PacketBookFixer 1.03

İndirme izniniz bulunmamaktadır.
 • BILGI
İstemci sunucunuza zararlı kitap paketleri göndererek oyuncuların bağlantısını düşürür ve kısa süre sonra oyuncular sunucudan atılır.
 • UYUMLULUK
 • PacketBookFixer ProtocolLib kullanır.
 • Spigot 1.8.8 ile uyumludur.
 • Sunucuda Java 8 veya üst sürümleri ile çalıştırmanız gerekir.

Java:
package me.packetbookfixer;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.logging.Level;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

import com.comphenix.protocol.PacketType;
import com.comphenix.protocol.ProtocolLibrary;
import com.comphenix.protocol.events.ListenerPriority;
import com.comphenix.protocol.events.PacketAdapter;
import com.comphenix.protocol.events.PacketEvent;
import com.comphenix.protocol.wrappers.nbt.NbtCompound;
import com.comphenix.protocol.wrappers.nbt.NbtFactory;
import com.comphenix.protocol.wrappers.nbt.NbtList;
import com.google.common.cache.Cache;
import com.google.common.cache.CacheBuilder;

import me.packetbookfixer.utils.Util;


public class PacketBookFixer extends JavaPlugin {

  public static PacketBookFixer instance;
  private Cache<String, Integer> ignore = CacheBuilder.newBuilder().concurrencyLevel(2).initialCapacity(20).expireAfterWrite(550, TimeUnit.MILLISECONDS).build();
  @Override
  public void onEnable() {
    if (Bukkit.getPluginManager().getPlugin("ProtocolLib") == null)
    {
      Bukkit.getLogger().info("§4 ProtocolLib §cbulunamadı.");
     return;
    }
    ProtocolLibrary.getProtocolManager().addPacketListener(new PacketAdapter(this, ListenerPriority.LOWEST, PacketType.Play.Client.BLOCK_PLACE) {
      public void onPacketReceiving(final PacketEvent event) {
        if (event.getPlayer() == null) {
          event.setCancelled(true);
          return;
        }
        Integer attemps = ignore.getIfPresent(event.getPlayer().getName().toLowerCase());
        if (attemps != null && attemps >= 2) {
          if (attemps >= 100) {
            plugin.getLogger().log(Level.INFO, "§6Crash §cistemcisi tespit edildi.", event.getPlayer().getName());
            Util.forceKick(event.getPlayer());
          } else {
            Util.kickPlayer(event.getPlayer(), null);
          }
          event.setCancelled(true);
          return;
        }
       
        ItemStack stack = event.getPacket().getItemModifier().readSafely(0);
        if (stack == null || stack.getType() != Material.WRITTEN_BOOK) {
          return;
        }

        ItemStack inHand = event.getPlayer().getItemInHand();
        if (inHand == null || inHand.getType() != Material.WRITTEN_BOOK) {
          event.setCancelled(true);
          Util.forceKick(event.getPlayer());
          plugin.getLogger().log(Level.INFO, "§6Crash §cistemcisi tespit edildi.", event.getPlayer().getName());
          return;
        }
        try {
          checkNbtTags(stack);
        } catch (IOException e) {
          event.setCancelled(true);
          Util.forceKick(event.getPlayer());
          plugin.getLogger().log(Level.INFO, "§6Crash §cistemcisi tespit edildi.", event.getPlayer().getName());
          return;
        }
        ignore.put(event.getPlayer().getName().toLowerCase(), attemps == null ? 0 : attemps + 1);
      }
     
    });
    Bukkit.getLogger().info("PacketBookFixer Aktif !");
    Bukkit.getLogger().info("§4Discord : §cBlondeCow#5145 - #Turkiye1760");
  }

   private void checkNbtTags(ItemStack itemStack) throws IOException {
    NbtCompound root = (NbtCompound) NbtFactory.fromItemTag(itemStack);
    if (root == null) {
      throw new IOException("NBT etiketi yok");
    } else if (!root.containsKey("pages")) {
      throw new IOException("NBT bileşik bulunamadı");
    } else {
      NbtList<String> pages = root.getList("pages");
      if (pages.size() > 50) {
        throw new IOException("Çok fazla sayfa");
      }
      for (String page : pages) {
        if (page.length() > 320) {
          throw new IOException("Çok uzun bir sayfa");
        }
      }
    }
  }
  public static PacketBookFixer getPlugin() {
    return PacketBookFixer.instance;
  }
    @Override
    public void onDisable() {
      Bukkit.getLogger().info("PacketBookFixer devredışı !");
      ProtocolLibrary.getProtocolManager().removePacketListeners(this);
      ignore.invalidateAll();
      ignore = null;
    }
  }
Yazar
BlondeCowQQ
İndirme sayısı
6
İlk sürüm
Son güncelleme
Oy
0,00 yıldız 0 oylama
Yukarı