'yaw'
  # Column for storing player LastLocation - Pitch
  mySQLlastlocPitch: 'pitch'
  # Overrides the size of the DB Connection Pool, -1 = Auto
  poolSize: -1
ExternalBoardOptions:
  # Column for storing players passwords salts
  mySQLColumnSalt: ''
  # Column for storing players groups
  mySQLColumnGroup: ''
  # -1 means disabled. If you want that only activated players
  # can log into your server, you can set here the group number
  # of unactivated users, needed for some forum/CMS support
  nonActivedUserGroup: -1
  # Other MySQL columns where we need to put the username (case-sensitive)
  mySQLOtherUsernameColumns: []
  # How much log2 rounds needed in BCrypt (do not change if you do not know what it does)
  bCryptLog2Round: 10
  # phpBB table prefix defined during the phpBB installation process
  phpbbTablePrefix: 'phpbb_'
  # phpBB activated group ID; 2 is the default registered group defined by phpBB
  phpbbActivatedGroupId: 2
  # IP Board table prefix defined during the IP Board installation process
  IPBTablePrefix: 'ipb_'
  # IP Board default group ID; 3 is the default registered group defined by IP Board
  IPBActivatedGroupId: 3
  # XenForo default group ID; 2 is the default registered group defined by Xenforo
  XFActivatedGroupId: 2
  # Wordpress prefix defined during WordPress installation
  wordpressTablePrefix: 'wp_'
settings:
  sessions:
    # Do you want to enable the session feature?
    # If enabled, when a player authenticates successfully,
    # his IP and his nickname is saved.
    # The next time the player joins the server, if his IP
    # is the same as last time and the timeout hasn't
    # expired, he will not need to authenticate.
    enabled: false
    # After how many minutes should a session expire?
    # A player's session ends after the timeout or if his IP has changed
    timeout: 10
  # Message language, available languages:
  # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/translations.md
  messagesLanguage: 'en'
  # Log level: INFO, FINE, DEBUG. Use INFO for general messages,
  # FINE for some additional detailed ones (like password failed),
  # and DEBUG for debugging
  logLevel: 'FINE'
  # By default we schedule async tasks when talking to the database. If you want
  # typical communication with the database to happen synchronously, set this to false
  useAsyncTasks: true
  restrictions:
    # Can not authenticated players chat?
    # Keep in mind that this feature also blocks all commands not
    # listed in the list below.
    allowChat: false
    # Hide the chat log from players who are not authenticated?
    hideChat: false
    # Allowed commands for unauthenticated players
    allowCommands:
    - '/login'
    - '/register'
    - '/l'
    - '/reg'
    - '/email'
    - '/captcha'
    # Max number of allowed registrations per IP
    # The value 0 means an unlimited number of registrations!
    maxRegPerIp: 1
    # Minimum allowed username length
    minNicknameLength: 3
    # Maximum allowed username length
    maxNicknameLength: 16
    # When this setting is enabled, online players can't be kicked out
    # due to "Logged in from another Location"
    # This setting will prevent potential security exploits.
    ForceSingleSession: true
    ForceSpawnLocOnJoin:
      # If enabled, every player that spawn in one of the world listed in
      # "ForceSpawnLocOnJoin.worlds" will be teleported to the spawnpoint after successful
      # authentication. The quit location of the player will be overwritten.
      # This is different from "teleportUnAuthedToSpawn" that teleport player
      # to the spawnpoint on join.
      enabled: false
      # WorldNames where we need to force the spawn location
      # Case-sensitive!
      worlds:
      - 'world'
      - 'world_nether'
      - 'world_the_end'
    # This option will save the quit location of the players.
    SaveQuitLocation: false
    # To activate the restricted user feature you need
    # to enable this option and configure the AllowedRestrictedUser field.
    AllowRestrictedUser: false
    # The restricted user feature will kick players listed below
    # if they don't match the defined IP address. Names are case-insensitive.
    # Ip addresses support regex expressions (regex:127\.0\.0\..*)
    # Example:
    #   AllowedRestrictedUser:
    #   - playername;127.0.0.1
    #   - playername;regex:127\.0\.0\..*
    AllowedRestrictedUser: []
    # Ban unknown IPs trying to log in with a restricted username?
    banUnsafedIP: false
    # Should unregistered players be kicked immediately?
    kickNonRegistered: true
    # Should players be kicked on wrong password?
    kickOnWrongPassword: false
    # Should not logged in players be teleported to the spawn?
    # After the authentication they will be teleported back to
    # their normal position.
    teleportUnAuthedToSpawn: false
    # Can unregistered players walk around?
    allowMovement: false
    # After how many seconds should players who fail to login or register
    # be kicked? Set to 0 to disable.
    timeout: 30
    # Regex pattern of allowed characters in the player name.
    allowedNicknameCharacters: '[a-zA-Z0-9_]*'
    # How far can unregistered players walk?
    # Set to 0 for unlimited radius
    allowedMovementRadius: 100
    # Should we protect the player inventory before logging in? Requires ProtocolLib.
    ProtectInventoryBeforeLogIn: true
    # Should we deny the tabcomplete feature before logging in? Requires ProtocolLib.
    DenyTabCompleteBeforeLogin: false
    # Should we display all other accounts from a player when he joins?
    # permission: /authme.admin.accounts
    displayOtherAccounts: true
    # Spawn priority; values: authme, essentials, multiverse, default
    spawnPriority: 'authme,essentials,multiverse,default'
    # Maximum Login authorized by IP
    maxLoginPerIp: 0
    # Maximum Join authorized by IP
    maxJoinPerIp: 0
    # AuthMe will NEVER teleport players if set to true!
    noTeleport: false
    # Regex syntax for allowed chars in passwords
    allowedPasswordCharacters: '[\x21-\x7E]*'
    # Threshold of the other accounts command, a value less than 2 means disabled.
    otherAccountsCmdThreshold: 0
    # Command to run when a user has more accounts than the configured threshold.
    # Available variables: %playername%, %playerip%
    otherAccountsCmd: 'say The player %playername% with ip %playerip% has multiple accounts!'
  GameMode:
    # Force survival gamemode when player joins?
    ForceSurvivalMode: false
  unrestrictions:
    # Below you can list all account names that AuthMe will ignore
    # for registration or login. Configure it at your own risk!!
    # This option adds compatibility with BuildCraft and some other mods.
    # It is case-insensitive! Example:
    # UnrestrictedName:
    # - 'npcPlayer'
    # - 'npcPlayer2'
    UnrestrictedName: []
  security:
    # Minimum length of password
    minPasswordLength: 5
    # Maximum length of password
    passwordMaxLength: 30
    # Possible values: SHA256, BCRYPT, BCRYPT2Y, PBKDF2, SALTEDSHA512, WHIRLPOOL,
    # MYBB, IPB3, PHPBB, PHPFUSION, SMF, XENFORO, XAUTH, JOOMLA, WBB3, WBB4, MD5VB,
    # PBKDF2DJANGO, WORDPRESS, ROYALAUTH, CUSTOM (for developers only). See full list at
    # https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/blob/master/docs/hash_algorithms.md
    passwordHash: 'MD5'
    # If a password check fails, AuthMe will also try to check with the following hash methods.
    # Use this setting when you change from one hash method to another.
    # AuthMe will update the password to the new hash. Example:
    # legacyHashes:
    # - 'SHA1'
    legacyHashes: []
    # Salt length for the SALTED2MD5 MD5(MD5(password)+salt)
    doubleMD5SaltLength: 8
    # Number of rounds to use if passwordHash is set to PBKDF2. Default is 10000
    pbkdf2Rounds: 10000
    # Prevent unsafe passwords from being used; put them in lowercase!
    # You should always set 'help' as unsafePassword due to possible conflicts.
    # unsafePasswords:
    # - '123456'
    # - 'password'
    # - 'help'
    unsafePasswords:
    - '123456'
    - 'password'
    - 'qwerty'
    - '12345'
    - '54321'
    - '123456789'
    - 'help'
  registration:
    # Enable registration on the server?
    enabled: true
    # Send every X seconds a message to a player to
    # remind him that he has to login/register
    messageInterval: 5
    # Only registered and logged in players can play.
    # See restrictions for exceptions
    force: true
    # Type of registration: PASSWORD or EMAIL
    # PASSWORD = account is registered with a password supplied by the user;
    # EMAIL = password is generated and sent to the email provided by the user.
    # More info at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Registration
    type: 'PASSWORD'
    # Second argument the /register command should take: NONE = no 2nd argument
    # CONFIRMATION = must repeat first argument (pass or email)
    # EMAIL_OPTIONAL = for password register: 2nd argument can be empty or have email address
    # EMAIL_MANDATORY = for password register: 2nd argument MUST be an email address
    secondArg: 'CONFIRMATION'
    # Do we force kick a player after a successful registration?
    # Do not use with login feature below
    forceKickAfterRegister: false
    # Does AuthMe need to enforce a /login after a successful registration?
    forceLoginAfterRegister: false
  # Enable to display the welcome message (welcome.txt) after a login
  # You can use colors in this welcome.txt + some replaced strings:
  # {PLAYER}: player name, {ONLINE}: display number of online players,
  # {MAXPLAYERS}: display server slots, {IP}: player ip, {LOGINS}: number of players logged,
  # {WORLD}: player current world, {SERVER}: server name
  # {VERSION}: get current bukkit version, {COUNTRY}: player country
  useWelcomeMessage: true
  # Broadcast the welcome message to the server or only to the player?
  # set true for server or false for player
  broadcastWelcomeMessage: false
  # Should we delay the join message and display it once the player has logged in?
  delayJoinMessage: false
  # The custom join message that will be sent after a successful login,
  # keep empty to use the original one.
  # Available variables:
  # {PLAYERNAME}: the player name (no colors)
  # {DISPLAYNAME}: the player name (with colors)
  customJoinMessage: ''
  # Should we remove the leave messages of unlogged users?
  removeUnloggedLeaveMessage: false
  # Should we remove join messages altogether?
  removeJoinMessage: false
  # Should we remove leave messages altogether?
  removeLeaveMessage: false
  # Do we need to add potion effect Blinding before login/reigster?
  applyBlindEffect: false
  # Do we need to prevent people to login with another case?
  # If Xephi is registered, then Xephi can login, but not XEPHI/xephi/XePhI
  preventOtherCase: true
GroupOptions:
  # Enables switching a player to defined permission groups before they log in.
  # See below for a detailed explanation.
  enablePermissionCheck: false
  # This is a very important option: if a registered player joins the server
  # AuthMe will switch him to unLoggedInGroup. This should prevent all major exploits.
  # You can set up your permission plugin with this special group to have no permissions,
  # or only permission to chat (or permission to send private messages etc.).
  # The better way is to set up this group with few permissions, so if a player
  # tries to exploit an account they can do only what you've defined for the group.
  # After login, the player will be moved to his correct permissions group!
  # Please note that the group name is case-sensitive, so 'admin' is different from 'Admin'
  # Otherwise your group will be wiped and the player will join in the default group []!
  # Example: registeredPlayerGroup: 'NotLogged'
  registeredPlayerGroup: ''
  # Similar to above, unregistered players can be set to the following
  # permissions group
  unregisteredPlayerGroup: ''
Email:
  # Email SMTP server host
  mailSMTP: 'smtp.gmail.com'
  # Email SMTP server port
  mailPort: 465
  # Only affects port 25: enable TLS/STARTTLS?
  useTls: true
  # Email account which sends the mails
  mailAccount: ''
  # Email account password
  mailPassword: ''
  # Email address, fill when mailAccount is not the email address of the account
  mailAddress: ''
  # Custom sender name, replacing the mailAccount name in the email
  mailSenderName: ''
  # Recovery password length
  RecoveryPasswordLength: 8
  # Mail Subject
  mailSubject: 'Your new AuthMe password'
  # Like maxRegPerIP but with email
  maxRegPerEmail: 1
  # Recall players to add an email?
  recallPlayers: false
  # Delay in minute for the recall scheduler
  delayRecall: 5
  # Blacklist these domains for emails
  emailBlacklisted:
  - '10minutemail.com'
  # Whitelist ONLY these domains for emails
  emailWhitelisted: []
  # Send the new password drawn in an image?
  generateImage: false
  # The OAuth2 token
  emailOauth2Token: ''
Hooks:
  # Do we need to hook with multiverse for spawn checking?
  multiverse: true
  # Do we need to hook with BungeeCord?
  bungeecord: false
  # Send player to this BungeeCord server after register/login
  sendPlayerTo: ''
  # Do we need to disable Essentials SocialSpy on join?
  disableSocialSpy: false
  # Do we need to force /motd Essentials command on join?
  useEssentialsMotd: false
Protection:
  # Enable some servers protection (country based login, antibot)
  enableProtection: false
  # Apply the protection also to registered usernames
  enableProtectionRegistered: true
  # Countries allowed to join the server and register. For country codes, see
  # https://dev.bukkit.org/projects/authme-reloaded/pages/countries-codes
  # PLEASE USE QUOTES!
  countries:
  - 'US'
  - 'GB'
  # Countries not allowed to join the server and register
  # PLEASE USE QUOTES!
  countriesBlacklist:
  - 'A1'
  # Do we need to enable automatic antibot system?
  enableAntiBot: true
  # The interval in seconds
  antiBotInterval: 5
  # Max number of players allowed to login in the interval
  # before the AntiBot system is enabled automatically
  antiBotSensibility: 10
  # Duration in minutes of the antibot automatic system
  antiBotDuration: 10
  # Delay in seconds before the antibot activation
  antiBotDelay: 60
Purge:
  # If enabled, AuthMe automatically purges old, unused accounts
  useAutoPurge: false
  # Number of days after which an account should be purged
  daysBeforeRemovePlayer: 60
  # Do we need to remove the player.dat file during purge process?
  removePlayerDat: false
  # Do we need to remove the Essentials/userdata/player.yml file during purge process?
  removeEssentialsFile: false
  # World in which the players.dat are stored
  defaultWorld: 'world'
  # Remove LimitedCreative/inventories/player.yml, player_creative.yml files during purge?
  removeLimitedCreativesInventories: false
  # Do we need to remove the AntiXRayData/PlayerData/player file during purge process?
  removeAntiXRayFile: false
  # Do we need to remove permissions?
  removePermissions: false
Security:
  SQLProblem:
    # Stop the server if we can't contact the sql database
    # Take care with this, if you set this to false,
    # AuthMe will automatically disable and the server won't be protected!
    stopServer: true
  console:
    # Remove passwords from console?
    removePassword: true
    # Copy AuthMe log output in a separate file as well?
    logConsole: true
  captcha:
    # Enable captcha when a player uses wrong password too many times
    useCaptcha: false
    # Max allowed tries before a captcha is required
    maxLoginTry: 5
    # Captcha length
    captchaLength: 5
    # Minutes after which login attempts count is reset for a player
    captchaCountReset: 60
  tempban:
    # Tempban a user's IP address if they enter the wrong password too many times
    enableTempban: false
    # How many times a user can attempt to login before their IP being tempbanned
    maxLoginTries: 10
    # The length of time a IP address will be tempbanned in minutes
    # Default: 480 minutes, or 8 hours
    tempbanLength: 480
    # How many minutes before resetting the count for failed logins by IP and username
    # Default: 480 minutes (8 hours)
    minutesBeforeCounterReset: 480
  recoveryCode:
    # Number of characters a recovery code should have (0 to disable)
    length: 8
    # How many hours is a recovery code valid for?
    validForHours: 4
    # Max number of tries to enter recovery code
    maxTries: 3
    # How long a player has after password recovery to change their password
    # without logging in. This is in minutes.
    # Default: 2 minutes
    passwordChangeTimeout: 2
  emailRecovery:
    # Seconds a user has to wait for before a password recovery mail may be sent again
    # This prevents an attacker from abusing AuthMe's email feature.
    cooldown: 60
# Before a user logs in, various properties are temporarily removed from the player,
# such as OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
# Once the user is logged in, we add back the properties we previously saved.
# In this section, you may define how these properties should be handled.
# Read more at https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Limbo-players
limbo:
  persistence:
    # Besides storing the data in memory, you can define if/how the data should be persisted
    # on disk. This is useful in case of a server crash, so next time the server starts we can
    # properly restore things like OP status, ability to fly, and walk/fly speed.
    # DISABLED: no disk storage,
    # INDIVIDUAL_FILES: each player data in its own file,
    # DISTRIBUTED_FILES: distributes players into different files based on their UUID, see below
    type: 'INDIVIDUAL_FILES'
    # This setting only affects DISTRIBUTED_FILES persistence. The distributed file
    # persistence attempts to reduce the number of files by distributing players into various
    # buckets based on their UUID. This setting defines into how many files the players should
    # be distributed. Possible values: ONE, FOUR, EIGHT, SIXTEEN, THIRTY_TWO, SIXTY_FOUR,
    # ONE_TWENTY for 128, TWO_FIFTY for 256.
    # For example, if you expect 100 non-logged in players, setting to SIXTEEN will average
    # 6.25 players per file (100 / 16).
    # Note: if you change this setting all data will be migrated. If you have a lot of data,
    # change this setting only on server restart, not with /authme reload.
    distributionSize: 'SIXTEEN'
  # Whether the player is allowed to fly: RESTORE, ENABLE, DISABLE.
  # RESTORE sets back the old property from the player.
  restoreAllowFlight: 'RESTORE'
  # Restore fly speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
  # RESTORE: restore the speed the player had;
  # DEFAULT: always set to default speed;
  # MAX_RESTORE: take the maximum of the player's current speed and the previous one
  # RESTORE_NO_ZERO: Like 'restore' but sets speed to default if the player's speed was 0
  restoreFlySpeed: 'RESTORE_NO_ZERO'
  # Restore walk speed: RESTORE, DEFAULT, MAX_RESTORE, RESTORE_NO_ZERO.
  # See above for a description of the values.
  restoreWalkSpeed: 'MAX_RESTORE'
BackupSystem:
  # General configuration for backups: if false, no backups are possible
  ActivateBackup: false
  # Create backup at every start of server
  OnServerStart: false
  # Create backup at every stop of server
  OnServerStop: true
  # Windows only: MySQL installation path
  MysqlWindowsPath: 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\'
# Converter settings: see https://github.com/AuthMe/AuthMeReloaded/wiki/Converters
Converter:
  Rakamak:
    # Rakamak file name
    fileName: 'users.rak'
    # Rakamak use IP?
    useIP: false
    # Rakamak IP file name
    ipFileName: 'UsersIp.rak'
  CrazyLogin:
    # CrazyLogin database file name
    fileName: 'accounts.db'
  loginSecurity:
    # LoginSecurity: convert from SQLite; if false we use MySQL
    useSqlite: true
    mySql:
      # LoginSecurity MySQL: database host
      host: ''
      # LoginSecurity MySQL: database name
      database: ''
      # LoginSecurity MySQL: database user
      user: ''
      # LoginSecurity MySQL: password for database user
      password: ''
[DOUBLEPOST=1516374335,1516372636][/DOUBLEPOST]
skypenize mesaj gönderdim
Gelmedi ben göremedim
 
thenonamepro42
 
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.
Yukarı